Home / Bałkany / Albania / Albania: Nastroje przedsiębiorców i konsumentów spadają trzeci kwartał z rzędu

Albania: Nastroje przedsiębiorców i konsumentów spadają trzeci kwartał z rzędu

Nastroje gospodarcze pogorszyły się trzeci kwartał z rzędu, co odzwierciedla spadek Wskaźnika Nastrojów Gospodarczych (Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, TNE) drugim kwartale br. o 1,3 punkty k/k do poziomu 79,3, czyli znacznie poniżej długoterminowej średniej na poziomie 100, wynika z danych przedstawionych przez Bank Albanii. Do spadku TNE najbardziej przyczynił się sektor usług, przemysłu oraz nastroje konsumentów, jednak pogorszenie odnotowały wszystkie sektory gospodarki.

TNE liczony jest jako średnia wskaźników zaufania w poszczególnych branżach gospodarki oraz wśród konsumentów.

Wskaźnik zaufania w przemyśle spadł o 1,8 pproc. i znajduje się 7,4 pproc. poniżej średniej długookresowej. Negatywny wpływ wywarły tu pesymistyczne prognozy w dziedzinie produkcji i zatrudnienia, natomiast dodatnio zadziałał spadek zapasów przedsiębiorstw.

Wskaźnik zaufania w branży budowlanej odnotował w drugim kwartale br. kolejny spadek, o 0,7 pproc., jednak tempo zmian było znacznie wolniejsze w porównaniu z poprzednim kwartałem. Obecnie poziom tego wskaźnika osiąga rekordowo niski poziom i utrzymuje się o 22,3 pproc. poniżej długoterminowej średniej. Do spadku przyczyniły się oceny popytu na rynku, podczas gdy oceny produkcji i zatrudnienia wypadły dość pomyślnie.

Jeśli chodzi o sektor usług, wskaźnik zaufania odnotował spadek w drugim kwartale o 2,7 pproc. do poziomu 10,5 pproc. poniżej długoterminowej średniej. Tym razem najgorzej ocenione zostały prognozy przedsiębiorstw w kontekście ogólnego stanu gospodarki kraju oraz rynku pracy, a sytuacja finansowa firm z branży usługowej pozostała – w ocenie przediębiorców – bez zmian.

Wskaźnik optymizmu konsumentów spadł o 1,1 pproc. kontynuując spadki nieprzerwanie od końca 2011 r., a złożył się na to spadek wszystkich miar składowych: wskaźnika „większych zakupów” o 4,5 p.p., bilansu oszczędności o 1,6 pproc. i oczekiwań finansowych o 0,9 pproc.

Mimo negatywnej oceny obecnej sytuacji, konsumenci pozostają jednak optymistami, ponieważ wskaźnik oczekiwań dot. ogólnej sytuacji gospodarczej w przyszłym kwartale wzrósł o 2,6 pproc.

 

Pełen tekst raportu (w jęz. albańskim) można znaleźć tutaj.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE