Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 80% muzułmanów przeciwko noszeniu chust w szkołach

Bułgaria: 80% muzułmanów przeciwko noszeniu chust w szkołach

Sofia| 10 grudnia 2011 r.

79,6% bułgarskich muzułmanów twierdzi, że noszenie chust w szkole jest niedopuszczalne, a 84% uważa, że mężczyzna i kobieta w równym stopniu powinni dbać o rodzinę – donoszą dane statystyczne pierwszego od 25 lat badania przeprowadzonego przez agencję „Alfa Research” i Nowy Bułgarski Uniwersytet (NBU). Ankieterzy zadawali szczegółowe pytania od końca marca do początku sierpnia  w regionach, gdzie mieszka najwięcej ludności islamskiej.

Zdaniem profesor Ewgenii Iwanowej, kierownik badań z NBU, muzułmanie w Rodopach są bardziej religijni, od tych zamieszkałych w północno-wschodniej Bułgarii, ale ogólnie w Bułgarii nie ma radykalnych muzułmanów.

Religia zajmuje zaledwie czwarte miejsce pod względem znaczenia w życiu bułgarskich muzułmanów (48,6%). Na pierwszym jest rodzina (95,4%), a na kolejnych: praca (93,3%) oraz przyjaciele i znajomi (60,4%).

Za głęboko wierzących uważa się zaledwie 28,5% badanych. 41% w ogóle nie chodzi do meczetu, 59,3% nigdy się nie modli.  88,2 % bułgarskich muzułmanów obrzezało swoje dzieci, a 96,1 % dokonuje pochówku zgodnie z muzułmańską tradycją. Większość muzułmanów, podobnie jak chrześcijan, traktuje wiarę przede wszystkim jako dochowywanie rytuałów religijnych.

Wśród wyznawców islamu, prawie dwa razy wyższym odsetkiem od średniej krajowej (24%) cieszy się zaufanie do sądu i prokuratury, ale jest to jednak niższy wynik niż w przypadku policji i armii. Znacznie spada autorytet do władzy.

50,9% muzułmanów uważa, że politycy DPS dbają tylko o swoje własne interesy, nie zaś o sprawy zwykłych wyborców. W ostatnim czasie jednak większość deklaruje, że będzie głosować na DPS. Podstawową przyczyną jest fakt, że wszyscy bliscy i znajomi głosują na tę partię (50,8 % badanych).

Tekst: trud.bg, tłum. i red. Magdalena Szakoła

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE