Home / Bałkany / Albania / Albania: Nowe kredyty rosną w listopadzie o 24% r/r dzięki importowi energii

Albania: Nowe kredyty rosną w listopadzie o 24% r/r dzięki importowi energii

Wzrost wartości nowych kredytów dla przedsiębiorstw w listopadzie 2012 r. o 24% r/r do przeszło ALL 22 mld (EUR 157 mln) jest rezultatem zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną z importu, pisze TV Scan. W okresie styczeń-listopad 2012 kredytowanie przedsiębiorstw wzrosło o 1,6% r/r.

W rozbiciu na branże uwagę zwraca przede wszystkim znaczny wzrost wartości nowych kredytów na produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody; w listopadzie przeszło dwudziestokrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2012 r. dwukrotnie.

W listopadzie wśród branż o największym udziale w sumie nowych kredytów przeważają spadki: w przemyśle przetwórczym o 16% r/r i w handlu o 15,6% r/r. Równocześnie istotnie wzrosło kredytowanie dotychczas mało znaczących w tym zestawieniu przedsiębiorstw z kategorii „nieruchomości i najem”, a budownictwa o 4,8% r/r.

W zestawieniu za okres styczeń-listopad 2012 widać wyraźny spadek kredytowania rolnictwa o prawie 1/3 w skali roku, a także przemysłu przetwórczego o 12,5% r/r, budownictwa o 8,9% r/r i handlu o 28,4% r/r.

Rosła tymczasem wartość nowych kredytów udzielanych firmom prdukującym i przesyłającym gaz, prąd i wodę, o prawie 90% r/r, a hotelarstwa i gastronomii o 82% r/r.

 

Dane: Nowe kredyty w listopadzie i w okresie styczeń-listopad 2012 r. ogółem i według sektorów gospodarki

 

Źródło: bankofalbania.org, TV Scan

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE