Home / Bałkany / Albania / Albania: Bilans gospodarczy za rok 2012

Albania: Bilans gospodarczy za rok 2012

Mimo że Albania jest jednym z niewielu krajów na kontynencie, któremu udało się utrzymać wzrost ekonomiczny, to szacuje się, że rok 2012 będzie odznaczać się najniższym tempem wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 15 lat. Według Instytutu Statystycznego (INSTAT), w pierwszej połowie roku miał miejsce 1% wzrost gospodarczy. Rząd wyraził swój optymizm o mającej nastąpić w drugiej połowie roku poprawie, tak aby zamknąć rok ze wzrostem na poziomie 3%, ale inne instytucje są mniej optymistyczne.

Bank Albanii oczekuje wzrostu gospodarczego o około 2%, podczas gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy są bardziej pesymistyczne. MFW przedstawił prognozę 0,5% wzrostu, natomiast Bank Światowy wzrost na poziomie 0,8%.

Panujący w Europie kryzys pociągnął za sobą brak pewności i pesymizm wśród Albańczyków, co przekłada się na zmniejszenie wydatków i wewnętrznego popytu. Sprzedaż detaliczna spadła w pierwszych dwóch kwartałach oraz wykazała niewielki wzrost w trzecim kwartale poprzedniego roku. Jak rzadko, w wyniku tego, w ciągu ostatnich 11 miesięcy import spadł o 1,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku.

Ze względu na spadek popytu, część przedsiębiorstw zamroziło wzrost płac, tak jak i nowe inwestycje. Badania INSTAT wykazały, że w większości sektorów, płace w tym roku wahały się od umiarkowanego wzrostu do spadku. Przez okres 11 miesięcy, przywóz maszyn, urządzeń i części zamiennych spadł o blisko 9%, co jest oznaką zatrzymania prywatnych inwestycji w gospodarce. Osłabienie gospodarki jest związane również ze zmniejszeniem tempa kredytowego. Niższy wzrost kredytów oznacza mniejsze wydatki oraz zniechęca do inwestowania.

Niewielu było bodźców z sektora publicznego, który w tym roku ma do czynienia z zadłużeniem z powodu problemów w sektorze energetycznym oraz niezrealizowania planowanych dochodów budżetowych. Za okres 11-miesięcy, przychody były o 6,3% mniejsze niż planowane, wydatki niższe o 3,7%, a deficyt budżetowy wyższy o 26,4%. Pogorszenie wskaźników fiskalnych spowodował, że dług publiczny przekracza barierę 60% PKB. Ministerstwo Finansów zgodziło się, aby dług mógł osiągnąć poziom 60,3%, ale jeśli wzrost gospodarczy będzie niższy niż prognozowano, poziom zadłużenia będzie znacząco wyższy.

 

Źródło: scan-tv.com

About Mateusz Czaja

KOMENTARZE