Home / Bałkany / Albania / Albania: Kontrole poprawią bezpieczeństwo na drogach

Albania: Kontrole poprawią bezpieczeństwo na drogach

Monitoring aktualnego stanu dróg oraz obowiązkowy nadzór nad prowadzonymi inwestycjami podniosą poziom bezpieczeństwa na albańskich drogach, wynika z propozycji zmian w Kodeksie Drogowym przekazanych przez Ministerstwo Transportu do parlamentu.

Jest to bezpośrednia reakcja na opublikowany kilka dni temu raport Światowej Organizacji Zdrowia, w którym bilans strat na drogach – 354 ofiary śmiertelne i 1540 rannych w ciągu oststniego roku – został opisany jako „wojenny.”

Projekt ministerstwa zakłada stworzenie niezależnego systemu kontroli, który będzie odpowiedzialny za nadzór podczas budowy dróg, infrastruktury drogowej oraz sygnalizacji świetlnej. Wszystko po to, aby zapobiec kolejnym błędom w projektowaniu i realizacji, które mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i przechodniów.

Obowiązkowe inspekcje mają być integralną częścia procesu budowy dróg. Firmy budowlane przed rozpoczęciem nowego projektu oraz w trakcie jego realizacji będą zobowiązane do poddania się rygorystycznym kontrolom oraz przeprowadzenia zaleconych korekt.

Opłaty związane z zaplanowaną kontrolą bezpieczeństwa drogowego podczas budowy nowych dróg będą wynosić 0,3% procenta wartości całej inwestycji i powinny być uwzględnione w jej budżecie. W przypadku istniejących już dróg i ich modernizacji stawka będzie osiągać 1% przeznaczonych nakładów pieniężnych.

 

Tekst: TV Scan, tłum. i red. Piotr Zawodniak

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE