Home / Polityka / „Dnevnik”: Większość obywateli Macedonii źle ocenia sytuację w kraju

„Dnevnik”: Większość obywateli Macedonii źle ocenia sytuację w kraju

Większość obywateli, uważa, ze stosunki etniczne w kraju są złe, a przeważająca część obawia się, że w kraju może dojść do wybuchu nowego konfliktu etnicznego. Według mieszkańców Macedonii zła jest również sytuacja gospodarcza w kraju, a rozwiązania nie przyniesie przejęcie władzy przez obecną opozycję.

Ankieta przeprowadzona przez Agencję Rejting w dniach 2-8 maja br. dla gazety „Dnevnik” pokazuje, że 53% respondentów nie czuje się w Macedonii bezpiecznie. Przeciwnego zdania jest 47%.

Odsetek obywateli, którzy uważają, że stosunki pomiędzy grupami etnicznymi w Macedonii są złe, wynosi 49,6%. Wśród Macedończyków wskaźnik ten wynosi 50%, zaś wśród Albańczyków 47%. Dobrze stosunki etnicznie w kraju ocenia zaledwie 14,7% obywateli.

Wysokie ryzyko zaistnienia konfliktu podobnego do tego z 2001 r., dostrzega obecnie 53% mieszkańców Macedonii, podczas gdy ryzyko to nisko ocenia 45,7%. Obawy te są częściej odnotowywane u Macedończyków – 58%, niż wśród Albańczyków – 42%.

 

Sytuacja polityczna

W kwestii zachowania nazwy państwa, 58% Macedończyków popiera działania obecnego rządu. Takie samo zdanie wyraża zaledwie 29% Albańczyków. 39% Macedończyków i 70% Albańczyków uważa, że obecna polityka zagraniczna rządu jest błędna. 67% obywateli nie spodziewa się zaproszenia Macedonii do NATO na szczycie w Chicago.

Popularność rządzącej VMRO-DPMNE w stosunku do poprzedniej ankiety spadła i wynosi obecnie 22,1% (wobec 23,5% w styczniu br.) zaś opozycyjnej SDSM nieco wzrosła 18,6% (18,2%). Współrządząca albańska BDI cieszy się poparciem 7,4% głosujących (bez zmian), zaś opozycyjna PDSh może liczyć na 4,4% (wobec wcześniejszych 1,3%). Warto podkreślić, że aż 39,8% ankietowanych nie wybrałaby żadnej z obecnych partii lub nie ma zdania, co do tego, na którą z nich oddała by głos.

 

Sytuacja gospodarcza

71,6% ankietowanych uważa, że sytuacja gospodarcza Macedonii jest zła. Jako bardzo złą ocenia ją 34,1% respondentów, zaś raczej złą – 37,5%. Za bardzo dobrą uważa ją zaledwie 2% ankietowanych. Blisko 80% obywateli zgadza się z twierdzeniem, że ich sytuacja życiowa jest gorsza niż w czasach byłej Jugosławii. W tej kwestii istnieje konsensus pomiędzy Macedończykami i Albańczykami.

Źródło: dnevnik.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE