Home / Bałkany / Albania / Albania: 26.03 – 01.04.2012 r.

Albania: 26.03 – 01.04.2012 r.

31 marca 2012

Rynek ubezpieczeń w I–II o 25% mniejszy r/r

Rynek ubezpieczeniowy skurczył się w pierwszych dwóch miesiącach br. o 24,6% r/r, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, AMF). Wartość składek przypisanych brutto sięgnęła ALL 1,11  mld (EUR 7,92 mln) wobec ALL 1,47 mld (EUR 10,5 mln) rok wcześniej. Z tego na ubezpieczena na życie przypadało ALL 174,4 mln (EUR 1,25 mln; spadek o 14% r/r), jednocześnie udział ubezpieczeń na życie zwiększył się do 15,7% z 13,7% w 2011 r. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. wypłacono ALL 487 mln (EUR 3,48 mln) odszkodowań, aż o 44,6% więcej r/r. Odszkodowania z ubezpieczeń na życie wzrosły prawie dwuipółkrotnie i sięgnęły ALL 15 mln (EUR 107 tys.), co stanowi jednak tylko 3% ogółu. (amf.gov.al)

 

30 marca 2012

Dług publiczny po 2011: EUR 5,5 mld, prawie 59% PKB

Dług publiczny na koniec 2011 r. sięgnął ALL 772,5 mld (EUR 5,5, mld), czyli 58,75% PKB, poinformowało Ministerstwo Finansów. Zadłużenie krótkoterminowe stanowiło 33% całości, a 59% było denominowane w albańskich lekach. W podziale na instrumenty, 65% przypadało na skarbowe papiery dłużne. (minfin.gov.al)

 

Parlamentarny spór o subsydia dla spółdzieni rolniczych

Subsydia dla spółdzielni rolniczych są tematem sporu koalicji i opozycji w parlamentarnej komicji działalności produkcyjnej: opozycja żąda wsparcia finansowego dla ich działalności, na co nie ma zgody rządu. Ministerstwo Rolnictwa argumentuje, że spółdzielnie będą mogły przecież ubiegać się o subwencje państwowe oraz fundusze unijne. Opozycja żąda tymczasem automatycznych dotacji mówiąc, że bez takiego wsparcia rozwiązanie nie przyniesie pożądanych skutków, tj. nie zwiększy konkurencyjności rolników i ich dostępu do rynku. (TV Scan)

 

Albańczycy wracają z Grecji z oszczędnościami i pomysłami na biznes

Ok. 70 tys. Albańczyków wróciło już z emigracji zarobkowej w pogrążonej obecnie w kryzysie Grecji do kraju, a w raz z nimi do Albanii trafia strumień pieniędzy i mnóstwo pomysłów na biznes, pisze agencja Reuters w raporcie. Równolegle do powrotów Albańczycy, w obawie o bezpieczeństwo swoich oszczędności w greckich bankach, transferują je do kraju. Łącznie kryzys grecki przyniósł Albanii ok. EUR 2 mld, szacuje były minister finansów Florian Mima. (Botasot.info)

 

Część amnestii fiskalnej potrwa do końca sierpnia

Czas trwania części programu tzw. amnestii fiskalnej dotycząca doszacowania wartości nieruchomości przez osoby fizyczne przedłużono do 31 sierpnia 2012 r., zdecydował rząd. Ma to umozliwić skorzystanie z tej możliwości Albańczykom mieszkającym zagranicą, którzy zwykle przyjeżdżają do kraju na wakacje, tłumaczył premier Sali Berisha. Pierwotnie na deklarację ukrytego majątku lub dochodów Albańczycy mieli czas do końca grudnia 2011 r., ze względu na niskie zainteresowanie i słabą kampanię informacyjną termin przesunięto jednak do końca marca 2012 r. (Balkans.com)

 

29 marca 2012

Albania regionalnym centrum informatycznym

Albania stanie się regionalnym centrum rozwoju oprogramowania komputerowego, zakłada projekt opracowany przez Albańskie Towarzystwo Technologii Informacyjnych (Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit) ogłoszony podczas obchodów 5-lecia istnienia Towarzystwa. Inicjatywa ta może liczyć na wsparcie i współpracę ze strony rządu, obiecał obecny na uroczystości premier Sali Berisha. (TV Scan)

 

1200 nowych punktów darmowego internetu

W ciągu 2 miesięcy w Albanii powstanie dodatkowych 1200 punktów z darmowym internetem, zapowiedział premier Sali Berisha na spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych. Obecnie darmowy internet jest dostępny m.in. we wszystkich lacówkach pocztowych, co jest elementem rządowego projektu internetyzacji kraju. (TV Scan)

 

28 marca 2012

Albania obniżyła podstawową stopę procentową o 0,25 pproc. do 4,25%, zdecydował Bank Albanii. Jest to konsekwencją niskiej presji inflacyjnej i konieczności stymulowania działalności gospodarczej w kraju, argumentował prezes Banku Albanii Ardian Fullani. (bankofalbania.org)

 

Średnioroczna inflacja w lutym 2012 r. wyniosła 0,6% wobec 1,6% w styczniu, poinformował prezes Banku Albanii Ardian Fullani. Do spowolnienia inflacji przyczynił się spadek cen żywności i tzw. efekt bazy związany z wysokim poziomem cen w lutym 2011 r. (bankofalbania.org)

 

Sprzedaż detaliczna w czwartym kwartale 2011 r. wzrosła o 0,2% r/r i 6,8% k/k, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). (INSTAT)

 

Spółdzielnie rolnicze pomogą w rozwoju rolnictwa

Współpraca rolników w ramach spółdzielni, przez podniesienie wydajności i poprawę dostępu do rynków zbytu, poprawi sytuację w albańskim rolnictwie. Celem ustawy, której projekt trafił do parlamentarnej komisji działaności produkcyjnej, jest przezwyciężenie negatywnych konsekwencji rozdrobnienia, niedofinansowania i niedokapitalizowania albańskiego rolnictwa, i zapewnienie lepszego dostępu do rynku zbytu dla produktów rolnych. Obecnie istnieje za to kilka spółdzielni rolniczych, które organizowane zostały przez samych rolników i nie opierają się na konkretnych rozwiązaniach prawnych. (TV Scan)

 

Koncesja na kotrolę jakości paliw

Albania ogłosiła konkurs na koncesję na kontrolowanie jakości paliw na okres 10 lat, informuje Ministerstwo Finansów. Otwarcie ofert odbędzie się 14 maja. (Panorama)

 

27 marca 2012

Energetyka w 2011: Rosną straty, konsumpcja przemysłowa, import

W 2011 r. zużycie energii elektrycznej wzrosło o 6,5% r/r do 7,2 mld kWh, z czego zafakturowano 5 mld kWh (o 9,3% więcej r/r), a 2,2 mld kWh stanowiły straty przesyłowe, informuje Instytut Statystyczny (INSTAT). Krajowa produkcja energii pochodząca wyłącznie z elektrowni wodnych spadła w 2011 r. o 47,4% r/r do 4,06 GWh. Było to spowodowane suszą w trwającą od drugiego kwartału, w którym produkcja spadła trzykrotnie w porównaniu z początkiem roku. Ograniczenie produkcji zrównoważono importem, którego udział w 2011 r. wzrósł do 46,1% z 11,5% rok wcześniej, i wyniósł 3,48 GWh wobec 1 GWh w 2010 r. (INSTAT)

 

Przetarg na prywatyzację Albpetrolu już w kwietniu

Albania ogłosi przetarg na prywatyzację społki paliwowej Albpetrol na początku kwietnia, i będzie czekać na oferty do lipca, zdecydował rząd. Potencjalni nabywcy będą musieli przedstawić m.in. gwarancje finansowe, certyfikaty ISO, szczegółowy biznes plan na lata 2012-2017, a także udokumentować przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w branży, posiadać skonsolidowane aktywa netto min. EUR 100 mln. (TV Scan)

 

Konkurencja: Coraz więcej skarg, wciąż słaba egzekucja kar

Rośnie liczba skarg wpływających do Urzędu Ochrony Konkurencji (Autoriteti i Konkurencës, AK), podobnie jak odsetek skutecznie wyegzekwowanych grzywien, jednak ściągalność kar jest wciąż niewystarczająca, wynika ze sprawozdania AK. W 2011 r. odsetek ściągalności grzywien wyniósł jedynie 24%, a w sprawie kolejnych 20% proces egzekucji nadal trwa, informował AK w raporcie. Łączna wartość kar to ok. USD 2 mln. Wzrost liczby skarg, których w styczniu i lutym złożono w sumie siedem, świadczy według AK o rosnącej świadomości przedsiębiorców, którzy zaczynają zdawać sobie sprawę z własnych praw i roli jaką pełni jej urząd. Obecnie firmom, które naruszą zasady konkurencji, grozi kara w wysokości od 1 do 10% rocznych dochodów. (Gazeta Shqip, TV Scan)

 

Albańsko-brazylijska współpraca rolnicza

Albania i Brazylia rozwiną handel produktami rolnymi, a także współpracę i wymianę w zakresie technologii i przetórstwa, wynika z porozumienia podpisanego przez albańskiego ministra rolnictwa Genca Ruliego i brazylijskiego kolegi Mendesa Ribeiro Filho.

 

26 marca 2012

Spada eksport w lutym, rośnie deficyt handlowy

W lutym br. eksportowano towary o wartości ALL 14,14 mld (EUR 100 mln), czyli o 5,2% więcej m/m i o 29,5% mniej r/r, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Import sięgnął z kolei ALL 36 mld (EUR 257 mln), o 2,8% więcej m/m i o 0,3% mniej r/r. Deficyt handlowy wyniósł zatem ALL 21,9 mld (EUR 156 mln) zanotowawszy wzrost o 1,4% m/m i o 35,9% r/r. Handel z krajami Unii Europejskiej stanowił 70,1% całości wymiany zagranicznej, a główni partnerzy to – bez mian – Włochy (39,4%) i Grecja (9,7%). (INSTAT)

 

Durrës buduje na potęgę, Tirana budować nie pozwala – III kw. 2011

Spośród 258 pozwoleń na budowę wydanych w całej Albanii w III kwartale 2011 r. tylko jedno zostało udzielone w Tiranie, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). Najwięcej, 180 pozwoleń wydano w portowym Durrës, 57 w Korçy, 23 w Gjirokastrze, natomiast w Vlorze czy Szkodrze zgody na budowę nie wyrażono ani raz. Sytuacja rynku budowlanego w Albanii nie napawa jednak optymizmem, i w większości miast widać niedokończone lub niezamieszkałe bloki. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że znaczna część zatwierdzonych projektów pozostanie na papierze. (Gazeta Shqip)

 

Albańczycy i Czarnogórcy mogą podróżować między obu krajami bez paszportów, jedynie na podstawie dowodów osobistych, wynika z porozumienia o wolnym przepływie ludzi, które właśnie weszło w życie. (Balkans.com)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE