Home / Bałkany / Albania / Albania nie może zablokować przystąpienia Macedonii do NATO
rama_2703

Albania nie może zablokować przystąpienia Macedonii do NATO

Premier Albanii, Edi Rama, oświadczył kilka dni temu w Tiranie, że jego kraj skorzysta z prawa weta, aby odrzucić prośbę Macedonii o przyjęcie do NATO. Stwierdził, że Albania nie zaakceptuje przystąpienia Macedonii do sojuszu, jeśli nie zrealizuje ona w pełni postanowień zawartych w Umowie ramowej z Ochrydy. Rama w ostatnim czasie wielokrotnie komentował wydarzenia polityczne w Macedonii. Zrobił to także podczas regionalnego spotkania ministrów w Tiranie, które dotyczyło zwalczania terroryzmu. Podobne wypowiedzi wygłaszał zarówno po ogłoszeniu orzeczenia w sprawie „Monstrum”, jak i po licznych protestach w Skopje, kiedy stwierdził, że wydarzenia w Macedonii są konsekwencją „niespełnionych zobowiązań” zawartych w Umowie ramowej. Wspomniał o tym także na szycie NATO w Walii.

- Wszyscy musimy intensywnie pracować, aby umożliwić Macedonii stanie się członkiem NATO. Nacisk należy położyć na dwie kwestie: rozwiązanie problemu związanego z nazwą kraju oraz respektowanie przez rząd w Skopje postanowień Umowy ramowej – powiedział premier Albanii, która wraz z Chorwacją jest najmłodszym członkiem wspólnoty (od 2009 roku).

Macedońscy analitycy uznali oświadczenie premiera Albanii za niewłaściwe, nieproduktywne, populistyczne i przeznaczone głównie na użytek wewnętrzny. Większość z nich twierdzi, że  szanse Albanii na zablokowanie wejścia Macedonii do NATO, tak jak to zrobiła Grecja w 2008 roku, są stosunkowo niewielkie. Niektórzy podkreślają jednak, że jako członek sojuszu Albania teoretycznie jest w stanie to zrobić. Zauważają przy tym, że deklaracje Ramy mogą zakłócić dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy oboma krajami.

Były macedoński ambasador przy NATO, Nano Ruzin, powiedział z kolei, że choć dotąd nie zostały otwarcie naruszone dobrosąsiedzkie stosunki między obydwoma państwami, wypowiedzi Ramy można ocenić jako niepoprawne politycznie. Zauważył przy tym, że Macedonia jako były przywódca Grupy Adriatyckiej zawsze chętnie wspierała Albanię w jej euroatlantyckich aspiracjach. Nigdy też nie mieszała się w jej wewnętrzne sprawy związane z walką z korupcją czy przemytem narkotyków i broni.

- To, co powiedział Rama na temat naszego członkowstwa w NATO to zwykły woluntaryzm i bezzasadne wykorzystywanie sytuacji panującej w sąsiednim państwie po to, aby uzyskać korzyści polityczne w swoim własnym kraju – powiedział Ruzin.

Profesor uniwersytecki i były dyplomata, Denko Maleski, uważa, że Albania ma możliwość blokowania wejścia Macedonii do NATO, ale decyzję w tej kwestii muszą podjąć wspólnie członkowie sojuszu. Profesor dodał, że oświadczenie Ramy pojawia się w momencie, w którym Macedonia narażona jest na różnego rodzaju zagrożenia, co sprzyja wykorzystywaniu jej słabości.

Źródła: novamakedonija.com.mk, balkaneu.com

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE