Home / Bałkany / Albania / Albania negocjuje z BŚ 100 mln USD kredytu na import prądu

Albania negocjuje z BŚ 100 mln USD kredytu na import prądu

Albania negocjuje kredyt w wysokości USD 100 mln od Banku Światowego na sfinansowanie importu energii elektrycznej i zapewnienia nieprzerwanych dostaw konsumentom, poinformowała dyrektor regionalna ds. Europy Południowo-Wschodniej BŚ Jane Armitage dodając, że Bank jest rozczarowany niepowodzeniem prywatyzacji operatora sieci przesyłowej przez czeski ČEZ.

Powodem ubiegania się o kolejną pożyczkę na import prądu jest utrzymująca się trudna sytuacja energetyczna w kraju, oraz kłopoty finansowe Albańskiej Korporacji Energetycznej (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, KESH).

 

Fiasko prywatyzacji dystrybucji energii

Podczas wizyty w Tiranie Armitage wyraziła głębokie rozczarowanie rezultatami przeprowadzonej w 2009 r. prywatyzacji byłego państwowego dystrybutora sieci energetycznej OSSh (Operatori i Sistemit te Shpërndarjes). Przyznała również, że obecnie Bank Światowy nie jest gotów, by umożliwić realizację EUR 60 mln gwarancji na rzecz ČEZ, która zabezpieczała interes czeskiej spółki w Albanii.

Armitage odniosła się również do negocjacji prowadzonych między ČEZ a albańskim rządem wskazując, iż ich współpraca wydaje się zbliżać ku końcowi, co potwierdza wypowiedź członka zarządu spółki dotycząca możliwości wycofania ČEZ z Albanii.

Dystrybutorowi energii elektrycznej CEZ Shpërndarje nie udało się zmniejszyć osiąganych w sektorze strat, a co więcej, wzrosły one do 50% z 33% zarejestrowanych przez prywatyzacją, co doprowadziło do ogromnych strat finansowych firmy. Jednocześnie CEZ oskarża rząd o niedopuszczenie do wzrostu opłat za prąd oraz o uchylanie się od wypełniania zapisanych w umowie prywatyzacyjnej obowiązków instytucji publicznych. Czarę goryczy miała zaś przelać kara nałożona – jak mówi CEZ niesłusznie – przez Generalną Dyrekcję Podatkową oraz Urząd Regulacji Energetyki łącznie na kwotę prawie EUR 30 mln.

 

Trudności gospodarcze – tym ważniejsze reformy

Odnosząc się do sytuacji makroekonomicznej, Armitage zaznaczyła również, iż albańska gospodarka nie wzrośnie w tym roku więcej niż o 1%. Wezwała także albański rząd do przeznaczenia przychodów z prywatyzacji Albpetrol na spłatę zobowiązań państwa wobec przesiębiorców i zmniejszenie długu publicznego. Podczas ostatniego spotkania przed opuszczeniem stanowiska dyrektor regionalnej ds. Bałkanów Zachodnich, pani Armitage zaapelowała po raz kolejny o kontynuację reform strukturalnych w celu budowania praworządności, podniesienia poziomu edukacji oraz wzmocnienia systemu zabezpieczenia społecznego, w tym do przeprowadzenia reformy emerytalnej.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE