Home / Bałkany / Albania / Albania: 18 – 24 czerwca 2012 r.

Albania: 18 – 24 czerwca 2012 r.

24 czerwca 2012 r.

Nowe elektrownie wodne Ashta wyprodukują 242 GWh prądu rocznie dla 100 tys. rodzin

Rozpoczęto produkcję prądu w elektrowniach wodnych na rzece Drin: Ashta 1 i Ashta 2, informuje strona internetowa inwestycji energji-ashta.al. Docelowa łączna zdolność produkcji 242 GWh rocznie zapewni dostawy prądu dla 100 tys. rodzin, i zostanie osiągnięta przez Ashta 1 we wrześniu br., a przez Ashta 2 w styczniu 2013 r. (energji-ashta.al, omglobe.com)

 

Pierwsza konferencja dot. społecznej odpowiedzialności biznesu

Konferencja „Social Business Movement of Albania,” pierwsze tego typu wydarzenie w Albanii, zgromadziła przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, naukowców, w sumie 170 osób zainteresowanych tematyką rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie. Konferencja została zorganizowana przez Yunus Social Business Albania (YSB Albania) we współpracy z Nxitja e Biznesit Social sh.a., a w ceremonii otwarcia uczestniczył premier Sali Berisha, który zapewnił zebranych o wsparciu rządu dla inicjatyw mających na celu ograniczenie ubóstwa, promowanie przedsiębiorczości, w tym np. akcje udzielania mikrokredytów. Współzałożycielem Yunus Social Business, którego filią jest YSB Albania, jest laureat pokojowej nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus. (The New Nation)

23 czerwca 2012 r.

Rynek dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych rośnie o 25% k/k

Wartość aktywów prywatnych funduszy emerytalnych wzrosła na koniec marca o 25% k/k do ALL 193 mln (EUR 1,38 mln), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, AMF). Jak widać zatem, aktywność wyspecjalizowanych spółek na rynku dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych przynosi pierwsze rezultaty. (TV ScanAMF)

 

Dane dot. albańskiego rynku prywatnych ubezpieczeń emerytalnych (AMF)

 

22 czerwca 2012 r.

Albania: Będą koncesje na kolej – Minister Transportu zachęca do inwestycji

Ministerstwo Robót  Publicznych i Transportu przygotowuje wszystkie procedury potrzebne do przyznawania koncesji na użytkowanie albańskich linii kolejowych. Ogłosił to sam minister transportu, Sokol Olldashi, podczas trzeciej międzynarodowej konferencji dotyczącej zagranicznych inwestycji w Albanii, która odbyła się na początku czerwca. Olldashi przyznał, że koleje państwowe odnoszą straty w przypadku przewozu pasażerskiego, jednak wysoko opłacalny jest transport towarowy. (Scan TV)

 

Albania będzie odkupować prąd produkowany przez małe elektrownie wodne po cenach rynkowych, zapowiedział premier Sali Berisha. Podczas inauguracji elektrowni wodnej Tervol w regionie Gramsh premier zachęcał społeczności lokalne do budowy tego typu elektrowni zapewniając, że nadwyżki ponad konsumcję lokalną będą odkupowane po cenach rynkowych. Elektrownia Tervol jest w całości prywatnąinwestycją albańską o wartości EUR 8 mln i nocy zainstalowanej 12 MW. (TV Scan)

 

21 czerwca 2012 r.

S&P ocenia Albanię na stabilne B+

Agencja ratingowa Standard & Poor’s po raz trzeci w ciągu ostatnich 6 miesięcy utrzymała ocenę albańskiej gospodarki na poziomie B+ z perspektywą stabilną, informuje albańskie Ministerstwo Gospodarki. (MinFin.gov.alTV Scan)

 

W Kosowie działa 580 przedsiębiorstw z Albanii

Liczba albańskich firm wzrasta z roku na rok, zajmując szczególną pozycję na kosowskim rynku. Obecnie w Kosowie istnieje około 580 firm z różnych części Albanii, najbardziej popularne to te działające w sektorze handlu (158 podmiotów), budownictwa (115 podmiotów) oraz w sektorze przemysłu turystycznego (97 podmiotów). (kosova-sot.info)

 

20 czerwca 2012 r.

Albania rozważa obniżenie ceny energii dla CEZ-u od KESH-u

Albania rozważa obniżenie ceny, po jakiej Albańska Korporacja Elektroenergetyczna (Korporata Elektronergetike Shqiptare, KESH) odsprzedaje energię dystrybutorowi CEZ Shpërndarje, z ALL 2,8/kW do ALL 2/kW, pisze Gazeta Shqip powołując się na informacje Urzędu Regulacji Energetyki (Enti Rregullator i Energjetikës, ERE). Spowodowany przez to spadek przychodów KESH-u, szacowany na ok. ALL 10 mld (EUR 71,4 mln), byłby – w razie kłopotów finansowych państwowej spółki – uzupełniany z budżetu. (Gazeta Shqip)

 

19 czerwca 2012 r.

Zmiany na mapie eksportowej Albanii – rosnące zainteresowanie rynkiem tekstyliów

Obecnie 73% towarów eksportuje się do krajów Unii Europejskiej, a 12% do krajów zrzeszonych porozumieniem CEFTA. W 2011 roku eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 26%. Bardzo ważną i przynoszącą znaczne dochody częścią gospodarki albańskiej jest przemysł włókienniczy. Firmy tekstylne zatrudniają około 75 tysięcy osób, w tym głównie kobiety.  (Scan TVMAPO)

 

18 czerwca 2012 r.

Podwyżka emerytur i płac w budżetówce o 5% od 15 lipca

Emerytury i płace w sektorze publicznym wzrosną o 5% od dnia 15 lipca, zapowiedział premier Sali Berisha podczas spotkania grupy parlamentarnej Partii Demokratycznej dodając, że oficjalnie decyzja ta zostanie podjęta na środowym posiedzeniu rządu. Podwyżka ta w znacznym stopniu przełoży się na realny wzrost siły nabywczej ze względu na utrzymującą się na niskim poziomie stopę inflacji [tj. poniżej 2% od grudnia 2011 r. – przyp.red.], dodał Berisha. (TV Scan)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE