Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: Nowe zwolnienia celne

Kosowo: Nowe zwolnienia celne

Surowce niedostępne w Kosowie, półprodukty, opakowania oraz maszyny produkcyjne zostaną zwolnione z opłat celnych, przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów (Ministria e Financave, MF), w ramach opracowywania nowego pakietu fiksalnego.

Do tej pory ta kwestia była regulowana rozporządzeniem UNMIK, według którego stawka celna wynosiła 10%. Rozszerzenie listy towarów zwolnionych z opłat celnych ma na celu stworzenie korzystniejszego środowiska biznesowego oraz stymulację inwestycji krajowych i zagranicznych, co wpłynie na rozwój gospodarki Kosowa.

Zmiana polityki fiskalnej rządu cieszy przewodniczącego Kosowskiego Sojuszu Biznesu (Aleanca Kosovare e Biznesit), Agima Shahiniego, który wraz z kosowskimi przedsiębiorcami od lat zabiega o wprowadzanie zmian, w celu polepszenia warunków do prowadzenia biznesu.

– To pomoże biznesowi krajowemu, pomoże także skonsolidowanemu budżetowi Kosowa w zebraniu większej ilości podatków wewnętrznych, ponieważ dotychczasowe opłacanie na granicy 10-procentowego podatku za surowce oraz wyposażenie technologiczne było ogromną barierą – podkreślił Shahini.

 

Źródło: evropaelire.org

About Maria Reptowska

KOMENTARZE