Home / Polska i Bałkany / Albańczycy niedoinformowani o BHP, spodziewają się wzrostu stresu w pracy

Albańczycy niedoinformowani o BHP, spodziewają się wzrostu stresu w pracy

Trzy czwarte Albańczyków uważa, że poziom stresu związanego z pracą zwiększy się w ciągu najbliższych 5 lat (44% że zwiększy się znacznie), a tylko 11% przewiduje jego spadek, wynika z Ogólnoeuropejskiego badania sondażowego dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy przeprowadzonego pod koniec 2011 r. przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Wynik ten jest zbliżony do europejskiej średniej: wzrostu poziomu stresu spodziewa się 77% Europejczyków, znacznego wzrostu 49%, z spadku 7%, a nieco rzadziej wzrostu poziomu stresu w pracy spodziewają się mężczyźni (71%) niż kobiety (78%).

Dziewięcioro na dziesięcioro Albańczyków uważa, że bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy jest istotne dla konkurencyjności gospodarczej ich kraju (średnia europejska to 86%), a 70% jest zdania, że zdrowie i bezpieczeństwo w pracy jest ważne, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę (w Europie średnio 87%).

Ok. połowy respondentów jest przekonanych, że „gdyby napotkali zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformowali o nim przełożonego … przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu”, a 41% jest przeciwnego zdania. We wszystkich badanych krajach jest to odpowiednio 74% i 23%, a w grupie krajów Europy Południowo-Wschodniej – 58% i 37%.

W Albanii najmniej pewne troski pracodawców o bezpieczeństwo pracowników są osoby zatrudnione w małych firmach (poniżej 10 pracowników) – ich odsetek wynosi tylko 46%.

Albańczycy nie czują się również poinformowani o kwestiach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w ich miejscu pracy. Tylko 39% deklaruje posiadanie takiej wiedzy wobec 56% niedoinformowanych. W Europie jest to średnio 65% i 27%, a w Europie Południowo-Wschodniej – 48% i 46%.

 

Sondaż telefoniczny przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1306 dorosłych Albańczyków w okresie 24 października – 7 grudnia 2011 r.

 

Źródło: EU-OSHA

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE