Home / Bałkany / Albania / Albania: 16 – 22 stycznia 2012 r.

Albania: 16 – 22 stycznia 2012 r.

22 stycznia 2012

Albania zintensyfikuje i zaostrzy kontrole i reakcje na nadużycia środków publicznych, ostrzegł przewodniczący Najwyższej Izby Kontroli (KLSh) Bujar Leskaj. W 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli (KLSh) przeprowadziła 152 kontrole, podczas których wykryła nadużycia przeciw budżetowi państwa na sumę ALL 7 mld (EUR 50 mln), poinformował. Raport z działalności KLSh z 2011 r. zostanie przedstawiony parlamentowi w marcu. (TV Scan)

 

Mężczyźni w Albanii pracują zarobkowo średnio 5 godzin 10 minut dziennie, a kobiety 2 godziny 28 minut, wynika ze wstępnych wyników badania „Wykorzystanie czasu” przeprowadzonego w latach 2010-2011 przez Instytut Statystyczny (INSTAT) i Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. Jednocześnie tylko ok. 40% mężczyzn uczestniczy w pracach domowych i opiece nad dziećmi. (INSTAT)

 

21 stycznia 2012

Albańska gospodarka urośnie w 2012 r. tylko o 2%, a w 2013 r. o 3,5%, przede wszystkim z powodu kryzysu w strefie euro, wynika z prognoz Banku Światowego, który radzi krajom rozwijającym się przygotowanie się na różne wstrząsy ekonomiczne. W 2011 r. PKB Albanii zwiększył się realnie o 3%, czyli drugi rok z rzędu albańska gospodarka rozwijała się wolniej niż średnia regionu Europy i Azji Centralnej 5,3%. PKB całego świata wzrośnie w tym roku o 2,5%, a nie 3,6%, jak BŚ przewidywał jeszcze pół roku temu. (Gazeta Shqip)

 

Systemy bankowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej powinny w ziększym stopniu uniezależnić się od banków zagranicznych i zagranicznych rynków, radzi w ostatnim raporcie Bank Światowy. Albański system bankowy jest relatywnie mało zależny od międzynarodowym instytucji finansowych, a krajowe banki zachowują bardzo bezpieczne poziomy wskaźnika kredytów do depozytów. Tylko greckie Tirana Bank (grupa Pireus Bank), Emporiki Banka i National Bank of Greece notowały poziomy powyżej 100%, lecz podjęły działania w celu ich obniżenia. Również w kwestii kapitalizacji albańskie banki są bezpieczne, ponieważ zagraniczni właściciele nie mogą obniżyć kapitału oddziałów bez zgody Banku Albanii. Według ostatnich danych współczynnik wypłacalności systemu bankowego Albanii wynosił 15,1%, znacznie wyżej niż wymagane minimum 12%. (TV Scan)

 

20 stycznia 2012

Albania może stracić EUR 60 mln w przypadku niekorzystnego wyniku postępowania arbitrażowego, które rozpocznie się wkrótce między Urzędem Regulacji Energetyki (ERE) a dystrybutorem energii CEZ Shpërndarje. Podczas prywatyzacji dystrybucji prądu Bank Światowy udzielił gwarancji na EUR 60 mln, której warunkiem było ustalenie przez Albanię opłat za przesył prądu powyżej kosztów, tak, żeby branża przesyłowa mogła działać z zyskiem. CEZ utrzymuje, że Albania nie dotrzymało tego zobowiązania, i żąda wykonania gwarancji. W postępowaniu będzie brało trzech arbitrów: po jednym reprezentancie ERE i CEZ-u, i trzeci niezależny wybrany przez wiedeński Sekretariat Wspólnoty Energetycznej. (Gazeta Shqip)

 

Albania planuje sprywatyzować w tym roku ok. 440 podmiotów państwowych o łącznej wartości ALL 5,6 mld (EUR 40 mln), poinformował podczas podsumowującego rok 2011 wystąpienia w parlamencie minister gospdoarki Nasip Naço. Wielkim zainteresowaniem ze strony inwestorów cieszy się prywatyzacja przedsiębiorstwa paliwowego Albpetrol, dodał. (Top Channel)

 

Albania nadal jest „częściowo wolnym” krajem, wynika z ostatniego raportu Freedom House pt. Freedom in the World 2012. Sytuacja praw i swobód w Albanii pogorszyła się w 2011 r. z powodu „przemocy wobec demonstrantów, wadliwych wyborów samorządowych, i porażki sądów w skutecznym radzeniu sobie z wielkimi aferami korupcyjnymi,” napisano w raporcie. W obu kategoriach – „prawa polityczne” oraz „swodoby obywatelskie” Albania utrzymała ocenę 3, gdyż pogorszenie sytuacji nie było wystarczające do obniżenia ratingu, wytłumaczono w raporcie. (freedomhouse.org)

 

19 stycznia 2012

Stopa bezrobocia na koniec trzeciego kwartału 2011 r. wyniosła 13,25%, a zasób siły roboczej liczył 1’071’948 osób, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Liczba osób zatrudnionych w prywatnym sektorze pozarolniczym wzrosła o 6,38% r/r. Bezrobotnych było 142 082 osoby, podczas gdy zasiłki otrzymywało 8’408 osób. (Instat)

 

Produkcja ropy w 2011 r. sięgnęła 892 tys. ton, czyli ok. dwukrotnie więcej niż w 2008 r., poinformował minister gospodarki Nasip Naço. W sektorze ropy i gazu oczekuje się USD 42 mln inwestycji prywatnych w bieżącym roku, a USD 40 mln w sektorze mineralnym, dodał. (TV Scan)

 

Dystrybutor energii elektrycznej CEZ Shpërndarje, spółka-córka czeskiego ČEZ-u, od tego tygodnia do końca lutego będzie monitorować w terenie pracę osób spisujących stany licznikowe, co jest reakcją na liczne skargi odbiorców dot. zawyżonych faktur, poinformowała spółka. Dane zebrane w terenie zostaną porównane z informacjami spisanymi z liczników przez oficjalnych spisujących, co pozwoli na zidentyfikowanie winnych ew. nadużyć. (TV Scan)

 

W 2012 r. wykonywanie wyroków sądowych zostanie całkowicie przekazane w ręce prywatnych komorników i windyktorów, co okazało się być skuteczniejszym rozwiązaniem niż system państwowych komorników, zapowiedział premier Sali Berisha. (Balkans.com)

 

Albańskie samorządy lokalne będą wkrótce miały więcej uprawnień na mocy nowej ustawy, i powinny wykorzystać je do wzmożonego przyciągania inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, ogłosił premier Sali Berisha uczestniczący gościnnie w obradach Narodowego Zgromadzenia Stowarzyszenia Albańskich Gmin. (Bota Sot)

 

18 stycznia 2012

Nastroje gospodarcze pogorszyły się w ostatnim kwartale 2011 r., a nastroje konsumenckie uległy poprawie, wynika z kwartalnego raportu Indeksu Nastrojów Gospodarczych przygotowanego przez Bank Albanii. W czwartym kwartale zeszłego roku wartość szerokiego indeksu spadła o 7,9 pkt., ale ostateczny wynik – 83,5 pkt. i tak pozostaje o 16,5 pkt. powyżej długoterminowej średniej. Do spadku przyczyniło się osłabienie nastrojów w budownictwie o 7,2 pkt. i w usługach o 10,4 pkt., podczas gdy przemysł odnotował poprawę o 0,8 pkt. w tym okresie. Indeks nastrojów konsumenckich wzrósł tymczasem o 3,1 pkt. (bankofalbania.org)

 

Przeciętna płaca miesięczna w sektorze publicznym w trzecim kwartale 2011 r. wyniosła ALL 47 660 (EUR 345), czyli o 6,6% więcej r/r, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). (Instat)

 

Do państwa powinno należeć nie więcej niż 10% powierzchni lasów, powiedział premier Sali Berisha odnosząc się do trwającego procesu przekazywania lasów w ręce samorządów. W ciągu ostatnich 5-6 lat samorządy otrzymały w ten sposób 800 tys. ha, i proces ten będzie kontynuowany aż do osiągnięcia docelowej struktury własności. (Belkans.com)

 

Liczba domen .al na koniec 2011 r. sięgnęła 8 tys. wobec ok. 4,8 tys. na koniec 2010 r., poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej i Poczty (AKEP). Wzrost liczby domen przypisuje się obniżce cen z USD 75 za 2 lata do USD 20, oraz umożliwieniu zakupu tych domen również przez osoby fizyczne. (akep.al)

 

Tirana rozpoczęła testowanie systemów monitoringu miejskiego serią 19 kamer w kluczowych punktach miasta. W najbliższym czasie zainstalowanych zostanie dodatkowych 240 kamer. (Panorama)

 

17 stycznia 2012

Albania otworzyła przetarg na trzecią w kraju licencję 3G, poinformował Urząd Kominikacji Elektronicznej i Poczty (AKEP). Oferty będą przyjmowane do 24 lutego, godz. 10:00 CET. Cenę minimalnąustalono na EUR 21,5 mln. (Top Channel)

 

Parlamentarna Komisja zatwierdziła umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD) na finansowanie obwodnic miast Fier i Vlora na kwotę EUR 53 mln. (TV Scan)

 

Spółka energetyczna San Leon Energy z siedzibą w Dublinie ogłosiła przetarg na swój udział w licencji eksploracyjnej albańskich złóż, które mogą zawierać ponad milliard baryłek ropy. (Reuters)

 

Albańska infrastruktura związana z turystyką górską wymaga inwestycji zarówna w sektorze prywatnym jak i państwowym, uważają przedstawiciele organizacji turystycznych. W ostatnich latach działania związane z rozwojem zaplecza do uprawiania turystyki górskiej podejmowali głównie inwestorzy lokalni, tłumaczył Enver Mehmeti, prezes Stowarzyszenia Turystyki. Wyraził też nadzieję, że w następnych latach obszarów turystycznych będzie przybywać również dzięki inwestycjom zagranicznym. (TV Scan)

 

Albania wysłała do Afganistanu 45-osobowy oddział Eagle 4, który będzie uczestniczył w działaniach w prowincji Kandahar, 220-osobowy kontyngent, który będzie służył w prowincji Herat pod dowództwem włoskim, a także 5 ekspertów policji. (Balkans.com)

 

16 stycznia 2012

Do końca listopada 2011 r. Albania zebrała ALL 663 mln (EUR 4,73 mln) dzięki legalizacji kapitału i uregulowaniu zaległych należności podatkowych na mocy tzw. amnestii fiskalnej, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Ze względu na zwiększone zainteresowanie termin zakończenia amnestii przesunięto na koniec marca 2012 r. z grudnia 2011 r. (mete.gov.al)

 

Albania umożliwi tworzenie spółdzielni rolników, jako sposób radzenia sobie z rozdrobnieniem rolnym, wynika z ustawy przyjętej przez rząd. Średni rozmiar gospodarstwa wynosi 1,2 ha. Projekt ustawy wejdzie pod obrady sejmu w ciągu najbliższych tygodni. (Balkans.com)

 

Pozbawione dostaw energii fabryki i zakłady produkcyjne wstrzymują lub ograniczają produkcję i zwalniają pracowników. Spółki te nie zdążyły bowiem dostosować się do nowego prawa nakazującego zakup energii na wolnym rynku, a nie od krajowego dystrybutora. Jako pierwsza odczuła to fabryka stali Kürüm z Elbasanu, która musiała wstrzymać produkcję pozostawiając ok. 700 pracowników na lodzie. Protesty już się rozpoczęły, i prawdopodobnie będą kontynuowane od poniedziałku, a problem dotyczyć będzie kolejnych firm. Skutki ekonomiczne mogą być ogromne, a sprawa odbije się na klimacie inwestycyjnym, napisano w liście do ministra gospodarki sprzed kilku dni, podobne argumenty padały również w dyskusjach w parlamencie jesienią. (Gazeta Shqip)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE