Home / Bałkany / Albania / Albania: Dynamika eksportu spadnie w 2013 r. – Bank Albanii, BŚ

Albania: Dynamika eksportu spadnie w 2013 r. – Bank Albanii, BŚ

Albański eksport zanotuje niewielki wzrost w trakcie roku 2013 z powodu braku reform gospodarczych i niekorzystnej struktury eksportu, oceniają ekonomiści z Banku Albanii oraz Banku Światowego.

Utrzymanie zrównoważonego wzrostu eksportu Albanii w dłuższej perspektywie jest mało prawdopodobne, m.in. z powodu nadmiernej koncentracji eksportu w kilku grupach produktowych, stwierdzili eksperci Banku Światowego podczas przedstawiania raportu dot. polityki monetarnej w IV kwartale 2012 r.

W wyniku braku reform i nowych inwestycji dynamika eksportu  w 2013 r. będzie niższa niż w 2012 r., kiedy eksport wzrósł o 8,2% r/r, ocenia Bank Światowy. Pozytywnym czynnikiem może jednak okazać się oczekiwana poprawa koniunktury w krajach strefy euro.

Bank Albanii oczekuje, że w roku 2013 wzrost gospodarczy będzie poniżej potencjału, a niska produkcja i słaby popyt będą miały odzwierciedlenie w niewielkiej presji inflacyjnej w ciągu tego roku. Były to główne powody ostatniego obniżenia stopy podstawowej do 3,75%.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE