Home / Bałkany / Albania / Albania: Co czwarty przedsiębiorca ma kredyt, średnia spłata to 1/4 miesięcznych przychodów

Albania: Co czwarty przedsiębiorca ma kredyt, średnia spłata to 1/4 miesięcznych przychodów

Większość albańskich firm finansuje działalność ze sprzedaży (31,7%) i kredytów (25,7%, spadek o 1,9 pproc. p/p), wśród których przeważają te krótkoterminowe (60,8%) i średnioterminowe (29,2%), wynika z Raportu Stabilności Finansowej w drugiej połowie 2011 r. opublikowanego przez Bank Albanii.

Najczęściej kredyty wykorzystywane są do pokrywania bieżących wydatków (38%, o 7 pproc. więcej p/p) lub służą do realizacji długoterminowych inwestycji (35,7%, praktycznie bez zmian p/p).

Dla prawie 3/4 przedsiębiorstw łączne zadłużenie stanowi ok. 50% aktywów, i odsetek ten wzrósł o 6,3 pproc. p/p. Przeciętnie kwota przeznaczana na spłatę kredytów stanowi 24,6% miesięcznych przychodów, a wydatki te – według 70% firm – miały wzrosnąć w porównaniu do początku 2011 r.

Wybiegając w przyszłość, 2/3 firm nie planuje zaciągania kolejnych kredytów w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Z raportu wynika również, że jedna trzecia firm rozszerzyła działalność lub realizowała inwestycje w okresie lipiec-grudzień 2011 r., co stanowi wzrost o 5,5 pproc. w porównaniu z pierwszą połową zeszłego roku. Po koniec roku przeciętnie wzrosły też zyski przedsiębiorstw.

 

Badanie przeprowadzono na próbie 234 przedsiębiorstw.

 

Źródło: Bank of Albania

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE