Home / Bałkany / Serbia / Serbia w oczach wszystkowiedzącego CIA
CIA - trojka.rs

Serbia w oczach wszystkowiedzącego CIA

Autorka: Aleksandra Szmurlik

Szczegółowa analiza ponad 230 krajów świata pokazuje, jak CIA widzi położenie, rozwój oraz stan demokracji w tych państwach. Wśród „obserwowanych” przez czujne oko Amerykańskiej Agencji Wywiadowczej znalazła się także Serbia.

Czynniki, które sprzyjają wzrostowi ekonomicznemu w Serbii to przede wszystkim strategiczne położenie w Europie, relatywnie tania, ale wyszkolona siła robocza oraz porozumienie o swobodnym przepływie towarów i usług, które zostało podpisane z Unia Europejską, Rosja, Turcją i państwami członkowskimi CEFTA. U schyłku światowego kryzysu to właśnie te czynniki stanowią, według CIA, mocne strony Serbii i mogą doprowadzić do odbudowy słabnącej gospodarki.

Analizy parametrów, w których skład wchodzą analizy ekonomiczne, komunikacyjne, energetyczne i społeczno-polityczne, dzięki którym określa się stopień rozwoju kraju, plasują Serbię między 80. a 90. pozycją.

Jako palące problemy kraju raport wymienia: wysoką stopę bezrobocia, brak nowych miejsc pracy, wysokie wydatki państwa na wynagrodzenia, emerytury i zasiłki dla bezrobotnych, rosnące zapotrzebowanie na pożyczki rządowe i rosnący dług publiczny, prywatny i zagraniczny, wysoki poziom korupcji, nieefektowny system prawny, a także starzenie się społeczeństwa.

Pozostałe analizy dotyczące Serbii przedstawiają się następująco:

– Internet dostępny jest w ponad milionie domów, co plasuje Serbię na 44 miejscu na 233 (wg badań z 2012r.);

– na 74. miejscu znajduje się ze względu na liczbę używanych telefonów komórkowych – ponad 10 mln;

– Serbia jest bogata w wodę, 99 proc. mieszkańców ma dostęp do wody pitnej, co jest niewątpliwie ważne strategicznie, w obliczu problemów z dostępem do źródeł na świecie;

– w 2010 roku wydano na edukację 4,7 proc. pieniędzy z budżetu i pod tym względem jest na 84 miejscu;

– 99,2 proc. mężczyzn i 96,9 proc. kobiet po 15 roku życia umie czytać i pisać;.

– w szkole Serbowie spędzają średnio 13,5 roku;

– według stopy przyrostu naturalnego Serbia znajduje się na 223. miejscu, ze wzrostem o 0,46 proc. Większa umieralność niż w Serbii jest natomiast tylko w 11 krajach (dane pochodzą z 2013r.);

– według badań CIA z 2009 roku, 6,400 osób było zarażonych wirusem HIV, co plasuje Serbię na 128. miejscu;

– na 63. miejscu Serbia znajduje się ze względu na liczbę osób otyłych – to 24,8 proc. społeczeństwa;

– średnia wieku posiadania pierwszego dziecka to 27,2 lat;

– na tys. rodzących się dzieci umiera 6,28 proc., co stawia Serbię na 170. miejscu na Ziemi;

– nieco mniej niż dwa procent dzieci poniżej piątego roku życia ma niedowagę – 121 miejsce; – bezrobocie wśród młodzieży od 15 do 24 roku życia wynosi 46 proc. i to stawia Serbię mniej więcej po środku listy;

– średnia długość życia w Serbów wynosi 74 lata, kobiety żyją średnio 77,8 lat, a mężczyźni 72 lata.

 

Źródło: trojka.rs, mondo.rs, b92.rs, seebiz.eu

KOMENTARZE