Home / Bałkany / Bułgaria / 2 miliony Bułgarów cierpi na choroby mózgu
lekarz

2 miliony Bułgarów cierpi na choroby mózgu

- Na różnego rodzaju schorzenia mózgu cierpi około 2 miliony Bułgarów i co trzeci Europejczyk – do takich wniosków doszli naukowcy, którzy ogłosili wyniki prowadzonych przez siebie badań podczas obrad Europejskiej Rady Mózgu. Posiedzenie organizacji, w którym brało udział około 200 neurologów, chirurgów i neurochirurgów odbyło się na początku listopada w Sofii.

Szczegółowych informacji dotyczących tematyki zjazdu udzielił prof. Nikołaj Gabrowski, konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii i ordynator Kliniki Neurochirurgii w sofijskim szpitalu „Pirogow”. Według profesora do najczęściej występujących schorzeń należą: choroby naczyń mózgowych, choroby onkologiczne oraz choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego. Są one związane z coraz wyższym poziomem stresu, których skutkiem jest bezsenność, ból głowy, depresja, niepokój.

Statystyki pokazują, że choroby naczyń mózgowych są trzecią przyczyną śmierci w Bułgarii i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Najczęstszą przyczyną śmierci dzieci poniżej 10 roku życia są guzy mózgu, natomiast wśród dorosłych najwyższą śmiertelność odnotowuje się wskutek złośliwych nowotworów mózgu.

- Obecnie społeczeństwu zagraża wiele czynników uszkadzających mózg – twierdzi prof. Gabrowski. Według niego są to predyspozycje genetyczne, wpływ środowiska zewnętrznego (np. styl życia, dieta), napięcie nerwowe i stres. Profesor uczula również na pierwsze objawy chorób mózgu, które często są lekceważone przez pacjentów. Jednak nie jest to jedny problem w diagnostyce tych schorzeń i ich leczeniu – poważną przeszkodą jest również brak wystarczających środków finansowych.

Źródła: trud.bg, novini.bg

About Alicja Dytkowska

KOMENTARZE