Home / Bałkany / Albania / Albania: 5 – 11 grudnia 2011 r.

Albania: 5 – 11 grudnia 2011 r.

11 grudnia 2011

Transadriatic Pipeline (TAP) i Urząd Rejestracji Nieruchomości (ZRPP) zbiorą niezbędne informacje dot. własności ziemi, przez którą ma przebiegać rurociąg, żeby zidentyfikować właścicieli i rozpocząć negocjację warunków wykupu, wynika z porozumienia podpisanego przez TAP i ZRPP, poinformował TAP w komunikacie. Albański odcinej gazociągu od granicy z Grecją do plaży Semani będzie miał 200 km. (Gazeta Shqip)

 

Z powodu trudnej sytuacji budżetowej emeryci nie dostaną w tym roku zwyczajowych dodatków świątecznych w wysokości ALL 5 tys. (ok. EUR 36), ale tradycji stanie się zadość w odniesieniu do ok. 90 tys. pracowników administracji publicznej, którzy otrzymają po ALL 10 tys., poinformował minister finansów Ridvan Bode. (Gazeta Shqip)

 

10 grudnia 2011

W 4,9% albańskich gospodarstw domowych jest komputer, a w niektórych okręgach luksus ten jest w zasadzie nieznany, wynika z danych Instytutu Statystycznego (INSTAT). W okręgu Tirany komputer w domu ma 10,8% rodzin, a dla porównania, w okręgu Beratu – tylko 0,9%. (Gazeta Shqip)

 

Liczba użytkowników telefonów komórkowych sięgnęła na koniec czerwca 4,74 mln (czyli wskaźnik nasycenia rynku wynosi 148%), z czego 8,6% stanowią numery na abonament, pokazują dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Poczty (AKEP). (Gazeta Shqip)

 

W 2010 r. 95,7% sektora przedsiębiorstw stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 3,5%, średnie – 0,7%, a duże tylko 0,1%, wynika z danych zgromadzonych w ramach zakończonego uroczyście w Tiranie dwuletniego programu analiz, szkoleń i innych inicjatyw wspierających sektor małych i średnich przedsiębiorstw finansowany przez Unię Europejską. (Gazeta Shqip)

 

Operator telefonii komórkowej Vodafone Albania otrzymała doroczną nagrodę za działalność dobroczynną „Filantrop Biznesu” przyznaną przez Partners Albania przy wsparciu fundacji Rockefeller Brothers, którą prezesowi firmy wręczył ambasador USA w Tiranie Alexander Arvizu. Vodafone Albania, poprzez swoją fundację tej samej nazwy, co roku przeznacza ok. EUR 500 tys. na cele dobroczynne. (Gazeta Shqip)

 

Największa spółka telekomunikacyjna w Albanii ALBtelecom została nagrodzona za doskonałą jakość świadczonych usług szerokopasmowego dostępu do internetu przyznaną przez Infocom Albania podczas konferencji telekomunikacyjnej w Tiranie. W przeciągu roku ALBtelecom wziększył dostępność swoich usług szerokopasmowego internetu do 92% ludności z 45% dzięki budowie ponad 1000 km światłowodów. (Gazeta Shqip)

 

9 grudnia 2011

Indeks cen mieszkańi domów wzrósł w III kwartale o 10,3% r/r, a indeks cen najmu spadł o 1,1% r/r, wynika z danych Banku Albanii. (themovechannel.com)

 

W październiku wpływy akcyzowe do budżetu spadły o 8,5% r/r, głównie dlatego, że przedsiębiorstwa przygotowały znaczne zapasy przed wprowadzeniem nowych, wyższych stawek, poinformowało Ministerstwo Finansów. (Gazeta Shqip)

 

Unikanie obowiązku akcyzowego będzie groziło grzywną 5-krotnie wyższą od nieuiszczonej należności, nie niższą jednak niż ALL 1 mln, wynika z nowej ustawy akcyzowej, która wejdzie w życie wraz z nowym rokiem fiskalnym. Dotyczyć to będzie również domowych producentów alkoholu, którzy przekroczą roczny limit zwolnionej z akcyzy produkcji, lub będą sprzedawać trunek na rynku. Organizacje przedsiębiorców Tirańska Izba Handlowa oraz Biznes Albania zaprotestowały przeciw tak ostrym sankcjomi przedstawiły własne propozycje. (Gazeta Shqip)

 

W ciągu ostatnich 3 lat zmniejszyła się liczba miejsc pracy w branży budowlanej, przemyśle przetwórczym, transporcie i komunikacji, a zwiększyła się w edukacji, handlu i energetyce wodnej, wynika z danych Instytutu Statystycznego. W sumie w latach 2001-2010 w Albanii powstało netto 16 tys. miejsc pracy, wynika z danych Instytutu Statystycznego. (Gazeta Shqip)

 

8 grudnia 2011

Średnioroczna stopa inflacji w listopadzie wyniosła 2,9%, i wzrosła o 0,1 pkt proc. w porównaniu z październikiem, poinformował Instytut Statystyczny (INSTAT). Indeks cen żywności i napoi alkoholowych spadł o 0,1% m/m, ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych wzrosła o 0,3%, ceny transportu wzrosł o 0,5%, a ceny odzieży i obuwia o 0,1%. (INSTAT)

 

Konsumenci nie muszą obawiać się podwyżek cen energii, dowiedział się nieoficjalnie TV Scan. Urząd Regulacji Energetyki (ERE) podejmie decyzję dot. taryf na lata 2012-2014 w przyszłym tygodniu, jednak ceny dla odbiorców indywidualnych mają pozostać bez zmian. (TV Scan)

 

Spośród 2,16 mln osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) do siły roboczej zalicza się 1,06 mln, z czego 143 tys. to bezrobotni poszukujący pracy, 507 tys. uważa się za samozatrudnionych w rolnictwie, ale faktycznie są to bezrobotni ze względu na niezarobkowy charakter zajęcia, a tylko 410 tys. realnie wykonuje pracę zarobkową, wynika za danych Instytutu Statystycznego. Statystyki te są jednak niepewne, i w rzeczywistości nikt nie jest w stanie dokładnie określić liczby pracujących w Albanii. (Gazeta Shqip)

 

7 grudnia 2011

Sytuacja wodna na kaskadzie na rzece Drin poprawiła się dzięki ostatnim deszczom, które przerwały trwającą od miesięcy suszę. Do sztucznego jeziora Fierzë woda wpływa teraz z szybkością ok. 240 m3/s wobec 35 m3/s jeszcze kilka dni temu, a poziom wody podniósł się do 259,35 m. Poprawę odnotowano również w Koman i Vau i Dejes. Albańska energetyka jest uzależniona od elektrowni wodnych, a przedłużająca się susza zmuszała państwową spółkę energetyczną KESH do importu energii i ponoszenia związanych z tym kosztów przewyższających cenę odsprzedaży dystrybutorom. (Telegrafi)

 

Kraje ubiegające się o członkowstwo w UE, w tym Albania, otrzymają w latach 2014-2020 łącznie EUR 14,1 mld w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) na wsparcie niezbędnych reform, wynika z decyzji Komisji Europejskiej. Fundusz IPA na lata 2007-2013 wynosi EUR 11,5 mld. (ec.europa.eu)

 

W 2012 r. Albania, Serbia, Macedonia i Turcja wprowadzą do obrotu wspólny znaczek pocztowy, wynika z memorandum podpisanego przez dyrektorów generalnych poczt z tych krajów w 99. rocznicę powstania Poczty Albanii. (Top Channel)

 

6 grudnia 2011

Parlament przegłosował ustawę budżetową na 2012 r. 71 głosami koalicji opozycyjnym 50. Według planu budżetu deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 3% PKB, a wzrost gospodarczy będzie równy 4,3%. Opozycja ponownie zgłosiłą propozycje zniesienia VAT-u na żywność, lekarstwa, energię i książki oraz powrót do progresywnych stawek podatku dochodowego, żądania te zostały jednak odrzucone głosami koalicji rządzącej. (Panorama)

 

Produkcja ropy naftowej wzrosła w III kwartale o 40% r/r i sięgnęła przeciętnie 13,7 tys. baryłek dziennie, podczas gdy przychody zwiekszyły sięo 122%, wynika z danych Bankers Petroleum. (Balkans.com)

 

Informacje o lokalizacji złóż surowców są teraz dostępne w formie mapy przygotowanej przez Albańską Służbę Geologiczną. Na mapę naniesiono 15 obszarów bogatych w ropę naftową, 6 zagłębi gazowych i ponad 500 miejsc bogatych w minerały jak chrom (293 lokalizacje), miedź (108), żelazonikiel (21) i węgiel (45). (mete.gov.al)

 

5 grudnia 2011

Albański lek umocnił się wobec euro do EUR/ALL 136,31 w dniu 5 grudnia z ok. EUR/ALL 140 na koniec listopada na fali obaw o stabilność strefy euro. (bankofalbania.org)

 

Albańskie przedsiębiorstwa doczekały się Kodeksu Postępowania dla Spółek Handlowych, co zbliża Albanię do dobrych praktyk w krajach europejskich. Kodeks został zatwierdzony przez Konsultacyjną Ragę Albańskiego Binzesu pod przewodnictwem ministra gospodarki Nasipa Naco. (Balkans.com)

 

Przegląd gospodarczy opracowała: Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE