Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Egzamin z języka tureckiego dla zagranicznych lekarzy

Egzamin z języka tureckiego dla zagranicznych lekarzy

Zagraniczni lekarze, którzy przyjechali do Turcji i chcą wykonywać tu swój zawód, będą musieli zdawać egzamin z języka tureckiego. Zgodnie z nowymi regulacjami taki test wymagany będzie od lekarzy chcących uzyskać pozwolenie na pracę w prywatnych placówkach zdrowotnych działających na terenie kraju.  Nowe przepisy warunkują również uzyskanie przez lekarzy pozwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jak również certyfikat zaświadczający o równowartości ich wykształcenia i specjalizacji z tureckimi standardami uniwersyteckimi.

Testy językowe dla lekarzy organizowane i przeprowadzane będą zgodnie z European Language Portfolio przez TÖMER, uniwersytecką szkołę językową specjalizującą się w nauczaniu obcokrajowców języka tureckiego. Oceną z testu niezbędną do starania się o pozwolenie o pracę dla lekarzy będzie „B”. Nowe regulacje dotyczą wszystkich zagranicznych pracowników sektora zdrowotnego z wyjątkiem dentystów, farmaceutów, położnych i pielęgniarek. Pracownicy placówek zdrowotnych, jak i ich pracodawcy zobowiązani będą do przedstawienia zawartych między sobą umów, określających zarobki lekarzy. Ponadto każdy z nich będzie zobligowany do posiadania dokumentu poświadczonego przez Ministerstwo Zdrowia lub ambasadę swojego kraju  stwierdzającego brak prawnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Dekret z października 2001 roku zezwolił na zatrudnianie zagranicznych lekarzy i pielęgniarek pomimo wielu sprzeciwów. Do 2 października ubiegłego roku pracownicy sektora medycznego nie będący Turkami nie mogli pracować w tureckich szpitalach i innych placówkach medycznych. Dekret był krytykowany zarówno przez opozycję, jak i towarzystwa medyczne. Obawiano się, że skomercjalizuje turecki system zdrowia jednocześnie redukując jego jakość. Minister Zdrowia Recep Akdağ powiedział, że ta inicjatywa pomoże złagodzić braki personelu medycznego w kraju. Dodał, że około 3 tyś. zagranicznych lekarzy, którzy ukończyli tureckie uniwersytety, będzie miało pierwszeństwo w staraniu się o zatrudnienie w Turcji.

Źródło: hurriyetdailynews.com

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE