Home / Bałkany / Albania / Albania: Niższe wpływy z podatków, obcięte inwestycje, a deficyt i tak rośnie

Albania: Niższe wpływy z podatków, obcięte inwestycje, a deficyt i tak rośnie

Deficyt budżetowy po ośmiu miesiącach roku był o 2/3 wyższy niż planowano, przede wszystkim z powodu niższych niż zakładano wpływów podatkowych, wynika z danych Ministerstwa Finansów (Ministria e Financave). Różnicę finansuje intensywna akcja emisji papierów dłużnych, a Albania nadal balansuje na graniczy 60% długu publicznego.

 

Niższe wpływy z podatków od biznesu

Wpływy z podatków i ceł w okresie styczeń-sierpień równe ALL 153,8 mld (EUR 1,1 mld), chociaż o 2,5% wyższe niż przed rokiem, przyniosły budżetowi o 5,3% mniej niż przewiduje plan, pokazują dane Ministerstwa. Oczekiwania zawiodły najbardziej wpływy z podatku dochodowego: ALL 11,6 mld (EUR 82,9 mln), o prawie 23% mniej niż zakładano, akcyzy: ALL 24,6 mld (EUR 176 mln), o 12% mniej, i VAT: ALL 76,4 mld (EUR 546 mln), o 6% poniżej planu. Niższe okazały się również wpływy z podatków lokalnych oraz podatków od małego biznesu, które trafiają do budżetów samorządowych.

Równocześnie wyższe okazały się wpływy z podatków narodowych, czyli od używania samochodu, z opłat portowych, przeróżnych podatki i opłat związanych z ochroną środowiska, itd., które łącznie wyniosły ALL 19,3 mld (EUR 138 mln) zamiast planowanych ALL 14,5 mld (EUR 103,5 mln). Podatki te są jednak w większości zryczałtowane, stąd są niezależnie od aktywności przedsiębiorstw.

 

Coraz mniej inwestycji

Spadek wpływów budżetowych starano się zrównoważyć cięciem wydatków, które po ośmiu miesiącach roku były o ALL 3,3 mld (EUR 23,6 mln), czyli o 1,4% niższe niż planowano, i nawet 0,4% niższe niż rok wcześniej.

W warunkach rosnących kosztów obsługi zadłużenia, zamiast ograniczać koszty operacyjne, Albania tnie jednak inwestycje, które były w omawianym okresie niższe o 9,3% niż przewiduje plan, i o ponad 18% mniejsze niż w analogicznym okresie 2011 r. W samym sierpniu na inwestycje wydano ALL 2,6 mld (EUR 18,6 mln) wobec planowanych ALL 5,6 mld (EUR 40 mln).

 

Rosnące zadłużenie wewnętrzne

Rosnący deficyt budżetowy finansowany jest przede wszystkim z środków krajowych.  Zadłużenie wewnętrzne po ośmiu miesiącach roku sięgnęło ALL 18,4 mld (EUR 131 mln), czyli prawie czterokrotnie więcej niż planowano.

W konsekwencji Albania balansuje na granicy bezpieczeństwa 60% długu publicznego w relacji do PKB mimo wielokrotnych apeli o ograniczenie długu ze strony międzynarodowych organizacji finansowych, które ostrzegały przed potencjalnie fatalnymi konsekwencjami dla małej i słabej albańskiej gospodarki w warunkach kryzysu zadłużenia w Europie.

 

Kalendarz budżetowy a kalendarz wyborczy

Z lektury planu finansowego i makroekonomicznego na lata 2012-2015 ogłoszonego we wrześniu br. wynika, że poziom 59,9% jest dla rządu na tyle satysfakcjonujący, że będzie utrzymany przynajmniej przez najbliższe kilka lat.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe praktyki utrzymywania budżetu w stanie jakiej takiej równowagi wypada się zastanowić, jak długo rozwijająca się, mała gospodarka może kompensować niższe wpływy z podatków – będące przecież sygnałem spadającej aktywności gospodarczej z konsekwencjami w długim terminie, cięciem inwestycji, które potencjalnie mogłyby ten spadek przedsiębiorczości zahamować.

Nawet największe przychody z prywatyzacji, jak sprzedaż naftowego Albpetrolu za EUR 850 mln, mogą odsunąć problem w czasie, ale go nie rozwiążą. Wystarczą jednak na sfinansowanie kampanii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, które już latem 2013 r.

 

Dane: Wykonanie budżetu styczeń-sierpień 2012 r.

 

Źródło: MinFin.gov.al

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE