Home / Bałkany / Albania / Albania: 10 – 16 października 2011 r.

Albania: 10 – 16 października 2011 r.

16 października 2011

Do Albanii przyjechało z Polski 180 operatorów turystycznych, żeby z bliska zapoznać się z walorami turystycznymi i możliwościami rozwoju tej branży w Albanii. Delegacja Polskiej Izby Turystyki spotkała się m.in. z ministrem turystyki Aldo Bumçim. (Shqip)

 

Albania nie wróci do progresywnego podatku dochodowego, gdyż aktualny system podatkowy pomógł skutecznie przeciwstawić się wpływowi światowego kryzysu gospodarczego, zadeklarował minister finansów Ridvan Bode odnosząc się do przypuszczeń niektórych ekspertów o takich zamiarach. Od 2008 r. w Albanii obowiązujepodatek liniowy w wysokości 10% dochodu. (Top Channel)

 

Albania zmusi do spłaty zadłużenia przez operatów sieci przesyłowej energii, w tym ÇEZ Shpërndarje, wobec państwowej spółki energetycznej KESH dzięki zmianie ustawy o tytułach wykonawczych wobec dłużników za konsumpcję energii elektrycznej, poinformowało Ministerstwo Gospodarki. ÇEZ jest winny KESH-owi przynajmniej EUR 50 mln, których nie zamierza spłacić zanim Albania nie ureguluje kilkumilionowych należności wobec spółki. (Shqip)

 

15 października 2011

Deficyt budżetowy Albanii zmniejszył się we wrześniu do ALL 30,73 mld z ALL 31,19 mld na koniec sierpnia, dzięki nadwyżce wpływów budżetowych nad wydatkami we wrześniu na kwotę ok. ALL 450 mln, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Wartość wydatków inwestycyjnych w ciągu 9 miesięcy roku wyniosła ALL 46,1 mld wobec ALL 48 mld rok wcześniej, a w samym wrześniu sięgnęła ALL 3,6 mld, czyli ponad 2 razy mniej niż we wrześniu 2010 r. (Panorama)

 

Z powodu strajku generalnego w Grecji na dwa dni wstrzymana została odprawa towarów między Grecją i Albanią. (Shqip)

 

Albańscy przedsiębiorcy potrzebują większego wsparcia Unii Europejskiej, porównywalnego z innymi krajami aspirującymi do członkostwa, powiedział prezes Związku Izb Handlowych Albanii Ilir Zhilla po spotkaniu poświęconemu wnioskom z negatywnej oceny KE dla postępów Albanii zorganizowanym przez szefa unijnej delegacji w Albanii Ettore Sequi. (TV Scan)

 

14 października 2011

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne zarejestrowały dotychczas ok. ALL 35 mld w ramach trwającej od kwietnia amnestii fiskalnej, poinformował wiceminister finansów Alfred Rushaj dodając, że mimo postulatów przedsiębiorców możliwość legalizacji niedeklarowanego majątku i dochodów nie zostanie przedłużona ponad 31 grudnia 2011 r. (TV Scan)

 

Za odstępstwo od zapisów pozwolenia na budowę będzie grozić kara w wysokości od ALL 100 tys. nawet do 10% wartości inwestycji, wynika z nowego prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, które weszło w życie 30 września. Za inne naruszenia, np. niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót czy kontynuowanie budowy mimo jej wstrzymania przez władze kary wynosić będą od ALL 50 tys. do ALL 5 mln. Jednostki samorządowe mają dwa lata na opracowanie planów zagospodarowania. (Metropol)

 

Albania opracuje jednolite standardy dot. technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla administracji państwowej, co poprawi jakość usług i pozwoli na oszczędności budżetowe, zapowiedział minister innowacji, technologii i komunikacji Genc Pollo po pierwszym spotkaniu Technicznej Rady E-Rządu złożonej z kierowników ds. IT ze wszystkich ministerstw. (Balkans.com)

 

Albańskie banki będą musiały utrzymywać osobne struktury zajmujące się zarządzaniem ryzykiem kredytowym, oraz dwukrotnie w ciągu roku przeprowadzać stress-testy, wynika z nowej regulacji Banku Albanii. Dodatkowo, wprowadzono limit dla wartości portfela kredytów walutowych na poziomie czterokrotności kapitału zakładowego. (TV Scan)

 

Tirana poprawi warunki dla przedsiębiorców dzięki zmniejszeniu liczby podatków lokalnych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych z obecnych 60, i obniżeniu stawki niektórych pozostałych. Decyzję, która wejdzie w życie, zatwierdziła rada miasta. (Panorama)

 

Parlament ponownie rozpatrzy ustawę o zintegrowanym zarządzaniu odpadami po tym jak prezydent Bamir Topi odmówił jej podpisania powołując się na sprzeczność zapisów prawa dotyczących możliwości importowania śmieci z głównym celem zapisanym w ustawie, czyli „minimalizacją ilości odpadów i ograniczeniem ich negatywnego wpływu.” W poprzednim tygodniu w parlamencie odbyła się ostra debata ws. Ustawy, podczas której przedstawiciele koalicji nazwali prawo przejściowym, a opozycja – otwarciem drogi do składowania zagranicznych śmieci w Albanii. (TV Scan)

 

Rząd zrobi wszystko co możliwe, żeby zbliżyć Albanię do Unii Europejskiej, zadeklarował w parlamencie premier Sali Berisha. Winą za negatywny roczny raport postępów Komisji Europejskiej z 12 października premier obarczył bojkotującą parlament i niezdolną do współpracy opozycję dodając, że dzięki pomocy UE Albania zrealizowała szereg projektów i reform dostosowujących administrację do standardów UE. (albeu.com)

 

13 października 2011

Udział złych kredytów na koniec sierpnia sięgnął 18% wartości portfela, a ich wartość w sierpniu zwiększyła się o 1% m/m i 4,5% r/r, wynika z danych Związku Banków Albanii. Kapitał albańskich banków sięgnął ALL 93,6 mld, czyli o 3,3% więcej r/r. (TV Scan)

 

Albania nie zniesie VAT-u od pewnych podstawowych produktów, jak domagała się opozycyjna Partia Socjalistyczna, której propozycję odrzucił premier Sali Berisha argumentując, że zaszkodziłoby to krajowym rolnikom. (Top Channel)

 

Wniosek Albanii o przyznanie statusu kandydata do członkostwa w UE został odrzucony drugi rok z rzędu, głównie z powodu patu politycznego i braku konstruktywnego dialogu między siłami politycznymi, co zabkolowało reformy wymagające większości kwalifikowanej 3/5 głosów w parlamencie. (Top Channel)

 

Ministerstwo gospodarki otrzymało oferty na wydobycie w 6 lokalizacjach górniczych od krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, poinformowało ministerstwo. W kolejnych dniach ministerstwo ogłosi przetarg na kolejne 30 lokalizacji, dzięki czemu liczba oferta obejmie 66 z 151 planowanych na ten rok lokalizacji. (mete.gov.al)

 

12 października 2011

Albania planuje podwyższyć minimalny kapitał zakładowy dla spółek akcyjnych do EUR 25 tys. z aktualnych EUR 16 tys., co dostosuje prawodawstwo do standardów Unii Europejskiej. Firmy będą miały rok na dostosowanie się do nowych wymogów kapitałowych. (Panorama)

 

Na półmetku rozpoczętego 1 października spisu powszechnego zarejestrowanych zostało 535 tys. gospodarstw domowych, czyli ok 52% ogółu, poinformował Instytut Statystyczny dodając, że proces przebiega zgodnie z planem, a incydentalne problemy są na bieżąco rozwiązywane. Ponieważ spis oparty jest na samodeklaracji danych, ankieterzy nie mają prawa żądać dokumentów tożsamości, a ew. weryfikacja umyślnego fałszowania danych będzie stanowiła drugi etap procesu. (INSTAT)

 

Dzięki intensywnemu patrolowaniu wybrzeża Albania doprowadziła do ograniczenia przemytu ludzi i narkotyków, zadeklarował generalny inspektor policji państwowej Hysni Burgaj podczas dwudniowego regionalnego seminarium w nadmorskim Durrës. (noa.al)

 

W ramach tirańskiej administracji powstaną nowe jednostki: wydział ds. ochrony konsumenta, turystyki, równouprawnienia płci i zapobiegania dyskryminacji, a także osobne jednostki ds. inwestycji zagranicznych i inwestycji strategicznych, poinformował mer stolicy Lulzim Basha przedstawiając swój plan reformy. (Balkanweb.com)

 

11 października 2011

Operator komórkowy Albanian Mobile Communications (AMC) jest formalnie właścielem drugiej w kraju licencji na usługi 3G za EUR 15,1 mln, poinformowała spółka otrzymawszy formalne potwierdzenie o zakończeniu przetargu przez albański Urząd Telekomunikacji Elektronicznej i Poczty. (Reuters)

 

Indeks cen mieszkań w drugim kwartale br. wzrósł o 1,6% podobnie jak w pierwszym kwartale, wynika z danych Banku Albanii. Było to rezultatem wzrostu popytu na mieszkania, spowodowanego powrotami emigrantów z Grecji oraz łatwiejszym dostępem do kredytów mieszkaniowych, mimo wzrostu liczby nowych pozwoleń na budowę. (Metropol)

 

Od 1998 r. ceny mieszkań w Tiranie rosły średnio o ok. 9,2% rocznie, w okresie przed światowym kryzysem gospodarczym o ok. 9,3% rocznie, a później tempo spadło do 7,8% rocznie, wynika z analizy Banku Albanii. (Metropol)

 

10 października 2011

Średnioroczna inflacja we wrześniu wyniosła 2,8% wobec 3,4% we wrześniu 2010 r. W porównaniu z sierpniem ceny wzrosły o 0,4%. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6% r/r, odzieży i obuwia o 0,1% r/r, usług medycznych o 1,5% r/r, ceny najmu, wody, paliw i energii o 0,2% r/r, a usług transportowych o 0,4% r/r, głównie z powodu wyższych podatków od paliw. Wzrost cen warzyw i owoców odpowiednio o 1,2% i 2% wynika głównie ze stopniowego zmniejszenia udziału krajowej produkcji w rynku. (INSTAT)

 

Wartość nowych kredytów dla przedsiębiorstw spadła w sierpniu o 11% r/r, a w pierwszych 8 miesiącach o 4% r/r do ALL 144 mld, wynika z danych Banku Albanii. W okresie od stycznia do sierpnia kredyty dla przedsiębiorstw handlowych, które stanowią 40% cełego portfela, spadły w tym okresie o 3,3% r/r, dla budownictwa o 14% r/r, dla przemysłu przetwórczego nie zmieniły się pozostając na poziomie ALL 21,4 mld, a kredyty dla rolnictwa wzrosły o 39% r/r, jednak ich udział pozostaje na bardzo njiskim poziomie i wynosi 2%. (bankofalbania.org)

 

Albania Inspekcja Żywnościowa (AKU) przeprowadziła w lipcu 373 kontroli, w wyniku których zatrzymano towar 10 podmiotów, a 8 kolejnym wstrzymano pozwolenie na działalność z powodu braku odpowiedniej dokumentacji, poinformowała AKU. (aku.gov.al)

 

Albania, Macedonia, Czarnogóra i Słowenia będą współpracować przy modernizacji administracji publicznej, wynika z Deklaracji regionalnej współpracy podpisanej przez ministrów administracji podczas konferencji „Services, skills and capacity – key challenges in building a modern public administration in Europe” w Belgradzie. (Balkans.com)

 

Albańska policja będzie mogła skuteczniej kontrolować granicę morską, zwalczać przestępczość zorganizowaną i przemyt dzięki 8 szybkim łodziom patrolowym przekazanym przez Unię Europejską. Cele te stanowią jeden z 12 priorytetów wyznaczonych Albanii przez Komisję Europejską, których spełnienie jest niezbędne dla kontynuacji integracji tego kraju ze strukturami europejskimi. (Balkans.com)

 

Albania i Turcja zacieśnią współpracę na rzecz utrwalenia pokoju na Bałkanach oraz pogłębienie „historycznych więzi” między obu krajami, zapowiedzieli prezydent Albanii Bamir Topi i Turcji Abdullah Gül podczas poniedziałkowego spotkania. (Top Channel)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE