Home / Bałkany / Albania / Albania na 77 miejscu światowego indeksu konkurencyjności w turystyce
Źródło: albaniaforever.republika.pl

Albania na 77 miejscu światowego indeksu konkurencyjności w turystyce

W raporcie Światowego forum Ekonomicznego na temat konkurencyjności turystyki na rok 2013, Albania znalazła się na 77 miejscu wśród 140 państw świata, oraz na 38 miejscu na 42 kraje europejskie. W poprzednim roku Albania plasowała się na 71 miejscu.

Raport uwzględnił 14 czynników, według których badano konkurencyjność turystyki danych krajów. Analizowana była wydajność turystyki w 2012 roku, koncentrując się na środkach podjętych w celu zmniejszenia trudności we wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Najgorzej w wskaźnikach ogólnych Albania wypada w: infrastrukturze teleinformacyjnej (97. miejsce), infrastrukturze lotniczej (98.) i transportowej naziemnej (85.). Wśród wskaźników szczegółowych (które składają się na ogólną ocenę jednego z 14 wskaźników głównych), najniżej Albanię plasują te, związane z restrykcyjnością przepisów dotyczących ochrony środowiska (127. miejsce) oraz ich wdrażania (130.). Do tego nisko oceniono stosunek ludności wobec zagranicznych odwiedzających (98. miejsce)

Wysoko natomiast oceniono takie główne wskaźniki jak: pozytywny stosunek wobec turystyki (4. miejsce), w tym otwartość na turystykę; zasoby ludzkie (43. miejsce), w tym wysoka dostępność niezbędnej siły roboczej, łatwość zatrudniania zagranicznej siły roboczej, czy wskaźnik występowania HIV / AIDS (1. miejsce). Ze wskaźników szczegółowych wyróżnia się również liczba dni potrzebna do rozpoczęcia działalności gospodarczej (8. miejsce).

Średni poziom prezentują wskaźniki sytuacji higieny i zdrowia (69. miejsce), bezpieczeństwa (65. miejsce), konkurencyjności cen w turystyce i transporcie (64. miejsce); priorytetyzację turystyki i transportu (59. miejsce), infrastrukturę turystyczną (76. miejsce) – w tym liczbę pokojów hotelowych (83. miejsce) oraz bankomatów akceptujących kartę Visa (80. miejsce). Wśród zasobów naturalnych najwyżej oceniono procent morskich obszarów chronionych (44. miejsce), a z zasobów kulturowych ilość miejsc na obiektach sportowych na liczbę mieszkańców (47. miejsce).

 

Źródła: panorama.com.al, weforum.org

About Mateusz Czaja

KOMENTARZE