Home / Bałkany / Kosowo / Kosowo: 17 – 30 grudnia 2012 r.

Kosowo: 17 – 30 grudnia 2012 r.

 

Trzecia wypłata z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

MFW zatwierdził wypłatę trzeciej transzy pożyczki dla Kosowa w ramach porozumienia stand-by, które po raz drugi zostało zrewidowane. Jest to ostatnia rata przewidziana w porozumieniu i wynosić będzie około 41 mln EUR. Zatwierdzenie planu rozporządzenia środkami finansowymi z transzy jest ostatnim warunkiem porozumienia stand-by.

 

Otwarto sieć wodociągową w dwóch dzielnicach Ferizaju

W Ferizaju zakończono pierwszą część projektu rozbudowy sieci wodociągowej, który został zrealizowany przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, rządu Szwajcarii, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) oraz Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (KRUK) Bifurkacioni. Dzięki niemu, od 17 grudnia mieszkańcy dzielnic „Vezir Jashari” i „Ali Hadri” będą mieli stały dostęp do wody pitnej. Wartość tej fazy projektu wyniosła ok. 750 tys. EUR, natomiast całkowita wartość projektu, obejmująca wszystkie jego fazy wynosi 4 225 000 EUR.

 

Podpisano porozumienie na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

W piątek, 14 grudnia br., minister handlu i przemysłu, Mimoza Kusari-Lila podpisała dwuletnią umowę z przedstawicielami Austriackiej Agencji Rozwoju (ADA), dotyczącą niesienia pomocy w rozpoczęciu działalności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwiony dostęp do pozyskiwania funduszy dla przedsiębiorców. Na realizację porozumienia, która rozpocznie się w styczniu 2013 r., przeznaczono środki o wartości 1 778 000 EUR.

 

Centralny Bank Kosowa: System finansowy jest stabilny

Sytuacja sektora bankowego oraz innych instytucji finansowych jest dobra, natomiast system finansowy jest stabilny – wynika z raportu o stabilności systemu finansowego Centralnego Banku Kosowa (Banka Qendrore e Kosovës, BQK), przedstawionego 19 grudnia br. Jak wynika z raportu, przekazy pieniężne od emigrantów zmniejszyły się o 0,7% r/r, natomiast bezpośrednie inwestycje zagraniczne – o 43% r/r. Inflacja utrzymuje się na poziomie 1,5%, a deficyt handlowy w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. wzrósł o 6,4% r/r, przy czym import wzrósł o 2,6% r/r, natomiast eksport spadł o 18% r/r. Aktywa banków wyniosły 3,5 mld EUR (wzrost o 6,1% r/r), kredyty osiągnęły wartość 1,77 mld EUR (wzrost o 9,3% r/r), natomiast depozyty wyniosły 2,1 mld EUR (wzrost o 7,7% r/r).

 

Deficyt budżetowy osiągnie 2,2% PKB w 2012 roku

Deficyt budżetowy, szacowany zgodnie z ustawą budżetową na 2012 r. na 3% PKB, będzie niższy i prawdopodobnie osiągnie poziom 2,2% PKB, powiedział minister finansów, Bedri Hamza. Niższy niż planowano deficyt spowodowany jest redukcją wydatków w poszczególnych branżach sektora finansów publicznych. Budżet, zgodnie z ustawą na 2012 r., wynosił 1,520 mld EUR, z czego dotychczas wykonano 1,461 mld EUR, co stanowi 92% planowanych wydatków.

 

Przedłużono współpracę gospodarczą między Kosowem a Szwecją

Minister spraw zagranicznych Kosowa, Enver Hoxhaj oraz Ingrid Johansson z Sida (szwedzka organizacja wspierająca międzynarodową współpracę), podpisali umowę o przedłużeniu Porozumienia o Współpracy na rzecz Rozwoju między rządem Szwecji i rządem Kosowa, które zostało podpisane w listopadzie 2009 r. na lata 2009-2012. Współpraca została przedłużona do 31 grudnia 2013 r. Współpraca skoncentruje się na następujących sektorach: środowisko i klimat, edukacja, budowanie demokratycznych rządów oraz zachowywanie praw człowieka. (ekonomia-ks.com)

 

USAID wspiera uprawę szafranu w Kosowie

Uprawa szafranu może być dużą szansą dla kosowskich rolników, twierdzi minister rolnictwa, Blerand Stavileci. Roślina ta uznawana jest za najdroższą przyprawę świata, a jej cena za kilogram przekracza 1000 EUR. W 2012 r. całkowita powierzchnia upraw szafranu w Kosowie wyniosła 6,4 ha, natomiast jej łączna roczna produkcja – ok. 5 kg. 19 października, w ramach programu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) „Nowe możliwości dla rolnictwa” zostało zorganizowane spotkanie, na którym zainteresowani uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat tej rośliny, a hodowcy mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z restauracjami i hotelami. Projekt USAID jak dotąd wspiera 7 kosowskich rolników, posiadających łącznie 3,2 ha powierzchni upraw. Dyrektor programu, Mark Wood, powiedział jednak, że widzi możliwości zapewnienia dalszego wsparcia producentom szafranu w Kosowie.

 

 Rolnicy otrzymali dotacje o wartości 1 mln EUR

Ponad 1 mln EUR dotacji inwestycyjnych zostało przekazanych rolnikom na rozwój produktów w branży mleczarskiej, produkcję jaj oraz na hodowlę zwierząt. Ministerstwo Rolnictwa poprzez dotacje chce wesprzeć rolnictwo, które należy do sektorów gospodarczych o  największym potencjale rozwojowym w kraju.

 

Ogrodnicy otrzymali dotacje

Prawie 2 mln EUR dotacji inwestycyjnych zostało przekazanych rolnikom. Otrzymało je 369 producentów warzyw i owoców oraz właścicieli winnic. Minimalna wartość pomocy wyniosła 1,5 tys. EUR, a maksymalna 40 tys. EUR. Ministerstwo Rolnictwa poprzez dotacje chce wesprzeć ogrodnictwo, które należy do sektorów gospodarczych o  największym potencjale rozwojowym w kraju.

 

Ministerstwo Rolnictwa przyznało nagrody najlepszym farmerom

Ministerstwo Rolnictwa przyznało 17 najlepszym farmerom z Kosowa nagrody za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa w 2012 r. Wyróżnieni otrzymali maszyny rolnicze o łącznej wartości 20 tys. EUR. Nagrody zostały ufundowane przez USAID, w ramach programu „Nowe możliwości dla rolnictwa”.

 

Blok A2 elektrowni cieplnej Kosowo A nie zostanie odnowiony

Mimo iż w pierwszej połowie 2012 r. zarząd Korporacji Energetycznej Kosowa (KEK) podjął decyzję o rewitalizacji bloku A2, który przestał działać 10 lat temu, jego odnowienie nie dojdzie do skutku. Decyzja została zmieniona za radą Komisji Europejskiej i Banku Światowego, które w liście adresowanym do rządu Kosowa, nakłaniały do jak najszybszego zamknięcia bloków A1 i A2 elektrowni Kosowo A, ponieważ nie spełniają one swojej funkcji. Rzeczniczka Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Leonita Shabani zapowiedziała, że rząd dostosuje się do tych wymogów i zgodnie z przyjętą przez parlament strategią energetyczną sporne części elektrowni zostaną zamknięte do 2017 r.

 

Otwarto nową podstację elektryczną w Prisztinie

Korporacja Energetyczna Kosowa (Korporata Energjetike të Kosovës, KEK) oddała do użytku nową podstację elektryczną Prisztina 7, wyposażoną w  dwa transformatory o mocy 2 x 40 MVA. Projekt podstacji został zrealizowany przez szwedzko-szwajcarską firmę Swiss w konsorcjum z kosowskim przedsiębiorstwem Monten. Inwestycja, o wartości prawie 5 mln EUR, została sfinansowana w całości z funduszy KEK-u.

 

Raport ASK: W 2010 roku ponad 29% ludności w Kosowie żyło w ubóstwie

W 2010 r. ok. 29% społeczeństwa w Kosowie żyło w relatywnym ubóstwie, mając do dyspozycji ok. 1,5 EUR na dzień, a 8,02% znajdowało się w skrajnym ubóstwie (ok. 1 EUR na dzień). Nie odnotowano natomiast znacznych różnic pod względem stopnia ubóstwa, pomiędzy terenami wiejskimi i miastami.  Ubóstwo relatywne na wsi w 2010 r. wyniosło 30,7%, natomiast w miastach 26,7%. Z kolei skrajne ubóstwo na terenach wiejskich wyniosło 7,8%, a na terenach miejskich 8,5%, wynika z raportu, opublikowanego przez Agencję Statystyczną Kosowa (Agjencia e Statistikave të Kosovë, ASK).

 

Madeline Albright wycofuje się z prywatyzacji PTK

Firma byłej Sekretarz Stanu w USA, Madeline Albright zrezygnowała z udziału w przetargu na prywatyzację Poczty i Telekomunikacji Kosowa (Postë Telekomi i Kosovës, PTK). Informację tę potwierdził dyrektor Albright Capital Management. Powodem rezygnacji były nieprawidłowości w procedurach przetargowych. (ekonomia-ks.com)

 

Albania ogłosi nowy przetarg na budowę mostu energetycznego z Kosowem

Po kilkudniowych negocjacjach, albański rząd oraz niemiecki bank KfW  porozumieli w sprawie anulowania ubiegłorocznego przetargu na budowę linii energetycznej pomiędzy Kosowem a Albanią, którego zwycięzcą została chorwacka firma Dalekovod. Zmiany będą dotyczyły tylko prac tylko na terytorium Albanii, natomiast po stronie kosowskiej, inwestycja będzie kontynuowana przez chorwacką firmę.

 

Opracowały: Maria Reptowska i Sylwia Zapalska

 

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE