Home / Bałkany / Czarnogóra / Agencja Moody’s utrzymała rating Czarnogóry na poziomie Ba3
moodys-tovima.gr_

Agencja Moody’s utrzymała rating Czarnogóry na poziomie Ba3

Agencja ratingowa Moody’s  utrzymała rating Czarnogóry na poziomie Ba3, ale perspektywę zmieniła ze stabilnej na negatywną. Jako główne przesłanki do zmiany perspektywy ratingowej podano kredyt zaciągnięty na budowę kluczowego odcinka autostrady Bar – Boljare i deficyt budżetowy w wysokości 6% PKB przez kolejne cztery lata.

China  Exim Bank udzielił skarbowi państwa kredytu pokrywającego 85% wartości projektu (687 mln EUR). Zaznacza się, że kredyt został udzielony w dolarach amerykańskich z okresem spłaty rozłożonym na 20 lat,  rocznym oprocentowaniem w wysokości 2% i możliwym wydłużeniem okresu spłaty (prolongatą kredytu) o 5 lat. Pozostałych 15% wartości projektu (121 mln EUR)  zostanie sfinansowanych z wydatków budżetowych.

Zgodnie z najnowszymi prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), agencja Moody’s oczekuje, że deficyt budżetowy w czasie realizacji projektu przekroczy 6% PKB,  skutkiem czego dług publiczny wzrośnie z poziomu 58% w 2013 r.  do 70,2% w 2017 r., co rzutuje negatywnie na perspektywy ratingu kraju.

Drugim powodem zmiany perspektywy na negatywną jest zmniejszenie możliwości finansowych państwa w kwestii pokrycia potencjalnego zwiększenia wydatków na realizację projektu budowy autostrady oraz zobowiązań płatniczych z tytułu obligacji, które to zobowiązania już w końcu ubiegłego roku stanowiły 9,3% PKB.

Planowane zwiększenie aktywności inwestycyjnej w związku z budową autostrady w świetle  spadku koniunktury, zmniejszenia oszczędności oraz zwiększenie deficytu w handlu zagranicznym Czarnogóry w ciągu następnych czterech lat będzie miało efekt negatywnych zmian w  bilansie płatniczym Czarnogóry. W świetle tych informacji agencja Moody’s oczekuje zwiększenia deficytu bilansu obrotów bieżących na 17% PKB w tym roku i na 22,5%  w 2015 r.

Decyzja agencji Moody’s o utrzymaniu ratingu Czarnogóry na poziomie Ba3 odzwierciedla duże możliwości produkcyjne kraju z ponad 40% udziałem w PKB, co pozwala zachować wiarygodność kraju przy zaciąganiu kredytów na poziomie Ba3.

Agencja Moody’s w ubiegłym tygodniu opublikowała perspektywy globalnego ryzyka na 2015 r. w którym zaznaczono, że rośnie liczba krajów ze stabilna perspektywą ratingową. Niemal 80% klasyfikowanych krajów ma teraz stabilne perspektywy ratingowe (101 ze 128), co oznacza wzrost z 70% w styczniu 2014 r. i 63% w styczniu 2013 r.

Agencja Moody’s w części raportu poświęconej skutkom kryzysu ukraińsko – rosyjskiego zaznacza, że Czarnogóra jest wśród krajów w bardzo złożonej sytuacji, ponieważ nie jest członkiem UE  i ma ograniczone możliwości kredytowe, ograniczenia w bilansie płatniczym i słabą pozycję fiskalną.

Źródło: pobjeda.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE