Home / Bałkany / BiH / BiH: Izba Narodów bez 2/3 poparcia złożyła wniosek o dymisję Živka Budimira

BiH: Izba Narodów bez 2/3 poparcia złożyła wniosek o dymisję Živka Budimira

24 lipca br. miało miejsce 9. nadzwyczajne posiedzenie Izby Narodów Parlamentu FBiH, które uprzednio przerwane zostało 20 lipca (oficjalnie z powodu pierwszego dnia ramadanu, a nieoficjalnie ze względu na brak wymaganej większości 2/3 głosów). W porządku obrad znalazł się projekt decyzji w sprawie przedłożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego FBiH, którego celem jest odwołanie Živka Budimira ze stanowiska prezydenta FBiH. Zaprezentowano również projekt decyzji o rozpisaniu przetargu publicznego na powołanie trzech członków Zarządu RTV FBiH.

Większość skupiona wokół koalicji SDP-HDZ i tym razem nie uzyskała potrzebnej ilości głosów – za głosowało 36 delegatów, przeciw było 7, a 3 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu niektórzy delegaci zaczęli domagać się interpretacji Regulaminu Izby, gdyż uznali, że decyzja nie zdobyła potrzebnej większości, co wykazał również Sekretarz Izby, Izmir Hadžiavdić. Przewodniczący Izby Radoje Vidović oznajmił jednakże, iż decyzja została podjęta, a ewentualne nieścisłości wyjaśnią Komisja Legislacyjna i Trybunał Konstytucyjny FBiH.

Predrag Kojović, delegat z serbskiego Klubu, podczas toczącej się dyskusji oświadczył, że opowiedział się za dymisją Budimira, lecz przekazanie decyzji odbyło się w sposób niezgodny z Konstytucją. Jego zdaniem należy bronić szacunku dla Konstytucji, która jasno określa procedurę oraz powody odwołania prezydenta Federacji. Zoran Jovanović, również z Klubu serbskiego, dodał, że nowa większość parlamentarna w trakcie posiedzenia nie miała 2/3 głosów, choć zebrano podpisy 2/3 delegatów, którzy gotowi byli opowiedzieć się za usunięciem prezydenta. Kojović podkreślił natomiast, iż podpisy te znalazły się na petycji adresowanej do prezydenta, lecz nie przedłożono wniosku Trybunałowi.

– Od Budimira oczekiwano, iż zachowa się moralnie i, jak w każdym demokratycznym kraju, na wniosek większości odda swój mandat. Oczywiście, nie zrobił tego. Aby złożyć odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego trzeba ponownie zebrać 39 głosów. Mój głos znalazł się na petycji, lecz nie na apelacji – wyjaśnił Kojović.

Podczas posiedzenia przyjęto wniosek o pilne rozważenie przez Rząd FBiH zakupu nowych samolotów Canadair w związku z szerzącymi się pożarami w Hercegowinie, a także decyzję o rozpisaniu publicznego przetargu na trzy stanowiska w Zarządzie RTV FBiH.

Źródło: sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE