Home / Bałkany / Albania / Albania 68. w rankingu Networked Readiness 2012

Albania 68. w rankingu Networked Readiness 2012

Albania, ex aequo z Bułgarią, zajęły 68. miejsce na świecie z wynikiem 3,89 punktu w siedmiopunktowej skali w rankingu „gotowości sieciowej” i wykorzystania technologii informacyjnych 2012 przygotowywanym przez World Economic Forum.

Najgorzej oceniono kategorię otoczenia politycznego i regulacyjnego (89. pozycja, 3,5 pkt), w tym szczególnie niezależność sądownictwa i ochronę praw autorskich, oraz otoczenia biznesowego i innowacyjnego (78. miejsce, 3,9 pkt) – tu najgorsza jest sytuacja dostępności venture capital i konkurencji na rynku.

Najlepiej zaś wypadł subindeks „umiejętności” (56. miejsce, 5,2 pkt), który obejmuje m.in. jakość systemu oświaty, przystępność cenowa (57. miejsce, 5,4 pkt), szczególnie ceny łączy szerokopasmowych, i użycie indywidualne (59. miejsce, 3,6 pkt) – tu wyróżnia się 19. pozycja wg liczby użytkowników telefonów komórkowych .

Na podstawie struktury wyników w poszczególnych subindeksach oceniane kraje podzielono na trzy kategorie główne i dwie przejściowe między nimi: najniżej rozwinięte gospodarki opierające wzrost na sile roboczej i zasobach naturalnych (factor-driven economies), w środku te bazujące na wydajności (efficiency-driven) oraz kraje najwyżej rozwinięte o gospodarkach napędzanych innowacjami (innovation-driven).

Albania, podobnie jak Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Macedonia, Rumunia i Serbia, została zakwalifikowana do gospodarek opierających wzrost na wydajności, Chorwacja, Turcja, a także m.in. Polska znajdują się według autorów raportu w strefie przejściowej między środkową i najwyższą kategorią, w której to znaleźć można Grecję i Słowenię.

W rankingu podstawowym zaś wśród krajów regionu przoduje, jak można sięłątwo domyslić, Słowenia (37. miejsce, 4,58 pkt) przed Chorwacją i Czarnogórą (45-46. miejsce, 4,22 pkt) i Grecją (59. miejsce, 3,99 pkt). Następnie, z właściwie identycznym wynikiem uplasowały się Macedonia (66. miejsce, 3,91 pkt), Rumunia (3,9 pkt), Albania i Bułgaria (po 3,89 pkt). Stawkę zamykają, na pozycjach 84. i 85. odpowiednio, Bośnia I Hercegowina (3,65 pkt) oraz Serbia (3,64 pkt). Kosowa w klasyfikacji zabrakło.

Networked Readiness Index, podstawa Global Information Technologi Report opracowywanego przez World Economic Forum, jest narzędziem oceny i porównywania zdolności gospodarek do wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do poprawy dobrobytu i stymulowania rozwoju gospodarczego.

 

Pełny tekst raportu z omówieniem metodologii oraz szczegółówych wyników poszczególnych państw można znaleźć tutaj.

 

Źródło: www.weforum.org

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE