Home / Bałkany / Albania / Albania: 2 – 8 stycznia 2012 r.

Albania: 2 – 8 stycznia 2012 r.

8 stycznia 2012

Albania przesunęła termin składania deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne za rok 2011 na koniec września 2012 r. z końca kwietnia, jak  było dotychczas, wynika z decyzji Rada Ministrów. Rząd decyzję uzasadnia przedłużoną amnestią fiskalną. Top Channel uważa, że przyczyną jest konkretnie niewydolność administracji podatkowej, która nie poradziłaby sobie z 1,2 mln deklaracji podatkowej wg zmienionych w tym roku zasad, i równoczesnymi zgłoszeniami w ramach amnestii, a dodatkowym powodem – brak wystarczających informacji dla podatników. Deklaracje podatkowe muszą składać wszystkie osoby, których roczne dochody przekroczą ALL 2 mln (ok. EUR 14 tys.), te, które czerpią dochody z więcej niż jednego źródła, oraz wszyscy podatnicy, którzy chcą skorzystać z odpisów i ulg. (Gazeta Shqip)
7 stycznia 2012

Średnioroczna stopa inflacji wyniosła w grudniu 1,7% wobec 3,4% w grudniu 2010 r., poinformował Instytut Statystyczny (INSTAT). Indeks cen konsumenckich wyniósł 111,4 w porównaniu z grudniem 2007 r. W ciągu miesiąca grudnia ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,3%, w tym najbardziej „warzyw łącznie z ziemniakami” – o 14,6%. (TV Scan)
Albania nie obniży deficytu budżetowego zaplanowanego na rok 2012, a potrzeby pożyczkowe na rynku wewnętrznym, na którym oprocentowanie długu sięga 7%, zamierza ograniczyć dzięki tańszemu kredytowi z Banku Światowego, powiedzieli gazecie Shqip eksperci rządowi. (Gazeta Shqip)

 

6 stycznia 2012

Zadłużenie zagraniczne Albanii, łącznie rządu i prywatnych firm, sięgnęło EUR 4,16 mld na koniec września 2011 r., i w porównaniu z końcem 2010 r. wzrosło o 11%, wynika z danych Banku Albanii. Główny udział we wzroście zadłużenia ma rząd (dług wzrósł o EUR 128 mln) i banki prywatne (EUR 121 mln). W łącznej kwocie zadłużenie rządu stanowi prawie 50% wobec EUR 1,32 mld na koniec 2008 r. – znaczna część późniejszego zadłużenia posłużyła budowie autostrady Durrës-Kukës. (Gazeta Shqip)

 

Albania sprzedała bankom prywatnym 3-miesięczne bony skarbowe USD 11 mln z oprocentowaniem równym 9,06% nie realizując w ten sposób zamiarów sprzedania USD 15 mln. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pensje dla administracji i kilka innych pilnych wydatków rządu, dowiedziała się stacja Top Channel. To druga aukcja papierów skarbowych na przełomie 2011 i 2012 r.; 29 grudnia rząd pożyczył w te sposób USD 34 mln. (Gazeta Shqip)

 

Ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosły w pierwszym tygodniu stycznia odzwierciedlając noworoczną podwyżkę podatku paliwowego o ALL 8,4/l, a także umocnienie dolara względem albańskiego leka i generalny wzrost cen na rynkach światowych. (TV Scan)

 

Albania będzie kontynuować dotychczasową politykę monetarną: dążyć do celu inflacyjnego na poziomie 3% i utrzymywać płynny kurs walutowy, wynika z planu polityki monetarnej Banku Albanii na lata 2012-2014. Bank centralny będzie również starał się ograniczyć wahania rynkowych stóp procentowych. (bankofalbania.org)

 

5 stycznia 2012

 

Pomimo ulewnych dreszczów i podwyższenia poziomu wód w napędzających elektrownie wodne zbiornikach, Albania nadal musi importować energię by zapewnić odbiorcom nieprzerwane dostawy prądu. Import energii pozostaje na rekordowo wysokim poziomie i wynosi obecnie 17 mln kWh dziennie, z czego 12,5 mln importowane jest przez państwową Albańską Korporację Energetyczną (KESH), a reszta przez dystrybutora CEZ Shpërndarje, wynika z danych, którymi dysponuje KESH. Ceny energii wahają  między 65-70 euro/MW, i mimo, że to dużo taniej niż ponad 100 euro/MW, które trzeba było płacić w listopadzie, cena jest wciąż bardzo wysoka. (Bota Sot)

 

Spółka energetyczna 3Power Energy Group Inc. nabędzie 75% praw koncesyjnych w projekcie budowy elektrowni wodnej na rzece Shala o docelowej mocy produkcyjnej 127,6 MW, poinformowała spółka. Umowa została zatwierdzona przez albańskie Ministerstwo Gospodarki. Projekt ma zostać ukończony do 2015 r. (3Power Energy Group Inc.)

 

Od 11 stycznia 2012 r. kierowcom łamiącym przepisy drogowe będą groziły wyższe mandaty, wynika z zapisów nowego Kodeksu Drogowego. Przykładowo za nizapięcie pasa bezpieczeństwa trzeba będzie zapłacić ALL 500 (EUR 3,6), a za przekroczenie dozwolonej prędkości – do maksymalnie ALL 30 tys. (EUR 214). Nowy Kodeks zobowiązuje również kierowców do wymiany prawa jazdy w ciągu 18 miesięcy, kiedy wprowadzony zostanie system punktów karnych. (Shekulli)

 

Albania weźmie kredyt od Abu Dhabi Development Fund w wysokości USD 50 mln, co w części sfinansuje budowę drogi Tirana-Elbasan, wynika z ustawy o ratyfikacji umowy kredytowej zatwierdzonej przez rząd. (Balans.com)

 

4 stycznia 2012

Liczba użytkowników usług bankowości internetowej sięgnęła w 2011 r. 27 tys., osób fizycznych i przedsiębiorstw łącznie, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z 2008 r., wynika z danych Banku Albanii. Od stycznia do końca listopada 2011 r. banki odnotowały 166 tys. transakcji internetowych na łączną kwotę ALL 90,3 mld (EUR 645 mln), wobec 162 tys. transakcji na ALL 91,2 mld (EUR 652 mln) w całym 2010 r. (TV Scan)

 

3 stycznia 2012

W Albanii „uwolniono” EUR 700 mln kapitału dzięki przeszacowaniu wartości nieruchomości w ramach tzw. amnestii fiskalnej, a wartość może sięgnąć EUR 1 mld do zakończenia amnestii w 2012 r., przewiduje Albańskie Stowarzyszenie Budowlane. (TV Scan)

 

W 2012 r. kurs euro pozostanie stabilny w okolicach EUR/ALL 140, podczas gdy cena dolara będzie zależał od wahań eurodolara. Rok 2011 lek zakończył bez większych zmian w stosunku do euro czy dolara, choć w ciągu roku miały miejsce pewne wahania. W roku 2011 euro kosztowało przeciętnie ALL 10,3, czyli o 1,8% drożej niż rok wcześniej, podczas gdy za dolara trzeba było średnio zapłacić ALL 104, czyli o 2,9% taniej r/r. Kurs euro wahał się od średnio EUR/ALL 138,3 w grudniu do EUR/ALL 142 w czerwcu. W przypadku dolara zmiany były większe: w sierpniu dolar kosztował ALL 97,5, a w grudniu ALL 105. W stosunku do koszyka walut, który w przypadku leka składa się w 80% z euro i 20% z dolarów, albańska waluta umocniła się w ciągu roku o 1,1%. (Gazeta Shqip)

 

2 stycznia 2012

Eksport w listopadzie wyniósł ALL 16,81 mld (EUR 120 mln), czyli o 1,8% mniej m/m i 18% więcej r/r, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Głównymi partnerami pozostają Włochy (59,3% eksportu i 29,9% importu) oraz Grecja (5,9% eksportu i 10,3% importu), a na kraje UE łącznie przypada 67,3% wymiany handlowej. W okresie styczeń-listopad 2011 r. wartość importu wniosła EUR 3,48 mld, a eksportu EUR 1,29 mld. (INSTAT)

 

Od 1 stycznia 2012 r. wzrosną stawki opłat od użytkowania samochodów do ALL 7 z aktualnych ALL 5, co odbije się wkrótce na cenie benzyny na stacjach – wzrosną o min. ALL 2,4/l (z VAT). Nowe stawki celne na paliwa i opłata od użytkowania samochodu w cenie benzyny zastąpiły stary system opłat z cłem importowym na samochody i ryczałtowymi opłatami rocznymi. (Shekulli)

 

Albania będzie korzystać z preferencji handlowych z krajami Unii Europejskiej do końca 2015 r., podobnie jak inne kraje Bałkanów Zachodnich. (EC Press)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE