Home / Bałkany / Albania / Albania: Dotacje do ubezpieczeń młodych pracowników

Albania: Dotacje do ubezpieczeń młodych pracowników

Prywatni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pełne sfinansowanie składek ubezpieczeniowych dla pracowników w wieku od 16 do 25 lat, pod warunkiem, że okres umowy przekroczy 6 miesięcy. W ten sposób państwo chcę zachęcić firmy do zatrudniania młodych ludzi i zmniejszyć bezrobocie w tej grupie społecznej.

Pracodawcy aplikujący o dotację muszą wykazać, że w przeszłości bez zarzutu opłacali składki ubezpieczeniowe. Ponadto do urzędu pracy powinni złożyć szereg dokumentów dowodzących kondycji firmy, liczby zatrudnionych i ubezpieczonych osób oraz biznesplan dotyczący zwiększenia zatrudnienia o maksymalnie 50 osób. Z programu mogą skorzystać także przedsiębiorstwa, które zdążyły już zatrudnić nowych pracowników, o ile ci mieszczą się w ustalonej kategorii wiekowej.

Źródło: Panorama

About Piotr Zawodniak

KOMENTARZE