Home / Bałkany / Albania / Albania coraz dotkliwiej odczuwa kryzys, Albańczycy coraz biedniejsi – raport Banku Albanii i podsumowanie stanu gospodarki

Albania coraz dotkliwiej odczuwa kryzys, Albańczycy coraz biedniejsi – raport Banku Albanii i podsumowanie stanu gospodarki

Albania dotkliwie odczuwa efekty kryzysu gospodarczego, a sytuacja wymaga zdecydowanej interwencji zajętej nadmiernie politykowaniem władz, ostrzega prezes Banku Albanii w przedstawionym 2 sierpnia Raporcie o polityce monetarnej w II kwartale 2012 r. opisującym w praktyce ogólny stan gospodarki Albanii w kontekście regionu i świata. Sytuacja monetarna pozostaje i pozostanie jednak stabilna, dodał.

Poniżej przedstawiono najważniejsze dane  zawarte w raporcie (K1 – I kwartał br., P1 – I połowa roku br.):

 • Średnioroczna inflacja w K2 wyniosła 1,9% wzrósłszy z 1,1% w K1, pozostając poniżej zakresu docelowego Banku Albanii, czyli 2-4%
 • Wzrost podaży pieniądza (agregat M3) w P1 o 8,6% r/r, a realnie o 7,2%
 • Po raz pierwszy od 2009 r. PKB spadł w Q1 o 0,2% r/r, w wyniku spadku w przemyśle, budownictwie i usługach telekomunikacyjnych i pocztowych, i przy jednoczesnym wzroście w handlu, hotelarstwie, gastronomii oraz rolnictwie i pozostałych usługach
 • Spadek wszystkich elementów składowych zagregowanego popytu
 • Spadek nastrojów przedsiębiorców we wszystkich branżach, najbardziej w budownictwie
 • Niski poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w przemyśle: średnio poniżej 70% w P1, w tym w budownictwie poniżej 60%, w sektorze usług nieco powyżej 70%
 • Wzrost importu dóbr konsumpcyjnych o 0,2% r/r w Q1, wzrost wpływów z VAT
 • Spadek nastroów konsumenckich, wzrost skłonności do oszczędzania, również w odniesieniu do żywności;
 • Inwestycje publiczne spadły w P1 o 27% r/r, podczas gdy wydatki bieżące wzrosły o 1,6% r/r
 • Deficyt budżetowy po P1 wyniósł ok. ALL 16,8 mld (EUR 120 mln), czyli ok. 2,6% PKB
 • Wzrost wpływów z VAT w P1 o 1,4% r/r, z podatków dochodowych spadek o 22,3% r/r
 • Zatrudnienie w Q2 wzrosło o 1,3%, szczególnie w prywatnym sektorze pozarolnicznym (5,5% r/r)
 • Stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie niecałych 14%, a stopa bezrobocia długoterminowego wynosi nieco mniej niż 9%
 • Spadek średniej płacy realnej w gospodarce, przy jednoczesnym wzroście w sektorze państwowym
 • Indeks cen produkcji w Q1 wzrósł o 2,5% r/r
 • Spadek wzrostu kredytowania gospodarki

 

Pełny tekst Raportu o polityce monetarnej w II kwartale 2012 r., Bank Albanii

 

Źródło: Gazeta Shqip

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE