Home / Bałkany / Albania / Albania: Niesłuszna kara dla CEZu zagraża ciągłości dostaw energii

Albania: Niesłuszna kara dla CEZu zagraża ciągłości dostaw energii

Kara w wysokości ALL 4 mld (EUR 28,8 mln) za nieodprowadzony podatek VAT oraz podatek dochodowy od niezrealizowanych przychodów z dystrybucji energii, nałożona na dystrybutora energii CEZ Shpërndarje przez Generalną Dyrekcję Podatkową (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) jest niesłuszna, i co więcej zagraża płynności firmy i ciągłości dostaw prądu, twierdzi CEZ.

CEZ miał zakontraktować w sierpniu 350 MW energii, lecz jedna z firm zamiast 150 MW dostarczyła jedynie 50-100 MW, dlatego ostatecznie CEZ importował tylko 250-300 MW energii. Z tej sytuacji zrodziły się kłopoty firmy z Dyrekcją Generalną ds. Podatków.

CEZ ostatecznie zapłacić części nałożonej kary, ALL 2,1 mld (EUR 15,1 mln), by mieć możliwość złożenia apelacji. Kwota ta istotnie obciążyła płynność firmy, ponieważ odpowiada cenie miesięcznego importu energii przy bardzo wysokim zapotrzebowaniu. W konsekwencji CEZ nie był w stanie zapewnić odpowiednich dostaw energii na początku września.

Spółka ostrzega, że konieczność zapłacenia kary może zagrozić ciągłości dostaw energii i spowodować kolejne przerwy w dostawach prądu. Jak wynika z publicznego oświadczenia CEZ Shpërndarje, decyzja podjęta przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków negatywnie wpłynie również na planowane inwestycje.

Jakby tego było mało, ostatnio CEZ ukarał również Urząd Regulacji Energetyki (Enti Rregullator i Energjisë, ERE), który z powodu niewywiązywania się dystrybutora z zobowiązań importu prądu nałożył na spółkę karę w wysokości 1% rocznych obrotów, tj. ALL 430 mln (EUR 3,1 mln).

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE