Home / Bałkany / Albania / Albania: Kto ile pracuje?

Albania: Kto ile pracuje?

Mężczyźni w Albanii pracują zarobkowo średnio 5 godzin 10 minut dziennie, a kobiety 2 godziny 28 minut, wynika ze wstępnych wyników badania „Wykorzystanie czasu” przeprowadzonego w latach 2010-2011 przez Instytut Statystyczny (INSTAT) i Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. Jednocześnie tylko ok. 40% mężczyzn uczestniczy w pracach domowych i opiece nad dziećmi.

Dla porównania we Włoszech mężczyźni pracują przeciętnie 5 godzin 4 minuty dziennie, w Norwegii 4 godziny 37 minut, a w Słowenii 4 godziny 17 minut, kobiety zaś odpowiednio 2 godziny 22 minuty we Włoszech i 3 godziny 6 minut w Słowenii i Norwegii.

Ogólnie wykonywanie płatnej pracy zadeklarowało 65% mężczyzn w wieku produkcyjnym i 40% kobiet, a pracy niepłatnej (prace domowe, opieka nad dziećmi, itd.) – 40% mężczyzn i 95% kobiet.

Więcej pracują mieszkańcy terenów wiejskich, zarówno mężczyźni jak i kobiety, a grupą wykonującą najwięcej pracy – płatnej i bezpłatnej łącznie – są kobiety mieszkające na wsi.

Dzieci w wieku 10-14 lat spędzają przeciętnie nieco ponad 2 godziny dziennie przed telewizorem, niecałe 5 godzin na nauce, i godzinę pomagając w domu.

Mężczyźni powyżej 64 roku życia pracują zarobkowo nieco ponad godzinę dziennie, a kobiety pół godziny. Praca niepłątna zajmuje mężczyznom niecałe 2 godziny, a kobietom 4,5 godziny.

 

Badania przeprowadzono na podstawie metodologii i definicji przyjętych przez EUROSTAT na próbie 2250 gospodarstw domowych w okresie od 1 marca 2010 r. do połowy marca 2011 r. Wskaźnik uzyskanych odpowiedzi wyniósł 91,5%.
Tekst: INSTAT, tłum. i red. Marta Kołczyńska

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE