Home / Bałkany / Albania / Albania: 12 – 18 grudnia 2011 r.

Albania: 12 – 18 grudnia 2011 r.

18 grudnia 2011

Dystrybutor energii elektrycznej ÇEZ Shpërndarje rozważa ograniczenie planu inwestycyjnego o EUR 65 mln oraz ostre środki redukujące koszty, w tym cięcia płac i zwolnienie do 4500 pracowników w konsekwencji decyzji o braku postulowanej przez spółkę podwyżki cen prądu podjętej przez Urząd Regulacji Energetyki (ERE) przy jednoczesnym podwojeniu stawek, po jakich spółka kupuje energię od państwowej Albańskiej Korporacji Energetycznej (KESH), zadeklarował ÇEZ. W rezultacie decyzji ERE przychody ÇEZ-u spadną o 19%, podała spółka dodając, że w okresie 2012-2014 straci w ten sposób przynajmniej ALL 17,5 mld (ok. EUR 130 mln). (Gazeta Shqip)

 

Opozycja protestuje przeciw całkowitą prywatyzacją państwowej spółki naftowej Albpetrol łącznie z jej prawami do eksploatacji administrowanych złóż proponowaną przez rząd. Partia Socjalistyczna proponuje w zamian udzielenie inwestorowi koncesji na wydobycie na 25 lat pod warunkiem strategicznych inwestycji i podziału zysków, jak powiedział poseł PS Erion Braçe. (Gazeta Shqip)

 

17 grudnia 2011

Łączny roczny zysk netto albańskich banków komercyjnych na koniec października wyniósł ALL 2,8 mld (ok. EUR 20 mln) wobec ALL 1,3 mld (ok. EUR 9,3 mln) na koniec września, wynika z danych Związku Baków Albanii (ShShB). Odsetek tzw. złych kredytów znowu wzrósł nieznacznie, do 18,6% portfela na koniec października z 18,4% na koniec września, a w porównaniu z październikiem 2010 r. zwiększył się o 4,5 pproc. Współczynnik wypłacalności wyniósł natomiast 15,1%, czyli znacznie powyżej minimum wymaganego przez Bank Albanii. (TV Scan)

 

Rynek turystyczny znajduje się w stagnacji, a liczba turystów w sezonie letnim była tylko nieznacznie wyższa niż rok temu, wynika zbadań Albańskiego Stowarzyszenia Turystyki, która winą za ten stan obarcza wysoką stawkę VAT-u na usługi turystyczne, 20%, co sprawia, że ceny nie są konkurencyjne wobec krajów regionu. Turystyka w Albanii wytwarza 13% PKB i jest jednym z głównych źródeł walut. (Gazeta Shqip)

 

16 grudnia 2011

Rentowność 12-miesięcznych papierów skarbowych na ostatniej aukcji spadła do 6,95% wobec 6,91% poprzednio, poinformował Bank Albanii. Nominalna wartość zaakceptowanych ofert wyniosła ALL 6,5 mld (ok. EUR 46,4 mln) przy popycie o wartości ALL 11,68 mld (ok. EUR 83,4 mln). Rentowność 6-miesięcznych bonów również spadła, do 6,23% z poprzednich 6,44%. Zaakceptowano oferty o łącznej wartości ALL 5 mld (ok. EUR 35,7 mln) przy popycie ALL 5,4 mld (ok. 38,6 mln). (bankofalbania.org)

 

Ceny prądu dla odbiorców końcowych w okresie 2012-2014 nie ulegną zmianie, zdecydował Urząd Regulacji Energetyki (ERE). Obecnie stawki wynoszą ALL 7,7/kWh dla konsumentów zużywających poniżej 300 kW/h i ALL 13,5/kWh dla pozostałych. Cena, po której państwowa Albańska Korporacja Energetyczna (KESH) sprzedaje prąd dystrybutorowi ÇEZ Shpërndarje wzrośnie z kolei od stycznia 2012 r. do ALL 2,83/kW z obecnych ALL 1,48/KW, a taryfa przesyłowa operatora OST zostanie podwyższona do ALL 0,65 z ALL 0,6. ÇEZ odwołał się od tej decyzji do Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej w Wiedniu, którego opinia niema mocy prawnej, lecz może służyć jako argument w procesach sądowych. (Gazeta Shqip)

 

Albania sprzeda 100% państwowej spółki naftowej Albpetrol strategicznemu inwestorowi paliwowemu w międzynarodowym przetargu, wynika z ustawy przełosowanej w czwartek przez parlament. W zeszłym roku wydobycie Albpetrolu sięgnęło 58 tys. ton ropy, do spółki należą złoża ropy i gazu, ma też podpisane kontrakty z zagranicznymi partnerami: kanadyjski Bankers Petroleum, Stream Oil i Petromanas Energy Inc. Albpetrol to ostatnia większa spółka w posiadaniu państwa po sprzedaży rafinerii ARMO trzy lata temu. Część środków ze sprzedaży pokryje koszty odpraw do 2800 z 4000 pracowników spółki, jednak większość zostanie przeznaczona na budowę infrastruktury drogowej. (Reuters)

 

Albania udzieli koncesji na zarządzanie i utrzymanie autostrady Albania-Kosowo na odcinku Milot-Morine, wynika z decyzji rządu, który upoważnił Ministerstwo Transportu do rozpisania przetargu planowanego na koniec grudnia. Będzie to pierwszy przypadek udzielenia koncesji na utrzymanie infrastruktury w Albanii, za którym pójdą dalsze przetargi. (Panorama)

 

Niemiecka firma konsultingowa Roland Berger wygrała międzynarodowy przetarg i będzie doradzać albańskiemu rządowi w negocjacjach konsorcjum Gazociąg Transadriatycki (Trans Adriatic Pipeline, TAP), poinformował minister gospodarki Albanii Nasip Naco. TAP będzie przesyłał gaz z regionu morza Kaspijskiego przez Grecję, Albanię, Morze Adriatyckie do południowych Włoch i dalej do Europy Zachodniej, co ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zdywersyfikować źródła gazu na rynku europejskim. Całkowita długość gazociągu będzie wynosiła ok. 800 km, a początkowo będzie on transportował 10 bln m3 gazu rocznie. Udziałowcami konsorcjum są szwajcarski EGL (42,5%), norweski Statoil (42,5%) i niemiecki E.ON Ruhrgas (15%). Głównym źródłem gazu ma azerskie złoże Shah Deniz. (mete.gov.al, ternd.az)

 

15 grudnia 2011

Państwowa Albańska Korporacja Energetyczna (KESH) zaciągnie ALL 4,5 mld (ok. EUR 32 mln) kredytu na pokrycie kosztu importu prądu wobec niekorzystnej sytuacji hydrologicznej, wynika z wtorkowego postanowienia rządu. Ochorni to odbiorców energii przed podwyżkami cen, które w latach 2012-2014 pozostaną bez zmian zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, jak zadecydował w czwartek Urząd Nadzoru Energetyki (ERE). (Bota Sot, BalkanWeb)

 

Wartość transferów od Albańczyków pracujących za granicą spadła w pierwszych 3 kwartałach o 9,3% r/r do EUR 475 mln, wynika z danych Banku Albanii. (TV Scan)

 

Dług publiczny nie przekroczy 60% w relacji do PKB, zapewnił premier Sali Berisha dodając, że kontrola długu publicznego i obniżenie deficytu są głównymi celami polityki gospodarczej rządu. (Top Channel)

 

Albańczycy i Macedończycy mogą wzajemnie odwiedzać swoje kraje i przebywać w nich do 3 miesięcy na podstawie ważnego biometrycznego dowodu osobistego, wynika z aneksu do umowy międzyrządowej o wzajemnych podróżach obywateli podpisanego przez albańskiego ministra spraw zagranicznych Edmonda Haxhinasto i macedońskiego – Nikolę Poposkiego. (keshilliministrave.al)

 

14 grudnia 2011

Wartość nowych kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła w okresie styczeń-październik o 3,6% r/r do ALL 183,5 mld (ok. EUR 1,3 mld), odwracając tendencję spadkową obserwowaną do końca sierpnia, wynika z danych Banku Albanii. Sektor handle, którego udział w całości portfela kredytowego dla firm wynosi 41%, zanotował wzrost nowych kredytów o 3,8% r/r do ALL 75 mld (ok. EUR 536 mln) na koniec października 2011. Przemysł przetwórczy odnotował wzrost 6,7% r/r do ALL 25 mld (ok. EUR 179 mln). Tymczasem nowe kredyty dla budownictwa zmniejszyły się o 11% r/r kontynuując trend spadkowy. (TV Scan)

 

Albania poprawi sytuację przestrzegania praw kobiet i prawa o równym traktowaniu płci i przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także poprawi skuteczność instytucji nadzorczych w tym zakresie, dzięki wsparciu finansowemu rządzu Szwecji w wysokości USD 3 mln na rzecz Programu Współpracy między rządem Albanii i ONZ w latach 2012-2016. (Top Channel)

 

Podczas inspekcji 16 krajowych spółek zajmujących sięprzetwórstwem drewna Ministerstwo Środowiska odnotowało pewne nieprawidłowości, lecz pozostało przy ostrzeżeniach rezygnując z wymierzania kar. W 2011 r. zasadzono 6 tys. Ha nowych lasów, a ministerstwo planuje program sadzenia 3,5 mln drzew rocznie. (Top Channel)

 

13 grudnia 2011

Skonsolidowany deficyt budżetowy wzrósł w okresie styczeń-listopad o 64,8% r/r w wyniku wyższych wydatków, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Deficyt stanowi 2,9% projekcji PKB, wobec 1,9% rok  zeszłym roku, jak wynika z obliczeń IntelliNews. (bne)

 

Decyfit na rachunku obrotów bieżących wzrósł w pierwszych 3 kwartałach o 23,4% r/r do EUR 827 mln, wynika z danych Banku Albanii. Deficyt ten stanowi 8,7% projekcji PKB na ten rok, podczas gdy w zeszłym roku wynosiło to 7,6%, obliczył IntelliNews. (bne)

 

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadła w pierwszych 3 kwartałach o 25,9% do EUR 429 mln, poinformował Bank Albanii. (bankofalbania.org)

 

Albania wydłużyła o 2 lata, do 31 grudnia 2013, ważność bonów prywatyzacyjnych, ponieważ kilka obiektów nadal czeka na prywatyzację, wynika z decyzji parlamentarnej komisji gospodarki. Wartość wyemitowanych bonów wyniosła ALL 74,9 mld (ok. EUR 535 mln), a ALL 51,2 mld (ok. EUR 366 mln) została rozprowadzona wśród mieszkańców. Dotychczas wykorzystano bony o łącznej wartości ALL 10 mld (ok. EUR 71,5 mln). (balkans.com)

 

Francuskie przedsiębiorstwa zwiększą inwestycje w Albanii, szczególnie w sektorze energetycznym, miał zadeklarować minister energetyki Francji Eric Besson podczas spotkania z premierem Albanii Salim Berishą w Paryżu, powiedział Berisha. (TV Scan)

Konsorcjum Gazociąg Transadriatycki (Transadriatic Pipeline, TAP) uzyska dane do albańskich danych katastralnych i będzie mogło rozpocząć ich uzupełnianie i aktualizację w zakresie nieruchomości leżących na trasie planowanego przebiegu gazociągu w Albanii, wynika z porozumienia podpisanego przez TAP z albańskim Urzędem Rejestracji Nieruchomości (Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ZRPP). Ustalenie sytuacji własnościowej tych działek otworzy drogę do negocjacji z właścicielami. Albański odcinek TAP będzie miał długość ok. 200 km, i będzie przebiegał przez 143 regiony katastralne. (TAP)

 

Nowy plan realizacji 12 priorytetów wyznaczonych Albanii przez Komisję Europejską zostanie ogłoszony w styczniu 2012 r., zapowiedziała minister integracji Majlinda Bregu. Plan został zaaprobowany przez parlamentarną komisję integracji dzięki poparciu zarówno posłów rządu, jak i opozycji. (Panorama)

 

Grecki operator lotniczy Olympic Air uruchomił drugie połączenie z Tiraną, tym razem z Salonik, które obsługiwane będzie 2 razy w tygodniu, dołączając do relacji Tirana-Ateny. (Anna.aero.com)

 

12 grudnia 2011

Albańskie banki pomyślnie przeszły “stress testy” przeprowadzone przez Bank Albanii. Scenariusz testu zakładał dewaluację albańskiego leka o 20%, wzrost gospodarczy poniżej 2% i współczynnik wypłacalności 9%. (MAPO)

 

Amnestia fiskalna nie przyniosła oczekiwanych rezultatów z powodu braku porozumienia i współpracy ze strony opozycji, powiedział minister finansó Ridvan Bode. (Panorama)

 

Władze Tirany nie będą tolerowały sztucznych podwyżek cen w okresie świątecznym, a podejrzanymi przypadkami zajmie się Urząd Ochrony Konsumenta (AMK), zapowiedział mer stolicy Lulzim Basha prosząc handlarzy i właścicieli sklepów o współpracę w zapobieganiu nieuzqasadnionym podwyżkom, szczególnie cen żywności, co stało się popularną praktyką podczas świąt w ciągu ostatnich lat. AMK ma również przeprowadzać częstsze kontrole w sklepach. (TV Scan)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE