Home / Gospodarka / Inwestycje / „Inwestycje w Kosowie” – konferencja w Berlinie

„Inwestycje w Kosowie” – konferencja w Berlinie

W Berlinie odbywa się konferencja zorganizowana przez Inicjatywę Gospodarczą dla Kosowa (ECIKS) oraz Agencję Promowania Inwestycji w Ministerstwie Handlu i Przemysłu. W konferencji biorą udział wiceminister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila oraz minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj.

Pomimo kryzysu gospodarczego trwającego w niektórych krajach strefy euro, rząd zaangażował się w przyciąganie inwestycj zagranicznych do Kosowa. Z tego powodu zorganizowano konferencję w Niemczech mającą na celu promowanie inwestycji w Kosowie. Zostaną przedstawione na niej możliwości inwestycyjne w różnych sektorach. – Najpierw chcemy przedstawić gotowość Kosowa do przyjęcia inwestorów z zagranicy, następnie przekazać informacje na temat ostatnich reform, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej w Kosowie oraz zaprezentować potencjalne sektory – skomentowała Kusari-Lila.

Wraz z Kusari-Lila w konferencji uczestniczy minister rozwoju gospodarczego, Besim Beqaj. Wspólnie przedstawią możliwości inwestycyjne w energetyce, górnictwie, telekomunikacji, infrastrukturze oraz rolnictwie. – To będzie obszerna prezentacja ogólnych możliwości inwestowania w Kosowie i mamy nadzieję na pozytywną odpowiedź nie tylko w samym udziale, lecz także w przekazywaniu informacji po powrocie do Kosowa, dzięki czemu będziemy mogli oczekiwać inwestorów – dodała Kusari-Lila.

Podczas pobytu w Niemczech, ministrowie Kusari-Lila i Beqaj mają zamiar odbyć rozmowy z niemieckimi urzędnikami rządu w celu omówienia współpracy.

Źródło: gazetaexpress.com

About Karolina Dargiel

KOMENTARZE