Home / Bałkany / Albania / Albania: Dyrektywa rządu w sprawie kar dla linii lotniczych
Tirana International Airport - twip.org

Albania: Dyrektywa rządu w sprawie kar dla linii lotniczych

Linie lotnicze będę zobowiązane do zwrotu kosztów lub wypłaty odszkodowania pasażerom do kwoty sięgającej EUR 600, w zależności od odległości podróży, czytamy w dyrektywie rządu, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym. Rada Ministrów określiła w niej, do jakich zobowiązań wobec pasażerów  będą zmuszone linie lotnicze w przypadkach nie przyjęcia na pokład samolotu, lub gdy lot został odwołany lub opóźniony.

- To zalecenie ma na celu ustalenie podstawowych kryteriów dla zapewnienia minimalnego poziomu praw dla pasażerów – czytamy w rządowym dokumencie.

Rozporządzenie ustanawia jasne obowiązki dla przedsiębiorstwa lotniczego w razie opóźnień od 2 do 5 godzin. Jeśli chodzi o opóźnienia trwające do czterech godzin, firmy są zobowiązane do zaoferowania pasażerom darmowego jedzenia i napojów, w stopniu odpowiednim do czasu oczekiwania. Za opóźnienia dłuższe niż cztery godziny, pasażerom będą oferowane jedzenie i napoje, a spółka lotnicza będzie zmuszona do zapewnienia nieodpłatnie dwóch połączeń telefonicznych, wysłania wiadomości telefaksem lub faksem, oraz usługi e-mail. W przypadkach, gdy połączenie zostanie przełożone na następny dzień, spółka będzie zobowiązana zapewnić zakwaterowanie w hotelu, w wypadkach których pobyt na jedną lub więcej nocy jest konieczny. Firma lotnicza powinna również zapewnić transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

Refundowanie biletu będzie możliwe, gdy opóźnienie wynosić będzie co najmniej 5 godzin. Wówczas firma lotnicza jest zobowiązana do zwrotu w ciągu 7 dni, pełnej wartości ceny zakupu biletu, za część lub części niedokończonej podróży oraz za część lub części już prawie zakończonej, jeżeli lot nie służy dowolnemu celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z: lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu najwcześniejszym możliwym połączeniem. Ponadto firma lotnicza będzie zobowiązana do zaoferowania pasażerom: nowej trasy (przeniesienie na inną linię), na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie; lub nową trasę (przeniesienie na inną linię), na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym terminie, według uznania pasażera, w zależności od wolnych miejsc.

- Odszkodowanie o którym mowa jest wypłacane w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, mandatem bankowym lub czekiem bankowym, oraz za pisemną zgodą pasażera, w postaci kuponów lub innych usług turystycznych –  mówi dokument rządowy.

Rozporządzenie przewiduje, że prawo do odszkodowania pasażer ma w przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew jego woli, a obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca mu odszkodowanie. Firmy są zobowiązane do wyrównań w wysokości: EUR 250 dla wszystkich lotów o długości do 1500 km; EUR 400 dla wszystkich lotów ponad 1500 km wewnątrz państw, z którymi Albania ma umowy o transporcie lotniczym, oraz dla wszystkich innych lotów pomiędzy 1500 – 3500 km; EUR 600 dla wszystkich lotów, które nie są przewidziane jako loty długodystansowe na ponad 3500 km. Przy określaniu odległości, za ostateczne miejsce przeznaczenia będą uważane miejsca, w których odmowa lub unieważnienie biletu, opóźni przybycie pasażera według czasu planowego. Przewoźnik lotniczy może pomniejszyć przewidziane odszkodowanie o 50%, gdy pasażerom zaoferowano inną linię (nową trasę) do ich miejsca docelowego poprzez alternatywny lot tak, aby czas przybycia nie przekracza planowego czasu przylotu według pierwotnej rezerwacji.

Przypominamy że w ostatnim rankingu Światowego forum Ekonomicznego Travel&Tourism, pod względem infrastruktury lotniczej, Albania zajęła dalekie – 98 miejsce.

Źródła: gazeta-shqip.com, shekulli.com.al, balkanweb.com

About Mateusz Czaja

KOMENTARZE