Home / Polska i Bałkany / Krytyczna sytuacja słoweńskiego systemu bankowego

Krytyczna sytuacja słoweńskiego systemu bankowego

„Financial Times” zwrócił niedawno uwagę na krytyczną sytuację słoweńskiego systemu bankowego. Według dziennikarzy, fakt pozostawania największego banku w rękach państwa odstrasza potencjalnych zagranicznych inwestorów. Ponadto ich brak zaufania miałby być wynikiem postawy Janeza Janšy, który strasząc „greckim scenariuszem” naciskał na opozycję w sprawie ustabilizowania finansów publicznych.

Nova Lubljanska Banka (NLB) – największy słoweński bank, którego większościowym udziałowcem jest państwo, potrzebuje dokapitalizowania z powodu nieopłacalnych kredytów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku banków irlandzkich czy hiszpańskich.

Jeżeli Słowenia nie pozyska inwestorów zagranicznych jest mało prawdopodobne, by państwo było w stanie uratować sytuację. Ponadto rentowność słoweńskich obligacji jest bliska granicy 7%, powyżej której zadłużenie nie będzie mogło być już zrównoważone.

Słoweński system bankowy jest w centrum uwagi również z powodu decyzji belgijskiego KBC (posiadającego 25% udziałów w NLB), który odmówił współpracy w zakresie krótkoterminowego planu dokapitalizowania NLB.

Przed tygodniem słoweński bank otrzymał pomoc w wysokości 61 mln EUR od Funduszu Kapitałowego (KAD) oraz Funduszu Reprywatyzacji (SOD). Tym samym udział państwa w NLB zwiększył się do około 64%, natomiast udział KBC zmniejszył do 22%.

Komisja Europejska na okres sześciu miesięcy, zgodnie z zasadami UE dotyczącymi pomocy publicznej udzielanej tymczasowo dokapitalizowała NLB kwotą 382,9 mln EUR w celu utrzymania jego stabilności finansowej.

Mimo iż słoweńscy politycy zapewniają, że ich kraj jest w stanie sam poradzić sobie z kryzysem w systemie bankowym, ekonomiści coraz częściej wymieniają Słowenię wśród potencjalnych wnioskodawców o pomoc z funduszy ratunkowych strefy euro.

Wyjściem z kryzysowej sytuacji mogłoby być znalezienie zagranicznego inwestora dla NLB. W innym przypadku ewentualna interwencja UE miałaby według ekonomistów zmusić Słowenię do przeprowadzenia niepopularnych i trudnych reform strukturalnych, przede wszystkim w zakresie systemu emerytalnego.

 

Źródło: delo.si, osw.waw.pl

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE