Home / Bałkany / Albania / Albania i Kosowo: wspólna historia i przyszłość we współpracy

Albania i Kosowo: wspólna historia i przyszłość we współpracy

Albania i Kosowo powinny znieść bariery biurokratyczne m.in. w wymianie handlowej, powiedział minister spraw zagranicznych Kosowa Enver Hoxhaj podczas spotkania z premierem Albanii Salim Berishą w Tiranie. Oba kraje powinny też wciąż zacieśniać współpracę gospodarczą i w innych sferach, a równocześnie wykorzystać obchody stulecia niepodległości Albanii do chwili zadumy nad przeszłością i wspomnienia ofiar poniesionych na drodze do wolności, niezależności i godności narodu albańskiego, ocenili Hoxhaj i Berisha.

Rządy obu państw są zdecydowane znieść wszelkie bariery biurokratyczne, żeby umożliwić umocnienie związków i wymiany gospodarczej, handlowej, kulturalnej, itd., na rzecz budowania dobrobytu i wzmocnienia przyjacielskiej współpracy w całym regionie, napisano w oświadczeniu Kancelarii Premiera. W tym celu Albania i Kosowo wprowadzą do wzajemnych relacji takie prawo, jakie stosują między sobą kraje członkowskie UE.

Podczas spotkania minister Hoxhaj wyraził też wdzięczność rządu Kosowa i wszystkich Kosowian za pomoc Albanii, szczególnie wsparcie sprawy kosowskiej na arenie międzynarodowej, a także za rozwijanie współpracy regionalnej.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat rozwoju sytuacji w regionie.

Minister Hoxhaj ma jeszcze w planach spotkanie w siedzibie Partii Socjalistycznej, gdzie będzie przyjęty przez szefa tej partii politycznej Ediego Ramę, a także z prezydentem Republiki Bamirem Topi.

 

Tekst: balkanweb.com, noa.al, tłum. i red. Ewa Kolwaga, Marta Kołczyńska

 

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE