Home / Bałkany / Albania / Albania: 2 – 8 lipca 2012 r.

Albania: 2 – 8 lipca 2012 r.

Wzrost rynku IT o 2,5% w 2012, do USD 212 w 2016

Albański rynek IT urośnie o 2,5% w tym roku zwalniając tempo wzrostu z 5,5% y/y do ponad USD 190 mln na koniec 2011 r., przewiduje raport firmy analitycznej i doradczej IDC. W 2016 r. zaś wartość rynku ma wynieść USD 212 mln. Wydatki per capita na IT w 2011 r. wyniosły USD 60, czyli nieco ponad 6% średniej w Unii Europejskiej i znacznie poniżej poziomu w regionie adriatyckim. Najbardziej wzrosły wydatki na usługi IT i oprogramowanie, wzrost zanotowano też w odniesieniu do smartphone’ów, laptopów i tabletów, podczas ghdy spadała sprzedaż desktopów, wynika z danych IDC. Inwestycje nowego operatora komórkowego, Mobile 4 (Plus Telecommuinications) spowodowały też wzrost zakupów infrastruktury sieciowej. (IDC-cema.com)

 

Coraz mniej czasu na oferty w prywatyzacji Albpetrolu

Zbliża się ostateczny termin składania ofert w procesie prywatyzacji koncernu paliwowego Albpetrol. Obecnie oczekiwana jest decyzja urzędowa w związku ze złożonymi ofertami. Jeśli okaże się, że nie złożone wystarczającej liczby ofert do kontynuacji konkursu, termin zostanie przedłużony na mocy decyzji rządu. Oferty można było składać od kwietnia.

 

Państwo – budownictwo – banki: Tak kręci się kryzys

Albański system bankowy pomyślnie przeszedł przez trudny rok 2011 bez zakłóceń kontynuując akcję kredytową z zachowaniem wskaźników bezpieczeństwa na zadowalającym poziomie, ocenia kierownictwo Banku Albanii (Banka e Shqiprisë, BSh) w raporcie rocznym. Dane pokazują jednak, że wysoki odsetek tzw. złych kredytów – 15,3% na koniec 2011 r. – wywindował  sektor przedsiębiorstw, przede wszystkim budownictwo, nie bez winy zwlekającego z płatnościami państwa, którego budżet cierpi z kolei z powodu spadku koniunktury.

 

Niższe wpływy, wyższe wydatki – wykonanie budżetu po 5 miesiącach 2012

Luka w budżecie spowodowana niższymi o 6,2% niż zaplanowano wpływami budżetowymi sięgnęła ALL 8,8 mld (EUR 63 mln) na koniec maja, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Z jednej strony jest to kolejny dowód na pogarszającą się sytuację gospodarczą Albanii mimo manifestowanego przez premiera optymizmu, a z drugiej – nierealnych założeń przyjmowanych przez premiera podczas konstruowania planu wydatków państwa.

 

Lipcowa podwyżka emerytur będzie kosztować min. EUR 24 mln – MinFin

Podwyżka emerytur i płac od połowy lipca będzie kosztowała EUR 24 mln, jak szacuje Ministerstwo Finansów, i to w sytuacji rosnących i tak z każdym rokiem dopłat budżetowych do państwowego systemu emerytalnego. W tym roku Albania i tak zasili publiczny system emerytalny zastrzykiem EUR 240 mln, z EUR 600 mln, jakie w sumie przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń.

 

Skuteczniejsza egzekucja zabezpieczeń kredytów niezbędna w czasach kryzysu

Banki potrzebują bardziej skutecznych środków egzekucji zabezpieczeń kredytów, co pozwoli zachować stabilność sektora w warunkach rosnącego odsetka tzw. złych kredytów, wynika ze spotkania przedstawicieli Banku Albanii (Banka e Shqipërisë) i Albańskiego Związku Bankowego (Shoqata Shqiptare e Bankave). Dotychczasowe procedury nie zapewniają bankom bezpieczeństwa w sytuacji braku obsługi kredytu, ponieważ dotychczasowe procedury aukcji przedmiotu zabezpieczenia nie prowadzą do jego sprzedaży po rynkowej cenie. Złe kredyty stanowią już ponad 20% portfela wzrósłszy z ok. 15% na koniec 2011 r. (TV Scan)

 

Albańczycy konsumują trzy razy mniej niż mieszkańcy UE

Statystyczny Albańczyk konsumuje jedną trzecią tego, co przeciętny obywatel Unii Europejskiej, wynika z danych Eurostatu. Ten silny kontrast związany jest z niskim poziomem siły nabywczej w Albanii oraz dochodami relatywnie niższymi niż średnia europejska. Eurostat podaje, że w 2011 roku PKB na obywatela albańskiego wzrósł nieznacznie i sięgnął 31% PKB statystycznego Europejczyka.

 

Albańska żywność pełna chemii, będą kontrole

Albańscy producenci żywności nie przestrzegają standardów dot. stosowania nawozów, „ulepszaczy” i innych technik poprawiających ilość i jakość plonów i produktów, konstatuje Urząd Kontroli Żywności (Autoriteti i Kontrollit të Ushqimit, AKU) zapowiadając inspekcje w 474 „aptekach rolniczych” oraz zintensyfikowane kontrole w miesiącach letnich w barach i restauracjach. W Albanii dostępne są wszelkie środki używane w produkcji żywności w innych krajach, jednak używane są często bez umiaru, w sposób przypadkowy i niekontrolowany, tłumaczy szef AKU Genc Juka. Głównym problemem jest brak wdrożenia procedur HACCP, systemu analiz i certyfikatów weterynaryjnych, zachowania standardów higienicznych i sanitarnych oraz brak etykiet w języku albańskim. (Panorama)

 

Wakacyjne wizyty emigrantów, tanieje euro do EUR/ALL 138

Albański lek umacia się wobec euro dzięki fali wakacyjnych przyjazdów emigrantów do kraju w dodatku do trwającego już od pewnego czasu osłabienia euro na rynkach międzynarodowych w konsekwencji kryzysu. W piątek kurs EUR/ALL wynosił 137,97. Zwiększony napływ europejskiej waluty potwierdzają właściciele kantorów zwracając jednocześnie uwagę, że wymieniane są zwykle niewielkie sumy, co może być odbierane jako dowód ostrożności i powściągliwości konsumentów. (Shekulli)

 

Opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE