Home / Bałkany / Albania / Albania: 25.06.-1.07.2012 r.

Albania: 25.06.-1.07.2012 r.

1 lipca 2012 r.

Przybywa internautów – to już prawie połowa Albańczyków

Już 48,1 procenta Albańczyków korzysta z Internetu, tak wynika z najnowszych statystyk przygotowanych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, ITU). Zebrane na przestrzeni lat dane potwierdzają szybki wzrost tego współczynnika. W porównaniu z rokiem 2007 użycie Internetu wzrosło trzykrotnie, a od roku 2009 – 2,5-krotnie. (Scan TV)

 

Powstaje system mediacji w sporach handlowych

Przedsiębiorcy oraz konsumenci będą mieli szanse rozwiązania sporów gospodarczych z pominięciem systemu sądowego, co w wielu przypadkach pozwoli na obniżenie kosztów i znaczną oszczędność czasu. Będzi to możliwe dzięki nowootwartym Biurze Mediacji Komsument-Biznes (Zyra e Ndërmjetësimit Konsumator–Biznes) oraz Narodowym Centrum Szkolenia dla Mediacji Handlowych (Qendra Kombëtare e Trajnimit për Ndërmjetësimin Tregtar) w Tiranie. Jest to wspólna inicjatywa Izby Przemysłowo-Handlowe w Tiranie (Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë) z Urzędem Ochrony Konsumentów (Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorëve) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (Qendra për Edukim dhe Pjesëmarrje Qytetare). (Gazeta Shqip)

 

30 czerwca 2012 r.

Obniżka cen zakupu energii od KESH-u dla CEZ-u

Albania obniży cenę zakupu energii przez dystrybutora CEZ Shpërndarje od Albańskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego (Korporata Elektronergetike Shqiptare, KESH) do ALL 2,2 z ALL 2,84, ustalono na posiedzeniu rady komisarzy Urzędu Regulacji Energetyki (Enti Rregullator i Energjetikës, ERE). (TV Scan, Gazeta Shqip)

 

29 czerwca 2012 r.

Licencje 3G pójdą po okazji?

Po wstrzymanych w lutym tego roku przetargach Ministerstwo Innowacji Technologii Informacyjnych (alb. Ministria e Inovacionit dhe Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, MITIK) decyduje się wydać dwie kolejne licencje do świadczenia usług komórkowych trzeciej generacji. Urząd ds. Komunikacji Elektronicznej i Pocztowej (alb. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP) rozpoczął z zainteresowanymi spółkami rozmowy, które miały zakończyć się do połowy lipca i dać odpowiedź na pytania, czy obie licencje powinny być wydane w tym samym czasie i w jakiej cenie. Do otwarcia przetargu ma dojść w ciągu najbliższych miesięcy. (Scan TV 1Scan TV 2)

 

Albania wyemituje euroobligacje o wartości EUR 30 mln

W lipcu i sierpniu Albania przeprowadzi dwie dodatkowe aukcje 12-miesięcznych euroobligacji na łączną kwotę EUR 30 mln, zdecydował rząd, jak informuje Panorama. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dotycząca tego rodzaju inwestycji zgodnie z rekomendacją UE. Emisja euroobligacji jest szansą na dywersyfikację uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez Bank Albanii i zachęcenie innych podmiotów niż banki komercyjne, szczególnie, że lato może okazać się sprzyjającą porą biorąc pod uwagę liczne wizyty albańskich emigrantów. (Panorama)

 

28 czerwca 2012 r.

Nieprawidłowości w lotnictwie cywilnym kosztowały budżet EUR 2,5 mln – kontrola NIK

Faworyzowanie włoskich tanich linii lotniczych Belle Air, i w pewnym stopniu również albańskiego przewoźnika Albanian Airlines, przez albański Urząd Lotnictwa Cywilnego (Autoriteti i Aviacionit Civil, AAC), naraziły budżet na straty w wysokości ok. EUR 2,5 mln, wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (Kontrolli i Lartë i Shtetit, KLSh) w AAC od kwietnia do maja br., informuje TV Scan. (TV Scan)

 

27 czerwca 2012 r.

CEZ będzie odcinał prąd i naliczał odsetki dłużnikom

Klienci, którzy mimo upomnienia nie uregulują zaległych należności w opłatach za energię elektryczną ryzykują jednostronne rozwiązanie umowy, czyli odcięcie dostaw prądu, wynika z nowej strategii radzenia sobie z niepłacącymi klientami dystrybutora CEZ Shpërndarje. Ponadto CEZ będzie naliczał odsetki w wysokości 0,01% zaległości przekraczających dwa miesiące. (TV Scan)

 

Stopy procentowe bez zmian, brak rezultatów cięć – Bank Albanii

Bank Albanii utrzymał stopy procentowe bez zmian, czyli stopę podstawową na poziomie 4,25%, wynika z decyzji Rady Nadzorczej Banku Albanii. Wcześniejsze cięcia stóp nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a niska inflacja (poniżej 2%), a przede wszystkim niepewność panująca na rynku skłania do pozostawienia dalszych możliwości ruchu stopami na kolejne miesiące, wynika z komunikatu Banku. Wskaźniki makroekonomiczne wskazują na niewielki wzrost gospdoarczy w pierwszej połowie roku, z czego najsłabiej wypadł przemysł, podczas gdy usługi wydają się dawać lekkie sygnały ożywienia, napisano. Bank potwierdził prognozę inflacji na 2012 r. poniżej 3%, a wzrost PKB „poniżej potencjału.” (TV Scan)

 

26 czerwca 2012 r.

Albania podnosi płacę minimalną do EUR 150

Z dniem 1 lipca 2012 r. płaca minimalna w sektorze publicznym wynosi ALL 21 tys. (EUR 150), a nie jak dotychczas ALL 20 tys. (EUR 143). W sektorze prywatnym podwyżka ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r. Mimo to Albania najniższą płacę minimalną w regionie. (Panorama)

 

25 czerwca 2012 r.

Ograniczenia sprawowania funkcji w spółkach państwowych

Albania wprowadza nowe warunki dotyczące zasiadania w organach spółek skarbu państwa lub jednostek samorządu lokalnego w celu ograniczenia wydatków budżetowych. Od teraz będzie można pobierać wynagrodzenie z tytułu bycia członkiem co najwyżej dwóch zarządów, rad nadzorczych lub komisji jednocześnie, a łączną liczbę członków organów określają odpowiednie tabele, wynika z decyzji rządu. (Gazeta Shqip)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE