Home / Bałkany / BiH / BiH: Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych RS łamie ustawę o ochronie konkurencji

BiH: Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych RS łamie ustawę o ochronie konkurencji

http://www.mojevijesti.ba

Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych RS (Fond PIO) uważa za bezzasadny wniosek Rady ds. Konkurencji BiH dot. rozpoczęcia postępowania przeciwko Funduszowi z powodu złamania ustawy o ochronie konkurencji BiH. We wniosku Rady można przeczytać, iż istnieje uzasadniona obawa, że Fundusz poprzez odpowiednie postanowienia umowy o zaopatrzeniu ubezpieczonych osób w leki i środki medyczne, zawartej z aptekami na lata 2010-2012, dopuścił się złamania wspomnianej ustawy.

Fundusz twierdzi, że Rada opiera swój wniosek na wynikach publicznej konsultacji z aptekami, która dotyczyła złożenia przez apteki deklaracji, że podstawa do obliczenia składki  za ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionego magistra farmacji nie może być mniejsza niż 2311 KM (1180 EUR), a technika farmaceutycznego – mniejsza niż 1037 KM (530 EUR). W oświadczeniu, które Fundusz wydał w tej sprawie, można znaleźć stwierdzenie, że z uwagi na to, iż podstawą do obliczenia wysokości składki jest płaca brutto, wspomniane kwoty tak naprawdę oznaczają najniższą wysokość płacy brutto, na którą apteki mają podpisaną umowę z Funduszem, jeśli chodzi o obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne swoich zatrudnionych pracowników.

W oświadczeniu Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych RS można również przeczytać, że minimalna kwota podstawy dot. płac brutto została zatwierdzona na podstawie ustawy o płacach w służbie zdrowia, która reguluje płace zatrudnionych w państwowych zakładach opieki zdrowotnej. Oświadczenie wyjaśnia, że przy pomocy określenia tego warunku dot. najniższej wysokości podstawy, który wynika z uznaniowego prawa Funduszu, chciano zapobiec sytuacjom, takim jak np. przypadek, gdy prywatna apteka ma umowę z Funduszem, a dla dyplomowanego farmaceuty składka obliczana jest na podstawie minimalnej płacy.

Według Funduszu, ten warunek w żaden sposób nie ogranicza i nie kontroluje rynku, jak stwierdzono we wniosku Rady ds. Konkurencji BiH; stawia raczej w równym położeniu państwowy i prywatny sektor oraz zapobiega nadużyciom w związku z obliczaniem i opłacaniem składki. Fundusz powiadomił o swoim stanowisku Radę, która – zgodnie ze swoimi służbowymi obowiązkami – rozpoczęła postępowanie przeciwko Funduszowi, gdyż sądzi, że w minionych latach, zostały przez niego zawarte nielegalne umowy podczas zakupu leków i środków farmaceutycznych.

Źródło: indikator.ba

 

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE