Home / Bałkany / Albania / Albania: Jak uniknąć powodzi w Szkodrze?

Albania: Jak uniknąć powodzi w Szkodrze?

Pogłębienie koryta rzeki Buny o 8 metrów na długości 200 metrów i skrócenie go o 16 kilometrów ma uchronić Szkodrę od kolejnych powodzi, umożliwić budowę portu oraz zwiększyć powierzchnie terenów rolnych, proponują specjaliści z Instytutu Jakości i Integracji z Ismetem Telim na czele.

– Nasz projekt jest wynikiem 8 miesięcy badań. Odnosi się do danych z zeszłego roku oraz z lat wcześniejszych. Jesteśmy przekonani, że poprzez odpowiednie wymodelowanie dna rzeki można na dobre pozbyć się problemu powodzi. Pogłębienie koryta umożliwi także ruch statków w celach handlowych i turystycznych, tak jak to miało miejsce kiedyś – zachęcał Teli podczas rozmowy z dziennikarzem.
Przy głebokości 8 metrów może wpłynąć 8-tonowy statek, więc powstały w Szkodrze port mógłby pełnić rolę ważnego punkty tranzytowego w rejonie Morza Śródziemnego. Pomysłodawcy przekonują, że tak już kiedyś było:

– Źródła historyczne mówią o jeziorze i rzece Buna, które, otwarte dla żeglugi, przynosiły wielkie korzyści gospodarcze. Historyk rzymski Tytus Liwiusz pisał, że ówczesny port miał 120 statków pełnych wyrobów rzemieślniczych ze Szkodry i Ulcinja. W XVI wieku porty Szkodry, Vlory i Ulqinja dominowały na Adriatyku będąc w posiadaniu 340 statków, które pływały na linii Wenecja – Raguza (dzisiejszy Dubrownik).

Na drodze do realizacji tego projektu stoi jedynie brak funduszy – koszty szacuje się na EUR 1,5 mln, i jest to najtańsza z opracowanych propozycji. Pomysł został zaprezentowany władzom i zyskał pewne zainteresowanie ze strony wiceministra środowiska, jednak na tym koniec.

– Złożyłem stosowne projekty w czerwcu w nadziei, że zostaną przyjętę latem i natychmiast rozpoczniemy pracę, jeszcze przed jesiennymi deszczami. W ten sposób byśmy już skończyli, a tak z każdym dniem będzie to coraz trudniejsze mówił Teli.

Ismet Teli, marynarz od 1947 r., od 1981 r. pracował dla Ministerstwa Transportu, a także przy budowie mostu na Bunie. Pomagał przy usuwaniu skutków powodzi z 2010 r., Jest głęboko przekonany, że mocno meandrującą Bunę da się okiełznać i uratować w ten sposób część obszarów pólnocnej Albanii i ich mieszkańców.
Tekst: panorama.com.al, shkodra.ws, tłum. i red. Piotr Zawodniak

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE