Home / Bałkany / Albania / Albania: Bezrobocie poniżej 13% jeszcze w 2012

Albania: Bezrobocie poniżej 13% jeszcze w 2012

Zmniejszenie stopy bezrobocia poniżej 13% i wzrost zatrudnienia o 3 pproc. to główne cele Ministerstwa Pracy Albanii na ten rok.

– Z programu na rzecz zatrudnienia i usług pośrednictwa pracy w 2012 roku skorzysta ponad 25 tysięcy bezrobotnych, podczas gdy po zakończeniu szkoleń oferowanych przez biura regionalne zatrudnienie znajdzie 3800 osób – zadeklarował Minister Pracy w albańskim rządzie, Spiro Ksera.

Zmiany w dotychczasowym systemie pomocy społecznej zagwarantują pomoc finansową każdej potrzebującej rodzinie, a dodatkowo podpisanie umów międzynarodowych, umożliwi rodakom legalne zatrudnienie za granicą, dodał minister.

– Jednak mimo że rząd uruchomił szereg działań w celu zmniejszenia bezrobocia w Albanii, pozostaje ono nadal na bardzo wysokim poziomie – donosi albański portal informacyjny Balkanweb.com.

Według oficjalnych statystyk zaś liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy jest taka sama jak w ubiegłym roku.

Pod koniec listopada 2011 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było około 143 tysięcy osób, wiadomo jednak, że w rzeczywistości liczba bezrobotnych jest znacznie większa. Ok. 54% bezrobotnych z 35 tysięcy osób zarejestrowało się po raz pierwszy w 2011 r. Liczba ta jest o 11% wyższa niż rok wcześniej.

Liczba ta wskazuje na rosnące zainteresowanie bezrobotnych poszukiwaniem zatrudnienia przez Urząd Pracy, uważa szef analiz i statystyki w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Etlev Gjelaj. W 2011 r. albańskie urzędy pracy znalazły zatrudnienie dla 33% zarejestrowanych osób, 14% z nich zostało wysłane na szkolenia, a 5% jest zaangażowane w programy promocji zatrudnienia. Równocześnie wiele osób wyrejestrowało się, gdyż zakończyły się korzyści wynikające z programu wsparcia dochodów.

Bezrobotni, którym udało się znaleźć pracę, znaleźli ją gównie w telemarketingu, wydobywanie surowców mineralnych oraz w branży turystycznej.

Z danych wynika, że zauważalnie wzrosło bezrobocie wśród osób z wykształceniem średnim. Programo wspierania zatrudnienia absolwentów spowodował z kolei wzrost zainteresowania odbywaniem praktyk zawodowych.

– Tylko w regionie Szkodry ponad 400 absolwentów wyższych uczelni zgłosiło chęć udziału w tych programach – mówi Gjelaj.

Wzrost rejestracji bezrobotnych nastąpił również wśród mniejszości etnicznych i osób niepełnosprawnych. Ponadto na listach bezrobotnych widnieje również ponad 300 emigrantów, powracających głównie z Włoch i Grecji, a częściowo z innych krajów.

Albańczycy mają nadzieję, że zmiany planowane przez Ministerstwo Pracy przyniosą pozytywne skutki w walce z bezrobociem, szczególnie wśród młodzieży, w której pokłada się nadzieję na szybki, a jednocześnie zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę standardu życia.

 

Tekst: botasot.info i balkanweb.com, red. i tłum. Monika Jamroży

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE