Home / Bałkany / Albania / Albania: Niższe wpływy, wyższe wydatki – wykonanie budżetu po 5 miesiącach 2012

Albania: Niższe wpływy, wyższe wydatki – wykonanie budżetu po 5 miesiącach 2012

Luka w budżecie spowodowana niższymi o 6,2% niż zaplanowano wpływami budżetowymi sięgnęła ALL 8,8 mld (EUR 63 mln) na koniec maja, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Z jednej strony jest to kolejny dowód na pogarszającą się sytuację gospodarczą Albanii mimo manifestowanego przez premiera optymizmu, a z drugiej – nierealnych założeń przyjmowanych przez premiera podczas konstruowania planu wydatków państwa.

Nominalnie wpływy budżetowe w okresie styczeń-maj wzrosły co prawda o 2% r/r, ale ich realna wartość spadła. Wszystkie najważniejsze pozycje wypadły też gorzej niż zakładano, najgorzej w przypadku podatku dochodowego (o 27% poniżej planu), akcyzy (9,6%) i VAT-u (6,6%).

Równocześnie wyższe o 3,2% od planowanych były wydatki, o 14% w przypadku nakładów kapitałowych, i 2,4% w wydatkach bieżących.

W konsekwencji deficyt po pierwszych pięciu miesiącach roku wyniósł ALL 19,1 mld (EUR 136 mln), co stanowi trzykrotność planu, a w celu jego sfinansowania rząd zwiększył emisję obligacji skarbowych, w porównaniu z zapisami ustawy budżetowej aż dziesięć razy. Tymczasem oprocentowanie długu rośnie sięgając 8%.

Pogarszająca się sytuacja budżetowa i gospodarcza nie przeszkadza jednak składać populistycznych obietnic, jak mająca wejść w życie 15 lipca podwyżka emerytur, która będzie kosztować minimum EUR 24 mln, czy zrealizowna już podwyżka płacy minimalnej.

 

Dane: Wykonanie budżetu w okresie styczeń-maj 2012 r.

 

Źródło: TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE