Home / Bałkany / Albania / Albania: Co czwarta rodzina z długami

Albania: Co czwarta rodzina z długami

Pod koniec 2011 r. długi do spłacenia miała 26,8% albańskich rodzin, co stanowi wzrost o 2 pproc.  w porównaniu do pierwszej połowy roku, wynika z Raportu Stabilności Finansowej w drugiej połowie 2011 r. opublikowanego przez Bank Albanii.

Albańczycy pożyczają głównie od osób fizycznych (54%), a nie instytucji finansowych (42%), jednak proporcje te powoli wyrównują się. Zdecydowanie przeważają również kredyty w albańskich lekach.

Pożyczki służą przede wszystkim do zakupu nieruchomości (38%), finansowania konsumpcji (23%) lub rozwoju biznesu (10,8%), wynika z raportu.

Odnosząc się do zdolności spłaty kredytu, 26% rodzin oceniło ją jako gorszą, głównie z powodu spadku dochodów członków gospodarstwa domowego o wzrostu wydatków. Konieczność regulowania zobowiązań zmusza zatem rodziny do ograniczenia wydatków (60%), podjęcia dodatkowej pracy (20%) lub renegocjacji warunków spłaty (15%). Prawie 70% rodzin zadeklarowało brak zmian sytuacji finansowej, a 5% – jej poprawę.

Równocześnie pogorszenia zdolności do spłaty długu spodziewa się 16% ankietowanych, wobec 14% w poprzednim badaniu. Brak zmian w tej kwestii przewiduje 78% respondentów.

 

Badanie przeprowadzono w okresie listopad-grudzień na próbie 1210 gospodarstw domowych w 27 okręgach, z czego 55% rodzin przypadło na strefy miejskie, a 45% na wieś.

 

Źródło: Bank of Albania

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE