Home / Bałkany / Albania / Albania: CEZ będzie odcinał prąd i naliczał odsetki dłużnikom

Albania: CEZ będzie odcinał prąd i naliczał odsetki dłużnikom

Klienci, którzy mimo upomnienia nie uregulują zaległych należności w opłatach za energię elektryczną ryzykują jednostronne rozwiązanie umowy, czyli odcięcie dostaw prądu, wynika z nowej strategii radzenia sobie z niepłacącymi klientami dystrybutora CEZ Shpërndarje. Ponadto CEZ będzie naliczał odsetki w wysokości 0,01% zaległości przekraczających dwa miesiące.

Sankcje te będą dotyczyły klientów, którzy nie podpiszą z dystrybutorem ugody w sprawie spłaty zadłużenia, w ramach której mogliby np. rozłożyć dług na raty. CEZ oferuje taką możliwość wszystkim dłużnikom.

Problem nieterminowego uiszczania opłat za prąd, lub nieregulowania należności w ogóle, stanowi dla CEZ-u duży problem. Szczególnie problematyczne są gminy Kolsh i Lezhë, gdzie poziom ściągalności opłat wynosi 2%, a mieszkańcy niedawno protestowali przeciw próbie ich egzekucji, jak wynika z informacji spółki.

Ponadto, jeśli ściągalność nie przekroczy 30%, spółka nie będzie w stanie finansować niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, do czego zobowiązała się podczas prywatyzacji państwowego podmiotu.

Klienci CEZ Shpërndarje mogą opłącać rachunki w licznych kasach CEZ na teranie całego kraju, w bankach oraz na poczcie. W celu skuteczniejszego rozwiązywania problemów klientów centra obsługi klienta CEZ w Albanii wydłużyły godziny otwarcia.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE