Home / Bałkany / Albania / Albania: Czy kraj czeka kryzys energetyczny?

Albania: Czy kraj czeka kryzys energetyczny?

Z powodu długotrwałej suszy, która spowodowała obniżenie poziomu wód w zbiornikach, Albania jest na drodze do poważnego kryzysu energetycznego

Poziom wody w jeziorze Fierzë spadł do 260 m i ciągle się obniża. Powodem jest rekordowo niska ilość wody zasilająca jezioro. Obecnie elektrownia wodna produkuje 6 milionów kWh dziennie, podczas gdy zapotrzebowanie jest około cztery razy większe.

Albańskie Przedsiębiorstwo Energetyczne (KESH) zmuszone zostało do importu dużej ilości energii, żeby zaspokoić zapotrzebowanie krajowych dystrybutorów. Obecnie import wynosi 17 mln kWh dziennie, na które KESH wydaje 30 mln euro miesięcznie, co powoduje ogromne problemy finansowe tej instytucji. Sytuacja ta trwa od początku roku. KESH wyprodukowało 3,7 mld kWh, a importowało dodatkowo 2,6 mld.

Przedsiębiorstwo zmuszone jest do zaciągania kredytów, jednak nie jest w stanie ich spłacić bez pomocy ze strony państwa. Rząd również nie jest w stanie zapewnić odpowiednich środków na zakup energii. Sytuacja finansowa państwa jest najgorsza od ostatnich dziesięciu lat. Dochodzący do tego kryzys energetyczny może wpłynąć poważnie na stan gospodarki krajowej.

 

Prywatyzacja nie rozwiązała kryzysu

Przekazanie dystrybucji energii w prywatne ręce spółki ÇEZ Shpërndarje w 2009 r. nie rozwiązało istniejących od wielu lat problemów finansowych albańskiej energetyki. Utrzymany został obowiązek dostarczania zamówionej przez dystrybutorów ilości energii, a z drugiej nie rozwiązano kwestii finansowania, a system pozostaje niedochodowy.

Obecnie KESH sprzedaje spółce ÇEZ 1 kWh za ALL 1,4, czyli prawie osiem razy taniej niż wynosi koszt zakupu prądu przez KESH na rynku. W ubiegłym roku, bardzo dobrym z punktu widzenia krajowej produkcji energii, Urząd Regulacji Energetyki obniżył cenę energii sprzedawanej ÇEZ o 30 %.

Przez ostatnie dwa lata przed kryzysem energetycznym chroniły Albanię wysokie opady dreszczów napędzające turbiny elektrowni wodnych – podstawy albańskiej energetyki. Obecnie, w okresie suszy, problemy finansowe KESH grożą przerwami dostaw energii do odbiorców. Jeśli rząd nie podejmie właściwych rozwiązań odnośnie do finansowania KESH, rynek energetyczny może wywołać w kraju chaos i stanie się źródłem kryzysu.

W związku z tym, że zużycie energii w Albanii ciągle wzrasta, KESH nie będzie w stanie wywiązywać się z nałożonego obowiązku dostarczania energii na terenie całego kraju.

 

Tekst i zdjęcie: Top Channel, tłum. i red. Maciej Suchorabski

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE