Home / Polityka / Słoweński Politbarometer: Danilo Türk wyprzedza Pahora i Zvera

Słoweński Politbarometer: Danilo Türk wyprzedza Pahora i Zvera


Największym poparciem społecznym wśród kandydatów na prezydenta cieszy się Danilo Türk, wskazały badania Politbarometru, przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Publicznej w dniach miedzy 10 a 12 września br. na 910 dorosłych, w ramach rozmowy telefonicznej.

Na Türka jako na najodpowiedniejszego kandydata na Prezydenta wskazało 44 % respondentów, 19% wybrało Boruta Pahora, a 17% ankietowanych wymieniło Milana Zvera. Jedna piąta badanych była niezdecydowana.

Danilo Türk cieszy się wsparciem ze strony licealistów i studentów, pracowników sektora niegospodarczego oraz mieszkańców Lublany i Maribora, wnioskują organizatorzy badania. Zvera popierają w dużej mierze rolnicy i prawicowcy. Wśród popierających Boruta Pahora znajdują się pracownicy sektora gospodarczego i zwolennicy obecnego rządu.

Jeśli potrzebna okazałaby się druga tura wyborów prezydenckich, Türk według sondażu pokonałby zarówna Zvera, jak i Pahora. Natomiast jeśli wyborcy w drugiej turze mieliby wybierać między Zverem i Pahorem, wybraliby Pahora.

Podczas pomiaru poparcia dla partii politycznych, zmierzono również wzrost odsetka niezdecydowanych, który wyniósł 51%. W porównaniu z ubiegłorocznym jesiennym badaniem, organizatorzy wnioskują, iż wszystkie partie zaliczyły spadek poparcia. Względy wyborców straciła partia rządząca, SDS – poparcie dla niej wyraziło 12% ankietowanych, co stanowi spadek o jedną czwartą w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem. Poparcie SD zmalało z 13% na 11%, natomiast Pozitivna Slovenija odnotowała spadek z 12% na 10%.

Poparcia rządowi w badaniu udzieliło jedynie 21% respondentów,  aż 73 %  jego działań nie popiera. W tym przypadku odsetek niezdecydowanych wyniósł 6%. Najbardziej krytyczny stosunek do rządu prezentują osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, licealiści i studenci, mieszkańcy Lublany i Maribora oraz wyborcy poniżej 30. roku życia.

W ocenie zaufania do rządu i instytucji społecznych najlepsze wyniki odnotowała służba zdrowia, której według danych ufa 47% respondentów. Na drugim miejscu z wynikiem niższym o 2% znalazło się wojsko, na dalszych pozycjach plasują się oświata, policja i prezydent.

Z drugiej strony, wśród instytucji obdarzonych najmniejszym zaufaniem znajdują się partie polityczne, parlament, rząd i premier. Respondenci nie darzą zaufaniem również Banku Słowenia, Kościoła, duchowieństwa czy sądów.

 

Źródło: rtvslo.si

About Katarzyna Baran

KOMENTARZE