Home / Bałkany / Albania / Albania: Noworoczny raport energetyczny

Albania: Noworoczny raport energetyczny

Po udanym pierwszym kwartale 2011 r. i katastrofalnej suszy przez resztę roku, która spowodowała straty państwowej Albańskiej Spółki Energetycznej (KESH), grudniowe decyzje regulatora zapobiegły kryzysowi energetycznemu w Albanii, a zimowe opady dają nadzieję na poprawę sytuacji w krajowej energetyce i jednocześnie kondycji finansowej spółki.

Pierwszy kwartał 2011 r. dla albańskiej energetyki był niezwykle udany. KESH, dzięki doskonałym warunkom atmosferycznym, produkowała maksymalną ilość energii, a nadwyżkę eksportowała ze sporym zyskiem.

Tę dobrą passę zaburzyło jednak przepełnienie się tamy na rzece Drin, powodując tym samym powodzie w regionie Szkodry. Podjęto natychmiastowe działania i zarządzono ewakuację lokalnej ludności. W następstwie tych wydarzeń, w przeciągu całego 2011 roku dołożono starań, by udoskonalić i wzmocnić nie tylko same zapory, ale również wały przeciwpowodziowe znajdujące się na terenach zalewowych.

Czarny okres zaczął się w kwietniu i trwał praktycznie do końca roku. Powodem problemów energetycznych była susza, która zmniejszyła produkcję energii w opartym o elektrownie wodne sektorze.

KESH, by zapewnić odbiorcom nieprzerwane dostawy prądu, zmuszony został do importu energii. Sytuacja energetyczna kraju i finansowa KESH stawała się coraz gorsza, dodatkowo obciążana przez ciągle nie spłacony dług dystrybutora CEZ Shpërndarje, spółki-córki czeskiej firmy, wynoszący blisko 55 mln euro.

Zadłużony KESH zwrócił się do Urzędu Regulacji Energetyki (ERE) z wnioskiem o ustalenie wyższych cen sprzedaży energii dystrybutorowi.

Decyzja ERE była korzystna dla Albańskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego. Cena odsprzedaży prądu CEZ-owi wzrosła do 2,84 leków/kWh.

Równocześnie ERE zdecydował o pozostawieniu bez zmian cen energii dla osób fizycznych i przedsiębiorców w latach 2012-2014. Jak stwierdził Dyrektor Departamentu Prawnego ERE Edurad Elezli, celem tej decyzji była ochrona konsumentów przed działaniem monopolu w sektorze energetycznym.

Nadchodzący okres zimowy wydaje się być korzystny dla albańskiej energetyki. Opady atmosferyczne pozostają na wysokim poziomie. Pozostaje mieć nadzieję, że istniejące długi zostaną szybko spłacone, a śnieg leżący na terenach wysokogórskich będzie skutecznie zasilał albańskie rzeki.

Faktem pozostaje jednak, że albański sektor energetyczny wymaga strukturalnych zmian, żeby zmniejszyć uzależnienie od elektrowni wodnych, a także uregulować i urynkowić relacje finansowe między głównymi graczami: KESH-em, CEZ-em i operatorem sieci przesyłowej OST.

 

Tekst: TV Scan, wcześniejsze newsy balkanistyka.org, tłum. i red. Maciej Suchorabski

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE