Home / Bałkany / Albania / Albania: Fiskalne stawki referencyjne blokują rynek nieruchomości i kredytów – MFW

Albania: Fiskalne stawki referencyjne blokują rynek nieruchomości i kredytów – MFW

Rząd powinien znieść stawki referencyjne wykorzystywane do naliczania wysokości podatku od nieruchomości, ponieważ stanowią one jedną z przyczyn utrzymywania się wysokich cen mieszkań, i jednocześnie blokują rynek kredytów, rekomenduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ostatnim raporcie World Economic Outlook.

W ostatnich trzech latach widocznemu zmniejszeniu uległ zarówno popyt na nieruchomości, jak i ilość zaciągniętych kredytów na ich zakup, a to powinno teoretycznie doprowadzić do spadku cen. Ceny mieszkań pozostają mniej więcej na tym samym poziomie od czterech lat, a zanotowano jedynie spadek cen luksusowych apartamentów, wynika z badań Banku Albanii (Banka e Shqipërisë).

Winą za tą sytuację MFW obarcza ceny referencyjne, na podstawie których nalicza się wysokość podatku od nieruchomości, uważa MFW apelując do rządu o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz uzdrowienia rynku.

 

Konieczne uzdrowienie rynku kredytów

Zniesienie cen referencyjnych wpłynęłoby korzystnie na stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Albańczyków również dzięki „odblokowaniu” kredytów w aspekcie realności ich zabezpieczeń, ocenia MFW apelując do rządu o stanowcze działania rynku kredytowego.

Według MFW rząd albański ponosi odpowiedzialność za politykę kredytową, z wzrost udziału tzw. złych kredytów jest konsekwencją pogorszenia się stanu gospodarki, zatorów płatniczych przy wykonywaniu robót publicznych i ciągłych opóźnień w egzekwowaniu zabezpieczeń. W zakresie opóźnień w regulowaniu należności państwa oraz nieskutecznej regulacji i niskiej sprawności sądownictwa i egzekucji zabezpieczeń i długów bezpośrednio winny jest rząd.

„Złe kredyty występują przede wszystkim w handlu, budownictwie i produkcji, a ich liczba rośnie szybciej niż w innych krajach bałkańskich, głównie jako wynik spowolnienia w gospodarce, zatorów płatniczych przy wykonywaniu robót publicznych oraz ciągłych opóźnień w egzekwowaniu zabezpieczeń,” pisze MFW w raporcie.

 

Wolny rynek po albańsku

Albania teoretycznie prowadzi gospodarkę rynkową, gdzie ceny kształtują się w grze popytu i podaży. Nie ma to jednak zastosowania na rynku nieruchomości, gdzie popyt i podaż są tylko elementami mechanizmu, a największą rolę odgrywają urzędowe stawki, na podstawie których nalicza się wysokość należności podatkowych majątkowych.

Rząd przyjął te ustawy 10 lat temu częściowo pod wpływem presji firm budowlanych, w innych przypadkach mając na uwadze wysokość przyszłych wpływów podatkowych. Pierwsza ustawa została przyjęta w 2002 r., kiedy firmy budowlane i podatnicy nie godzili się na sprzedaż lokali użytkowych i mieszkań w różnych częściach Tirany poniżej ustalonych cen minimalnych. W teorii miało to na celu walkę z unikaniem opodatkowania, w praktyce narzucenie monopolu cenowego. Kilka lat później Ministerstwo Finansów podjęło inne działanie ustalając ceny minimalne, jak i minimalne stawki zysku, co miało na celu pobieranie podatku dochodowego od firm budowlanych.

W roku 2007, rząd postanowił narzucić ceny referencyjne dotyczące obrotu gruntami rolnymi na terenie całej Albanii, zgodnie z czym zaczął pobierać podatek od zysków kapitałowych lub 10% różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży. W niektórych przypadkach ceny ustalone przez rząd były bardzo wysokie, w innych z kolei bardzo niskie. Często pracownicy administracji rządowej kupowali ziemię państwową na wybrzeżu w okolicach Durrës płacąc rządową cenę jak za grunty rolne. Z kolei mieszkańcy wsi musieli płacić bardzo wysokie podatki od gruntów rolnych, których cena rynkowa była dużo niższa od tej ustalonej przez rząd.

Te wszystkie działania doprowadziły do sytuacji, w której ceny nieruchomości nie są ustalane przez relację popyt-podaż, ale przez Ministerstwo Finansów. Obciążenie podatkowe w wielu przypadkach zmusiło właścicieli do wystawienia nieruchomości na sprzedaż. Ceny referencyjne stały się szczególnie problematyczne dla sektora budowlanego, gdzie obniżenie cen jest wstrzymane właśnie przez taką formę podatku od nieruchomości.

 

Więcej o prognozach MFW dla Bałkanów tutaj

Pełen tekst raportu World Economic Outlook

 

Źródło: Gazeta Shqip

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE