Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 18 – 24 lutego 2013 r.

Czarnogóra: 18 – 24 lutego 2013 r.

 

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Przetarg na wydobycie ropy naftowej i gazu czeka na ustawę

Przetarg na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego przy czarnogórskim wybrzeżu, mimo zapowiedzi, nie został jeszcze ogłoszony. Powodem opóźnienia jest oczekiwanie na przyjęcie  ustawy o podatku od dochodów z eksploatacji  bogactw naturalnych. Przyjęcie przepisów regulujących tę kwestię, według niedawno zatwierdzonego harmonogramu prac rządu, zaplanowano na drugi kwartał tego roku.

 

Aktywność budowlana w Czarnogórze w 2012 roku

Wartość wszystkich zrealizowanych zleceń budowlanych w roku 2012 wyniosła o 13,2% mniej niż w roku 2011. Zmalała także wartość zamówień budowlanych w porównaniu z rokiem poprzednim, która wyniosła 68 553 EUR. Spośród wszystkich wykonanych prac 21,4% dotyczyło budynków mieszkalnych, 22,3% budynków niemieszkalnych, 19,8% rurociągów oraz linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych natomiast największą część przedsięwzięć 29,3% stanowiła infrastruktura komunikacyjna.

 

Rząd rozważa przejęcie od grupy EN+ pakietu akcji KAP

Minister Gospodarki Vladimir Kavarić na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Gospodarki i Budżetu oświadczył, że ze wszystkich rozpatrzonych przez rząd scenariuszy dotyczących przyszłości Kombinatu Aluminium z Podgoricy (KAP), najlepszą ofertę przedstawiła grupa EN+. Grupa EN+, która jest właścicielem 29% akcji gotowa jest zrzec się ich na rzecz rządu oraz zmniejszyć wysokość roszczeń ze 120 do 40 mln EUR. Propozycja ta jest jednak nie do przyjęcia nie tylko dla opozycji, ale także dla współtworzącej koalicję rządzącą SDP.

 

1,44 mln osób odwiedziło Czarnogórę w zeszłym roku

MONSTAT przedstawił wyniki badania ruchu turystycznego w 2012 r. z których wynika że liczba noclegów udzielonych turystom wzrosła o 4,3% w porównaniu do poprzedniego roku, i przekroczyła 9 mln. 89% miejsc noclegowych zostało wykupionych przez zagranicznych turystów, wśród nich najwięcej było Serbów (28,9%), Rosjan (24,4%), Polaków (2,4%) i Niemców (2,3%). W 2012 roku Czarnogórę odwiedziło w sumie 1,44 mln turystów, wśród nich najwięcej było mieszkańców Serbii i Rosji. Zeszłoroczny wynik jest o 4,8% lepszy od osiągniętego w 2011 roku.

 

Produkty spożywcze z Czarnogóry docenione w Rosji

Udział czarnogórskich producentów żywności, napojów i słodyczy na prestiżowych targach ProdExpo 2013 w Moskwie okazał się sukcesem. Wśród wystawców znalazły się firmy: 13 jul – Plantaže, Goranović, Meso-promet Franca i Crnagoracoop. Patronat nad ich udziałem w targach objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Promocji Inwestycji.

 

W ostatnich latach Serbia zainwestowała w Czarnogórze 300 mln EUR

Przedsiębiorstwa z Serbii w ciągu ostatnich 8 lat ulokowały w Czarnogórze 300 mln EUR, oświadczył Serbsko-czarnogórski Klub Gospodarczy. Łączna wymiana handlowa między dwoma krajami w 2012 r. wyniosła ponad 600 mln EUR. Serbsko-czarnogórski Klub Gospodarczy powstały w 2012 roku poruszył sprawę systemu płatności między Serbią i Czarnogórą, która w skali roku przekracza 700 mln EUR.  Uregulowanie tej kwestii mogłoby przynieść oszczędności rzędu 10 mln EUR, nie są nim jednak zainteresowane komercyjne banki w Czarnogórze.

 

Porozumienie w sprawie spłaty długu między Pobjedą a Czarnogórą

W czwartek przyjęto porozumienia sprawie zadłużenia spółki Pobjeda wobec państwa, na podstawie którego Pobjeda sprzeda państwu budynek, w którym znajduje się siedziba firmy wraz z przyległymi gruntami. Wartość budynku wycenia się na 4 887 431,90 EUR, zobowiązania względem państwa wynoszą 2,8 mln EUR. Porozumienie do którego doszło jest częścią obszernego planu restrukturyzacji najstarszego z mediów w Czarnogórze.

 

Cudzoziemcy na czarnogórskim rynku pracy to pracownicy fizyczni

Z rządowej analizy wynika, że obcokrajowcy zatrudnieni w Czarnogórze w większości to pracownicy fizyczni. Rządowi analitycy zauważyli, że większość obcokrajowców pracujących w Czarnogórze posiada podstawowe wykształcenie (ponad 87%), a zaledwie 7% dysponuje wykształceniem specjalistycznym. Obcokrajowcy pracujący w Czarnogórze pochodzą głownie z krajów sąsiedzkich (prawie 75%), w większości z Serbii. Od początku roku wydano ponad 2000 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W ostatnim roku roku liczba ta przekroczyła 20.000. Najwięcej pozwoleń wydawanych jest w sezonie letnim.

 

Aflatoksyny w 19 liniach krajowego mleka

Z czarnogórskiego rynku wycofano mleko kilku największych producentów mleka z regionu i na kilka dni zatrzymano krajową produkcję mleka. Jak pokazują pierwsze wynika badań 19 z łącznie 45 marek mleka czarnogórskich producentów przekracza dopuszczalną zawartość aflatoksyn. Wraz z początkiem tygodnia do sklepów ma trafić mleko z 15 skupów, w których badania wypadły pozytywnie. Rezultaty dot. 11 marek nie zostały jeszcze podane. Rolnicy, mleczarnie i producenci produktów mlecznych obawiają się ogromnych strat będących następstwem całej sytuacji. (pobjeda.me)

 

Zadłużenie obywateli na kartach kredytowych przekroczyło 30 mln EUR

 

Zadłużenie obywateli Czarnogóry na kartach kredytowych na koniec grudnia ubiegłego roku wyniosło ok. 31 mln EUR – poinformowali przedstawiciele Centralnego Banku Czarnogóry. Ok. 12% zadłużenia obywateli na kartach kredytowych stanowią zaległości powodowane opóźnieniami w ponoszeniu opłat przekraczające 30 dni, a osiągają one wartość powyżej 3,5 mln EUR.

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE