Home / Bałkany / Albania / Albania: 1 – 9 października 2011 r.

Albania: 1 – 9 października 2011 r.

9 października 2011

W ciągu ostatnich czterech lat Albania sześciokrotnie zmieniała ustawę akcyzową i trzykrotnie zasady opodatkowania używanych samochodów, za każdym razem podnosząc stawki odpowiednich podatków. Obniżono z kolei podtek od zysków przedsiębiorstw do 10% z poprzednich 20% oraz akcyzę na piwo. (Shqip)

 

Ceny lekarstw wzrosły o 4,7% w porównaniu do zeszłego roku i o 15% w porównaniu do 2007 r., a ceny usług medycznych, paramedycznych i dentystycznych o 66% od 2007 r., wynika z danych Instytutu Statystyki. Wzrost cen leków jest wynikiem wprowadzenia VAT w wysokośi 10% oraz słabnięcie Leka wobec Euro. Lekarstwa stanowią 2,5% statystycznego koszyka konsumpcyjnego albańskich rodzin. (Shqip)

 

W okresie od stycznia do sierpnia br. wymiana handlowa z UE stanowiła 63,1% handlu zagranicznego Albanii, z czego większość przypadała na Włochy (45,5% eksportu i 30,8% importu) i Grecję (5,4% eksportu i 10,6% importu), wynika z danych Instytutu Statystycznego. Do Włoch eksportuje się głównie odzież i obuwie (ALL 36,6 mld) oraz minerały i surowce energetyczne (ALL 13 mld), a importuje również tekstylia (ALL 20 mld), minerały (ALL 26 mld), a także maszyny (ALL 16 mld). Do Grecji Albania eksportuje materiały budowlane (ALL 2,5 mld) i tekstylia (ALL 2,2 mld), a importuje żywność (ALL 8,2 mld) i materiały budowlane (ALL 9,2 mld). (Shqip)

 

8 października 2011

Spośród 20 945 albańskich przedsiębiorstw, 3541 zakończyło 2010 r. ze stratą finansową na łączną kwotę ALL 30,8 mld, wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli. W zeszłym roku Albania straciła ALL 9 mld z powodu niezrealizowania przychodów podatkowych wywołanego pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstw z powodu pogorszenia koniunktury, utrudnionego dostępu do kredytów i zahamowania państwowych inwestycji, wynika z danych Ministerstwa Finansów. (Shqip)

 

7 października 2011

Rośnie liczba skarg konsumentów na operatora sieci przesyłowej energii elektrycznej ÇEZ Shpërndarje do Urzędu Regulacji Energetyki dot. zawyżonych opłat i słabej jakości dostaw prądu. Dotychczas złożono 454 skarg, a większość problemów rozwiązano, poinformował dyrektor prawny urzędu Eduard Elezi. (TV Scan)

 

6 paźdzernika 2011

Do końca 2012 r., w którym przypada 100-lecie ogłoszenia niepodległości, Albania zrealizuje 125 projektów dot. informatyzacji administracji państwowej, w tym systemu zamówień publicznych, zapowiedział premier Sali Berisha na posiedzeniu rządu poświęconym realizacji celu „Albania w erze cyfrowej.” Premier pozytywnie ocenił realizowane w ciągu sotatnich dwóch lat projekty podłączenia szkół do internetu oraz zapewnienie darmowego dostępu do sieci w urzędach pocztowych. (keshilliministrave.al)

 

20 tys. osób przeniosło numer do innego operatora komórkowego od momentu wprowadzenia tej mozliwości w maju br., wynika z danych Urzędu Komunikacji Telefonicznej i Poczty (AKEP). Zwiększona konkurencja doprowadziła operatorów do wprowadzenia nowych ofert i tańszych planów taryfowych, dodał AKEP. (akep.al)

 

Kuwejt zwiększy zaangażowanie w albańskie projekty infrastrukturalne, a oba pańśtwa zacieśnią współpracę handlową i międzyparlamentarną, wynika ze spotkania przewodniczącej albańskiego parlamentu Jozefiny Topalli i jej kuwejckiego kolegi Jassima Mohammada Al-Kharafiego. Padła również propozycja zniesienia obowiązku wizowego i otwarcia bezpośredniego połączenia lotniczego między obu państwami. (balkans.com)

 

Albania rozpisze przetargi na 20 obiektów górniczych i licencje wydobywcze w 151 lokalizacjach na podstawie nowego pakietu ustaw dot. działalności wydobywczej, zapowiedziało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Energii. (mete.gov.al)

 

Przedsiębiorcy domagają się przedłużenia amnestii fiskalnej o 6 miesięcy i w najbliższym czasie przedstawią odpowiednią poprawkę do ustawy Ministerstwu Finansów i parlamentarnej komisji gosodarki, powiedział przewodniczący Izby Handlowo-Przemysłowej w Tiranie Nikolin Jaka. Przedsiębiorcy argumentują to niewystarczającym dostępem do informacji o zasadach amnestii i potencjalnych korzyściach. (TV Scan)

 

5 października 2011

Praca w kopalni chromu w  Bulqizë, której operatorem jest Albanian Chrome (ACR), spółka-córka austriackiego DECOmetal, nie zostaną wznowione mimo zakończenia w poprzednim tygodniu  trzymiesięcznego protestu górników, zanim Inspekcja Górnicza nie wyda stosownego pozwolenia. (Top Channel)

 

Rząd zatwierdził memorandum o współpracy podpisane kilka dni temu z gminą Tirana dot. uproszczonej procedury wydawania zgody na eksploatację dla budynków w stolicy. Premier Sali Berisha oszacował, że memorandum pozwoli uwolnić kapitał o wartości ok. EUR 700-800 mln. (Top Channel)

 

Ministerstwo gospodarki rozpoczęło procedury odebrania licencji dla 43 podmiotów z branży górniczej, które mimo powtarzanych inspekcji nie spełniły warunków prawnych do prowadzenia tej działalności, m.in. nie dostarczyły planów rocznych na rok 2011 i lata poprzednie. Ostateczia decyzja dot. licencji zostanie podjęta w ciągu 30 dni. (mete.gov.al)

 

Od początku spisu powszechnego 1 października do środy, 5 października, ankieterzy spisali 21% gospodarstw domowych, poinformował Instytut Statystyczny (INSTAT). Mimo sporadycznych incydentów spis przebiega prawidłowo, powiedziała rzecznik INSTAT Vjollca Simoni. (instat.gov.al)

 

4 października 2011

System powszechnych ubezpieczeń emerytalnych wymaga natychmiastowej reformy, która zapobiegnie rosnącemu deficytowi, powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli Robert Ceku członkom parlamentarnej komisji gospodarki. Kontrole NIK wykazały szereg nadużyć dot. zaniżania deklarowanych dochodów pracowników w celu zmniejszenia płaconych skłądek, lub zgłaszania mniejszej liczby pracowników. (Top Channel)

 

Klienci dystrybutora energii elektrycznej ÇEZ Shpërndarje będą mogli oszacować zużycie prądu za pomocą kalkulatora na stronie internetowej spółki, co ma zachęcić konsumentów do oszczędzania energii. (balkans.com)

 

Przedsiębiorcy ponowili apel o stworzenie sądu administracyjnego, którego brak powoduje przeciąganie się sporów gospodarczych przez lata. Utworzenie sądu jest hamowane przez spór między koalicją i opozycją. (Top Channel)

 

Albania jest zdeterminowana aby zniszczyć pozostałe 45 tys. ton zbędnej amunicji do 2013 r., zapewnił minister obrony Arben Imami. W okresie 2009-2011 zniszczono 46 tys. ton. (balkans.com)

 

3 października 2011

Wartość depozytów bankowych wzrosła w sierpniu o ALL 19,7 mld, wobec ALL 2,6 mld w sierpniu 2010 r. i ALL 25,3 mld rok wcześniej, wynika z danych Banku Albanii. (bankofalbania.org)

 

Ministerstwo gospodarki przygotowało projekt ustawy o liberalizacji rynku energii, który oprócz klientów taryfowych płacących za prąd wg stawek ustalanych przez Urząd Regulacji Energetyki, wprowadzi dla tzw. uprawnionych klientów możliwość nabywania energii na rynku nieregulowanym. (mete.gov.al)

 

2 października 2011

Ograniczenie możliwości zaciągania kredytów w bankach przez jednostki samorządu terytorialnego do 2,5% wartości budżetu z 5% w 2010 r., wprowadzone przez ministra finansów Ridvana Bode, zagraża ich płynności osłabionej przez wiosenną kampanię wyborczą, narzekają samorządowcy. Od wprowadzenia ustawy o kredytów dla samorządów z możliwości tej skorzystało 7 jednostek, które wzięły kredyty na preferencyjnych warunkach na łączną kwotę ok. USD 1 mln, żeby sfinansować inwestycje. W konsekwencji obniżenia limitu samorządy anulowały wnioski kredytowe na bieżący rok, i nie planują kolejnych w przyszłym. (Shqip)

 

Albania i Grecja zacieśnią współpracę handlową i inwestycyjną dzięki podpisanej w Salonikach umowie między izbamigospodarczymi obu krajów. Eksport do Grecji wzrósł w okresie styczeń-lipiec o 5,4% r/r, a import o 10,6% r/r, wynika z danych albańskiego Instytutu Statystycznego. (Shqip)

 

Pięć elektrowni wodnych, Bistrica 1, Bistrica 2, Ulëz, Shkopet i Lanabregas, otrzymały licencje na produkcję i handel energią, co uniezależniając je od państwowego przedsiębiorstwa energetycznego KESH otwiera drogę do prywatyzacji, wynika z decyzji regulatora. Pięć elektrowni posiada zainstalowane moce w wysokości 82 MW, a w 2010 r. wyprodukowały ok. 442 kW energii, co stanowi ok. 6% całości produkcji elektrowni wodnych w kraju. Szacuje się, że łączna cena sprzedaży może wynieść EUR 80-100 mln. (Shqip)

 

1 października 2011

Rozpoczął się spis powszechny, który potrwa do 21 października. Ankieta, oprócz standardowych pytań, uwzględnia dwa dodatkowe, dobrowolne: o przynależność etniczną i wyznanie, które stały się przedmiotem kontrowersji i protestów ze strony organizacji nacjonalistycznych. Ostatni spis powszechny zawierający pytania o religię i tożsamość etniczną został przeprowadzony przed II Wojną Światową. (TV Scan)

 

W październiku do Albanii przyjedzie grupa ekspertów Banku Światowego, żeby rozpocząć opracowanie optymalnego modelu reformy emerytalnej. Fundusz na wypłatę emerytur zwiększał się w ostatnich 3 latach o ponad ALL 5 mld rocznie, i sięgnął w 2011 r. ok. ALL 28 mld. Przeciętna długość życia w Albanii wynosi 74 lat dla mężczyzn i 80 dla kobiet, wynika z danych UNPFA. (TV Scan)

 

Głównymi przeszkodami dla rozwoju przedsiębiorczości w Albanii są pełna konfliktów sytuacja polityczna uniemożliwiająca właściwe działanie instytucji, niewydloność sądów, problemy z przestrzeganiem praw własnościowych, swobód gospodarczych i niewystarczające działania przeciwdziałające korupcji, ocenił prezes organzacji przedsiębiorców Biznes Albania Luan Bregasi. Bregasi skrytykował również nieskuteczną, jak się okazało, ustawę o amnestii fiskalnej. (Panorama)

 

Propozycja Chorwacji w negocjacjach handlowych między UE i krajami regionu Europy Południowo-Wschodniej, żeby podnieść minimalny udział wartości dodanej do 75% z 47% umożliwiający otrzymanie certyfikatu pochodzenia, może wykluczyć albańskie przedsiębiorstwa, uważają eksporterzy. (Top Channel)

 

Albania „relatywnie dobrze” przeszła pierwszą fazę kryzysu gospodarczego rozpoczętą we wrześniu 2008 r., i musi teraz skupić się na działaniach, które uchronią kraj od skutków „kryzysu greckiego,” w tym ograniczeniu długu publicznego i poprawie bilansu handlowego, mówią eksperci EBOiR. O odporności albańskiej gospodarki na wpływy Grecji zapewnia wciąz premier Sali Berisha. (Top Channel)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE